Vsi prejemniki minimalne plače prejmejo enak znesek, ne glede na to, ali opravljajo delo v treh ali štirih izmenah, ponoči, ob nedeljah, praznikih. Foto: BoBo
Vsi prejemniki minimalne plače prejmejo enak znesek, ne glede na to, ali opravljajo delo v treh ali štirih izmenah, ponoči, ob nedeljah, praznikih. Foto: BoBo
Delodajalci izpostavljajo, da je bila obstoječa definicija minimalne plače usklajena s sindikati. Foto: BoBo

Nemčija je minimalno plačo v višini 8,50 evra na uro uvedla z letošnjim 1. januarjem. Uvedba minimalne plače v Nemčiji je ugodna za rast sive ekonomije, pa zatrjuje najnovejša študija inštituta za ekonomske raziskave pri univerzah v Tübingenu in Linzu.

Postopen izvzem dodatkov iz minimalne plače, začenši z dodatkom na nočno delo, je bila ena osrednjih zahtev delojemalske strani v pogajanjih za socialni sporazum, a ni bila uslišana. Delodajalska stran je namreč trdila, da bi take spremembe najbolj prizadele podjetja in panoge, ki so že zdaj v velikih težavah.

Sindikati so že ob parafiranju socialnega sporazuma 20. januarja napovedali, da se ne bodo vdali in se bodo za spremembe definicije minimalne plače borili po drugi poti, če bo treba, tudi na ulici.

Delodajalci: Obstoječa definicija minimalne plače usklajena s sindikati
Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZZZS) Dušan Semolič je ob slovesnem podpisu dokumenta prejšnji četrtek razkril, da bodo po vsej verjetnosti pripravili spremembe zakona o minimalni plači, zbrali potrebno število podpisov in jih vložili v DZ. Ob tem je izrazil prepričanje, da bodo dobili potrebno večino poslanskih glasov.

Pobudo volivcem za vložitev predloga zakona sicer lahko da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov. Pobudnik obvesti o svoji pobudi predsednika državnega zbora. Sindikati bi za vložitev predloga zakona v parlamentarni postopek potrebovali najmanj 5000 podpisov volivcev - zbrati bi jih morali v 60 dneh od obvestila predsednika DZ-ja.

Socialnega dialoga o minimalni plači tako za zdaj ni na vidiku. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak si želi, da bi to vprašanje reševali v okviru posebne delovne skupine, saj si ne želi potez mimo delodajalcev.

Ti medtem poudarjajo, da je bila obstoječa definicija minimalne plače usklajena s sindikati. Ne glede na to se dialogu, tako generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole, ne bi želeli izogniti.

Enak znesek, četudi delajo ponoči in ob praznikih
Kot je znano, je osrednja dilema povezana z definicijo minimalne plače, po kateri se vanjo vštevajo vsi dodatki: dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa ali iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, dodatek za delovno dobo ter dodatek za delovno uspešnost.

To pomeni, da vsi prejemniki minimalne plače prejmejo enak znesek ne glede na to, ali opravljajo delo v treh ali štirih izmenah, ponoči, ob nedeljah, praznikih.

Letos minimalna plača 790,37 evra bruto
Zadnja velika sprememba na področju minimalne plače se je zgodila leta 2010 oz. kmalu po množičnih protestih sindikatov. Takrat se je bruto znesek brez soglasja predstavnikov gospodarstva zvišal za nekaj manj kot 23 odstotkov.

Zaradi nizke inflacije se bo glede na lani minimalna plača zvišala za 1,58 evra bruto - ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve jo je za leto 2015 določilo na 790,37 evra bruto. Največ delavcev z minimalno plačo dela v tekstilni industriji in varovanju.

Definicija minimalne plače:
Zakon določa, da je minimalna plača mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem času. Iz tega izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, ki jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo prek polnega delovnega časa.

Zaposleni, ki za delo v polnem delovnem času v skladu s pogodbo o zaposlitvi oziroma zakonom prejema minimalno plačo, mora v primeru, da opravlja delo prek polnega delovnega časa, poleg minimalne plače prejeti še plačilo in dodatek za delo prek polnega delovnega časa.

V minimalno plačo se ne vštevajo prejemki, ki imajo naravo povračil stroškov v zvezi z delom, npr. dnevnice, terenski dodatki, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov za prehrano med delom. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva regres za letni dopust.

Nemčija je minimalno plačo v višini 8,50 evra na uro uvedla z letošnjim 1. januarjem. Uvedba minimalne plače v Nemčiji je ugodna za rast sive ekonomije, pa zatrjuje najnovejša študija inštituta za ekonomske raziskave pri univerzah v Tübingenu in Linzu.