Začasni izvršni direktor
Začasni izvršni direktor "slabe banke" Torbjörn Mansson je povedal, da bodo seznami terjatev čim bolj transparentni, vendar ne bodo vsebovali informacij, ki bi nižale ocenjene vrednosti premoženja. Foto: BoBo
Slaba banka
Prva serija slabih terjatev NLB-ja in NKBM-ja naj bi bila prenesena do konca leta. Foto: BoBo
Milijoni kmalu še za dve banki?
Slaba banka čaka na prvi prenos

Na "slabo banko" oz. na družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) bodo tri največje banke, poleg NLB-ja in NKBM-ja še Abanka Vipa, lahko prenesle za 4,5 milijarde evrov slabih terjatev, pri čemer bo njihova transakcijska vrednost znašala le 1,676 milijarde evrov.

V DUTB-ju znova poudarjajo, da so na prenos dobro pripravljeni
DUTB ima dva nova izvršna direktorja, poleg začasnega izvršenega direktorja, ki bo na položaju, dokler bo potrebno, Torbjörna Manssona, še Janeza Škrubeja in Christopherja Johna Gwilliama. Glavnina 40 novih sodelavcev, ki so jih izbirali novembra, bo v DUTB prišla ob prenosu premoženja. Kot je povedal Mansson, jih 20 že deluje, 20 pa naj bi jih začelo delati januarja in februarja in ti naj bi bila potem popolna postava slabe banke.

"Dokončen seznam prenosov še ni oblikovan, od tega nas loči nekaj dni," je dejal Mansson. Seznami bodo morali biti po njegovih besedah čim bolj transparentni, da ne bodo vsebovali informacij, ki bi nižale ocenjene vrednosti premoženja.

Premoženje bodo na slabo banko prenesli v petih serijah, saj banke, kot je povedal Mansson, potrebujejo čas, da pripravijo premoženje, ki ga morajo prenesti na slabo banko. Prenos terjatev pa bo nadzorovala Banka Slovenije.

Mansson je bil zadovoljen, da je vlada nakazala 200 milijonov evrov za začetek delovanja slabe banke, vendar to seveda ne bo dovolj. Dodatna sredstva bodo dobili z izdajo obveznic z državnim poroštvom. Pri tem se je omenjal znesek predvidoma v skupni vrednosti 1,133 milijarde evrov, vendar ta številka naj ne bi bila povsem natančna, predvsem zato, ker morajo pregledati vse terjatve.

DUTB bo imel namreč na voljo šest mesecev za podroben pregled premoženja, ki ga bo lahko vrnil bankam, če denimo zavarovanja kreditov ne bodo veljavna oz. ne bodo ustrezala.

Banki pa bosta do konca leta dobili celotno kupnino za terjatve v obliki obveznic, ki bodo omogočile pravočasno ureditev bilanc bank.

Slaba banka bo dobila slabe kredite kot nepremičnine
Novi izvršni direktor Škrubej, ki bo zadolžen za upravljanje premoženja, je povedal, da bodo od bank pridobili kredite, poslovne deleže in nepremičnine. Del kreditov je bil dan podjetjem, ki so v stečajnem postopku. Drugi del kreditov pa podjetjem, ki so potrebna poslovnega in finančnega prestrukturiranja. "Vsak del bomo podrobno analizirali in pripravili ustrezno optimizacijo," je povedal Škrubej.

Kjer bo slaba banka pridobila manjšinske deleže podjetij, bodo predlagali prestrukturiranje podjetij z drugimi solastniki in nato prodajo podjetja. Pri nepremičninah pa bo odvisno od njihovega tipa in statusa, saj gre za različne zadeve, za stanovanja, poslovne objekte in industrijske komplekse.

"Vsekakor se bomo trudili, da bomo pridobili kupce, ki bodo s svojim znanjem in 'know howom' prinesli dodano vrednost," je še povedal Škrubej.

Za prodajo bo potrebnih najmanj deset let
Za DUTB je sicer predvideno, da bo deloval do leta 2017, vendar naj bi rok delovanja prihodnje leto podaljšali. Ne nazadnje zato, ker trenutno vodstvo slabe banke predvideva, da bo za uspešno prodajo premoženja potrebnih vsaj 10 do 15 let.

"Ker želimo pri tem optimizirati tržno vrednost posameznega premoženja, ne smemo biti pod časovnim pritiskom, saj bi ta zniževal ceno premoženja," je razložil Škrubej.

Abanka bo morala počakati
Abanka Vipa mora pred prenosi terjatev pripraviti načrt prestrukturiranja z Evropsko komisijo, na podlagi katerega bo odobrena državna pomoč. Država jo bo pred tem že delno dokapitalizirala, da bo njena kapitalska ustreznost dvignjena na devet odstotkov.

Milijoni kmalu še za dve banki?
Slaba banka čaka na prvi prenos