Kot je znano, se je z novim letom spremenil zakon o minimalni plači. Letos znaša 940,58 evra bruto.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Po novem se v minimalno plačo ne vštevajo dodatki, določeni z zakonom in kolektivnimi pogodbami, prav tako ne del plače za delovno uspešnost, plačilo za poslovno uspešnost ter drugi prejemki – kot na primer regres za letni dopust, odpravnina, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, pa tudi ne povračilo stroškov za prehrano in prevoz.

"Dodatki se obračunavajo na osnovno plačo, ki je lahko nižja od minimalne plače, izplačujejo pa se na minimalno plačo, ki je 940 evrov," pojasnjuje delovna inšpektorica Alenka Fritz Kolbe.

Delodajalec mora delavcu zagotoviti vsaj zakonski minimum v višini minimalne plače, in tej pravici se delavec nikakor ne more odpovedati. Izplačilo, nižje od minimalne plače, ni mogoče – niti v primeru nedoseganja delovnih rezultatov.

Visoke kazni

"Če delodajalci ne izplačajo plače v minimalnem znesku, se globe gibljejo med 3.000 in 20.000 evri," opozarja sogovornica.

Inšpektorji za delo lahko ukrepajo na podlagi plačilne liste – pri nas se plače izplačajo najpozneje do 18. v mesecu. In takrat se bodo na teren odpravili tudi inšpektorji.

"Inšpektorat za delo v drugi polovici februarja predvideva, tako kot lani, akcijo nadzora nad izplačilom regresa plače. Letos pa tudi v zvezi z minimalno plačo, kjer bomo predvsem ugotavljali, ali dejansko so ti dodatki izločeni iz minimalne plače," dodaja inšpektorica.

Letos minimalna plač torej znaša 940 evrov bruto. Novo višino minimalne plače od prihodnjega leta dalje pa po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji določi minister, pristojen za delo.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay