Tudi v Abanki slabitve in rezervacije predstavljajo pomemben dejavnik pri končni izgubi. Foto: Reuters
Tudi v Abanki slabitve in rezervacije predstavljajo pomemben dejavnik pri končni izgubi. Foto: Reuters

Slabitve in rezervacije so na ravni skupine znašale 410,9 milijona evrov, na ravni banke pa 413,6 milijona evrov. To je za več kot 200 odstotkov več kot v letu 2012, ko so oslabitve in rezervacije na ravni skupine dosegle 129,4 milijona evrov, na ravni banke pa 127,2 milijona evrov.

Dobiček iz poslovanja se je na ravni skupine lani povzpel na 133,1 milijona evrov, banka pa je dosegla operativni dobiček v znesku 131,9 milijona evrov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Abanke.

Krčenje bilančne vsote
Konsolidirana bilančna vsota skupine je konec 2013 znašala 3,05 milijarde evrov, kar je bilo za 15,7 odstotka manj kot leto prej. Bilančna vsota matične banke pa je konec 2013 znašala 3,04 milijarde evrov in se je lani zmanjšala za 15,6 odstotka. Količnik kapitalske ustreznosti skupine Abanka je 31. decembra lani znašal 9,5 odstotka, količnik kapitalske ustreznosti Abanke pa 9,6 odstotka.

Počasno razdolževanje
Depoziti prebivalstva in podjetij so se na ravni skupine zmanjšali za 11,9 odstotka in na ravni banke za 11,7 odstotka, finančne obveznosti do drugih bank pa so na ravni skupine nazadovale za 18,1 odstotka in na ravni banke za 18 odstotkov.

Krčenje posojilne dejavnosti
Obseg posojil prebivalstvu in podjetjem je na ravni skupine konec leta znašal 1,8 milijarde evrov in se je lani skrčil za 28,1 odstotka; v matični banki pa je vrednost posojil konec leta prav tako znašala 1,8 milijarde evrov in je nazadovala za 28 odstotkov oziroma za 706,5 milijona evrov neto.

Banka je podržavljena
Država je banko lani na podlagi rezultatov pregleda banke in ob začasni odobritvi Bruslja dokapitalizirala v znesku 348 milijonov evrov. Ob razlastitvi delničarjev in imetnikov podrejenih obveznic jo je s tem tudi podržavila.

Ko bo Evropska komisija potrdila načrt prestrukturiranja banke - tega je Abanka že poslala v Bruselj, jo bo lahko država dokapitalizirala še za 243 milijonov evrov, banka pa bo lahko na t. i. slabo banko prenesla terjatve v predvideni prenosni vrednosti 543 milijonov evrov.