Kakovost portfelja bank je avgusta ostala na enaki ravni, s 4,6-odstotnim deležem nedonosnih izpostavljenosti. Foto: BoBo
Kakovost portfelja bank je avgusta ostala na enaki ravni, s 4,6-odstotnim deležem nedonosnih izpostavljenosti. Foto: BoBo

Čiste obresti so se povečale za 3,4 odstotka na 445 milijonov evrov, neobrestni prihodki za 7,2 odstotka na 334,4 milijona evrov. Operativni stroški so se znižali za 0,5 odstotka na 431,9 milijona evrov.

Banke so sprostile za 59,1 milijona evrov oslabitev in rezervacij, potem ko so jih v enakem obdobju lani za 31,4 milijona evrov.

Bilančna vsota bančnega sistema se je letos do konca avgusta povečala za 0,6 milijarde evrov na 38,5 milijarde evrov. Njen obseg se je avgusta medletno zvečal za 3,3 odstotka.

Posojila nebančnemu sektorju so se letos v bančnih bilancah povečala za 478 milijonov evrov, rast se je avgusta zvišala na 6,7 odstotka medletno. "Banke se pri posojilni aktivnosti osredotočajo predvsem na gospodinjstva, medtem ko ostaja zadolževanje nefinančnih družb pri bankah zmerno," so zapisali v Banki Slovenije. Posojila nefinančnim družbam so se povečala za 245 milijonov evrov, medletna rast je avgusta znašala 2,8 odstotka.

Rast posojil gospodinjstvom je letos razmeroma stabilna, avgusta pri 6,9 odstotka. Rast stanovanjskih posojil se je poleti nekoliko okrepila, na 4,4 odstotka medletno, vendar zaostaja za rastjo ob koncu lanskega leta. Rast potrošniških posojil se ne zmanjšuje, v poletnih mesecih se je ohranila nekoliko pod 12 odstotki, avgusta je znašala 11,7 odstotka. Letošnji prirast potrošniških in stanovanjskih posojil je povsem primerljiv, ugotavljajo v centralni banki.

"Vloge gospodinjstev so se letos kljub običajnemu sezonskemu zmanjšanju avgusta povečale za 0,8 milijarde evrov. V okolju nizkih obrestnih mer se še naprej povečujejo le vpogledne vloge," pravijo v Banki Slovenije. Delež vpoglednih vlog se je v osmih mesecih povečal na skoraj 72 odstotkov vseh vlog nebančnega sektorja oz. na skoraj 53 odstotkov bilančne vsote.