Dars pričakuje, da bo Markovec zgrajen do pričakovanega roka. Foto: MMC RTV SLO
Dars pričakuje, da bo Markovec zgrajen do pričakovanega roka. Foto: MMC RTV SLO
Markovec: Kdaj in kdo bo nadaljeval dela?

Kot je znano, je Dars 7. januarja obvestil družbo CPM, da zaradi neizpolnjevanja obveznosti ne more več nadaljevati projekta, hkrati pa je od drugega pogodbenega partnerja Alpine Bau zahteval, da mora v celoti izpolniti preostale pogodbene obveznosti.

Delovni skupini predstavnikov Darsa in družbe Alpine Bau za tehnična in pravno-finančna vprašanja sta v enem mesecu pripravili izhodišča za čimprejšnje nadaljevanje del pod okriljem avstrijskega partnerja.

CPM avstrijski družbi že predal dokumentacijo
V sredo je na operativnem sestanku, na katerem so bili tudi predstavniki Darsa in DDC-ja, CPM Albine Bauu med drugim predal vso dokumentacijo o gradbišču. Dan pozneje so strokovnjaki avstrijskega gradbenega podjetja, zlasti strojniki in električarji, že začeli preverjati inštalacije na gradbišču, med drugim odvodnjavanje in ventilacijo. Potem ko je CPM konec novembra lani zaustavil vsa dela na projektu, se je od takrat poleg meritev opravljalo le osnovno vzdrževanje, zato je zdaj treba opraviti podrobne preglede in na njihovi podlagi izvesti določena dodatna vzdrževalna dela, pojasnjujejo v Darsu.

Alpine Bau je zagotovil, da bo po predhodno opravljenih vzdrževalnih delih na inštalacijah začel v tednu ali dveh delati s polnimi zmogljivostmi tudi na izkopu predorskih cevi. Najprej bodo začeli delati na izolski strani predora Markovec, v sklepni fazi je tudi usklajevanje glede postopka nadaljevanja del na koprski strani.

Cena ostaja ista - 64,5 milijona evrov
Dars vztraja, da se vsa dela opravijo v okviru uredbe o lokacijskem načrtu za odsek hitre ceste Koper-Izola in pridobljenim gradbenim dovoljenjem za graditev predora Markovec. Kot še pojasnjujejo v Darsu, obstoječa pogodba o gradnji predora Markovec še vedno velja in s tem tudi cena 64,5 milijona evrov.

Markovec: Kdaj in kdo bo nadaljeval dela?