V Agrokorju načrtujejo prenos lastništva Mercatorja na novo zdravo jedro Fortenovo. Foto: BoBo
V Agrokorju načrtujejo prenos lastništva Mercatorja na novo zdravo jedro Fortenovo. Foto: BoBo

Agrokor je se je pritožil na sklep, ki ga je agencija za varstvo konkurence izdala zaradi zavarovanja izvršitve nepravnomočne odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu kostelske polnilnice vode Costella odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov.

Zoper to odločbo so pri AVK-ju 8. novembra vložili zahtevo za sodno varstvo, o kateri odloča Okrajno sodišče v Ljubljani. Zadevo so dobili v reševanje šele pretekli teden, zato ne bo in ne more biti rešena v nekaj dneh.

V Agrokorju pričakujejo, da bo "pristojno sodišče za prekrške še pred koncem letošnjega leta, glede na to, da mora o pritožbi odločiti v 48 urah, sklep o odvzemu delnic razveljavilo in postopek zavarovanja izvršitve ustavilo, odvzete delnice pa nemudoma vrnilo".

Ob tem so problematizirali, da je AVK zahtevo za sodno varstvo sodišču posredoval šele 12. decembra: "To kaže na kontinuiran sporen način delovanja agencije v razmerju do družbe Agrokor, ki v celotnem postopku očitno ravna z nameni, ki niso skladni z njenimi zakonskimi pooblastili."

V sporočilu za javnost so za nenavadno označili to, da je AVK sklep o odvzemu delnic izdal več kot dva meseca po izdaji odločbe o prekršku. Če bi ga res izdal za zavarovanje izvršitve prekrškovne odločbe, bi ga moral izdati bistveno prej ali skupaj s prekrškovno odločbo, so navedli in poudarili, da sklep o odvzemu delnic tudi ni izvršljiv.

"Odvzem delnic naj bi izvedel pristojni davčni organ, ki ima po zakonu o davčnem postopku zgolj pravno podlago za vpis prepovedi razpolaganja, ne v zakonu o davčnem postopku ne v katerem drugem zakonu pa pristojni davčni organ nima pravne podlage za začasni odvzem nematerializiranih vrednostnih papirjev," so še zapisali. Poudarili so, da je sklep o davčni izvršbi, s katerim je Furs na delnice Mercatorja vpisal prepoved razpolaganja, nezakonit, in napovedali, da nameravajo tudi zoper ta sklep v zakonskem roku vložiti pritožbo.