Abanka je imela konec junija 9,6-odstotni tržni delež. Foto: BoBo
Abanka je imela konec junija 9,6-odstotni tržni delež. Foto: BoBo

Čiste obresti so upadle za 19,3 odstotka, na 29,5 milijona evrov, čiste opravnine za 3,7 odstotka na 18,5 milijona evrov. Nižje čiste obresti so predvsem posledica nižjih obrestnih prihodkov in naložb v dolžniške vrednostne papirje, so v poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, zapisali v banki.

Preostali čisti neobrestni prihodki banke so znašali 16,5 milijona evrov, potem ko so bili v istem obdobju lani pri 5,9 milijona evrov. Kot pojasnjujejo v banki, je povečanje predvsem posledica dobičkov iz posojil paketne prodaje nedonosnih terjatev marca letos, v prvem polletju lani pa je banka prodala del obveznic DUTB in ob tem ustvarila 1,7 milijona evrov dobička.

Neto ukinjene oslabitve in rezervacije Abanke so znašale 13,4 milijona evrov, potem ko so v lanskem prvem polletju 8,6 milijona evrov. Ti so predvsem posledica izboljšanja finančnega položaja družb, rednega in predčasnega odplačila posojil ter prilivov od izterjave.

Skupina Abanka je imela polletju 38,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 19,4 odstotka več kot v istem obdobju lani. V skupini je poleg nadrejene družbe Abanka še odvisna družba Anepremičnine, ki ima v Črni gori odvisno družbo Anekretnine. Abanka je imela v lasti tudi lizinško družbo Aleasing, ki jo je julija lani prodala Banki Sparkasse; po izpolnitvi odložnih pogojev je bil posel končan konec marca letos.

Abanka je tretja največja banka v državi in je po sanaciji konec leta 2013 v 100-odstotni lasti države. Država mora skladno z zavezami Evropski komisiji v zameno za soglasje za državno pomoč banko prodati do konca julija 2019.