Agencija je že omogočila prijavo raziskovalnih in inovativnih projektov elektrooperaterjev. Foto: BoBo
Agencija je že omogočila prijavo raziskovalnih in inovativnih projektov elektrooperaterjev. Foto: BoBo

Agencija za energijo želi operaterje elektroenergetskih omrežij spodbuditi k uporabi tehnologij, ki bodo omogočale dejavno vlogo odjemalcev in čim večjo učinkovitost. K temu so težili tudi pri pripravi nove metodologije za obračun omrežnine za elektroenergetska omrežja v obdobju 2019–2021, je pojasnila direktorica agencije Duška Godina. Po njenih besedah agencija spodbuja učinkovitost uporabe električnih omrežij, ki bo še posebej potrebna v razmerah načrtovanega hitrega razvoja elektromobilnosti in razpršene proizvodnje iz obnovljivih virov.

Na podlagi odzivov javnosti in izkušenj iz pilotnih projektov so za novo regulativno obdobje oblikovali pilotni način obračunavanja omrežnine na podlagi dinamične omrežninske tarife, ki bo odjemalce spodbujal k sodelovanju pri prilagajanju porabe zaradi različnih obratovalnih razmer oz. težav na lokalnem omrežju.

Spodbuda dejavnih odjemalcev v obračun samooskrbe
Nova metodologija tako uvaja nadomestilo za sodelovanje v sistemskih storitvah, prav tako pa spodbuja vključevanje dejavnih odjemalcev v pilotni obračun samooskrbe skupnosti. Spremenjen je tudi način določanja obračunske moči končnemu odjemalcu, ki sodeluje pri izravnavi sistema, s ciljem spodbujati odjemalce k sodelovanju.

"To zaokrožuje novosti na področju spodbujanja sodelovanja dejavnih odjemalcev na trgu skladno z zakonodajnim predlogom Evropske komisije, imenovanim Čista energija za vse Evropejce," je navedla Godina. Prav tako nova metodologija uveljavlja dodatno namensko upravičenje stroškov operaterjev sistema za raziskave in inoviranje. Na tem področju je novost tudi spodbuda za pridobljena evropska denarna sredstva za pokrivanje stroškov raziskav in inovacij.

Vzpostavitev pogojev za vključevanje odjemalcev tudi v prihodnje
Agencija je tako že omogočila prijavo raziskovalnih in inovativnih projektov v shemo upravičenih stroškov za raziskave in inovacije. "S tem želimo elektrooperaterje spodbuditi k raziskavam, ki bodo naslovile tudi vprašanja oziroma vidike prihodnjega sistemskega preoblikovanja omrežninskih tarif, saj bodo morale upoštevati razvoj trga s prožnostjo," je dodala direktorica agencije.

Vzpostavitev pogojev za razvoj trga s prožnostjo in vključevanje dejavnih odjemalcev bosta po njenem mnenju ključna tudi v prihodnje. Trg s prožnostjo bo moral biti integriran z obstoječimi organiziranimi trgi, zato ga bo treba standardizirati. "Najti bomo morali odgovore na številna vprašanja, predvsem pa zagotoviti pogoje za vzpostavitev tovrstnega trga, zato agencija že intenzivno pripravlja naslednje javno posvetovanje, ki bo namenjeno prav temu," je pojasnila.