Edini delničar banke je luksemburška družba Biser Bidco, v kateri ima 80-odstotni delež ameriški sklad Apollo, 20-odstotnega pa Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD). Foto: BoBo
Edini delničar banke je luksemburška družba Biser Bidco, v kateri ima 80-odstotni delež ameriški sklad Apollo, 20-odstotnega pa Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD). Foto: BoBo

lanskega čistega dobička.

Kot je razvidno iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa, je bil bilančni dobiček Nove KBM ob koncu 2017 pri okoli 79,5 milijona evrov, sestavljala pa sta ga zadržani dobiček iz preteklih let v višini 33,7 milijona evrov in 45,8 milijona evrov lanskega čistega dobička.

Edini delničar banke, luksemburška družba Biser Bidco, v kateri ima 80-odstotni delež ameriški sklad Apollo, 20-odstotnega pa Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), je odločil, da se za dividende nameni lanski čisti dobiček, drugo pa ostane nerazporejeno in predstavlja preneseni dobiček.

Skupščina je podelila tudi razrešnico upravi pod vodstvom Johna Denhofa in nadzornemu svetu, ki ga vodi Andrej Fatur.

Apollo in EBRD sta pogodbo o nakupu 100 odstotkov banke za kupnino 250 milijonov evrov podpisala julija 2015, vse pogoje za nakup pa sta izpolnila aprila 2016.