Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

Sedmi protikoronski zakon (PKP 7), ki je začel veljati konec preteklega leta, med drugim določa, da lahko delodajalec zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma v starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe ali v starosti 65 let in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, odpove delovno razmerje brez navedbe razloga.

Minister za delo Janez Cigler Kralj meni, da gre za nujen in učinkovit ukrep, ki bo koristil mladim iskalcem zaposlitve kot tudi starejšim delavcem in pozitivno vplival na trg dela.

"Dejstvo je, da je trg dela pod hudim pritiskom zaradi posledic krize. Dejstvo je, da so starejši od 58 let na trgu dela v več kot polovici primerov trajno nezaposljivi, številni mladi pa so prav tako nezaposleni. V zadnjem letu je nezaposlenost med mladimi narasla kar za petino. Na neki način smo morali poseči v te razmere z možnostjo odpovedi delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino. V tem primeru ne gre za avtomatizme in spremembe. Zaposleni, ki ga delodajalec potrebuje, bo lahko delal naprej. V primeru odpovedi iz poslovnega razloga pa mu pripadajo odpravnine po zakonu o delovnih razmerjih (ZDR). Vem, da je nekaj nasprotovanj temu ukrepu, vendar gre za napačno interpretacijo," je pojasnjeval na torkovi vladni novinarski konferenci.

Omenjeni ukrep, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga in razprave s socialnimi partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), so pozdravili delodajalci (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetništva), na drugi strani pa mu močno nasprotujejo sindikati.

Oster odziv večine sindikalnih central

Reprezentativne slovenske sindikalne centrale so opozorile, da omenjeni ukrep pomeni vračanje Slovenije med države z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti med starejšimi delavci. "Sprememba seveda ne bo pripomogla k večji zaposljivosti mlajših oseb. Povečala pa se bo izčrpanost obstoječih delavcev, ki jim bodo delodajalci naložili še delo in naloge tistih delavcev, ki jih bodo 'prisilno upokojili'," so navedli v skupni izjavi konec decembra.

Minister je po njihovem mnenju porušil vse temelje socialnega dialoga na ravni države. "Vsak minister za delo, ki bi dal kaj nase, bi ob takšnem ravnanju, ki pomeni tudi popolno izgubo njegove kredibilnosti, moral nemudoma odstopiti," so poudarili in dodali, da bodo razmislili o nadaljnjem sodelovanju pri socialnem dialogu v okviru ESS-ja kot tudi o vložitvi ustavne presoje in sprožitvi postopka pred Mednarodno organizacijo dela.

ZSSS o posledicah prisilnega upokojevanja

Pokojninski blagajni bi lahko prisilno upokojevanje naložilo vrtoglavih 245 milijonov evrov dodatnih stroškov. Slediti bo moral dvig prispevne stopnje delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je danes ena izmed najnižjih v Evropi. Edina alternativa temu je lahko zniževanje pravic iz pokojninskega zavarovanja ali pa drastično zaostrovanje pogojev za upokojitev, čemur pa se bodo sindikati z vsemi mogočimi sredstvi uprli.

PKP 7 prinesel možnost prisilnega upokojevanja