Usoda edinega slovenskega visokogorskega smučišča je še vedno negotova. Foto: BoBo
Usoda edinega slovenskega visokogorskega smučišča je še vedno negotova. Foto: BoBo
Dražba ATC-ja Kanin neuspešna

Upraviteljica je po dražbi pojasnila, da mora za nadaljnje znižanje dobiti nov sklep sodišča. Medtem pa je predstavnica Ileva Inženiringa pojasnila, da je družba, ki je v lasti Rusov Evgenija Karitonova in Ilje Čibirkova, resen interesent, da pa mora biti cena realna, ker da bo veliko stroškov že samo z zamenjavo žičniških naprav.

So resni kupci, a bi plačali manj
"Smo resni kupci, ker potrebujemo zemljišča, ki so del tega kompleksa. Žičniških naprav tudi če ne bi bilo, ampak so nujno zlo, ki ga moramo kupiti. Jih bo pa treba popolnoma obnoviti oz. celo odstraniti, kar pomeni dodaten strošek, in namestiti nove. Interes investitorjev je narediti moderen turistični in smučarski center," je po dražbi dejala Dobnikova.

Pripravo projekta bodo nadaljevali, naredili podrobnejšo oceno stroškov in najeli tudi svojega sodnega cenilca. "Stečajno upraviteljico smo opozarjali na to, da je cenitev nerealno visoka. Zadnja zima je naredila svoje in to, kar je bilo že prej slabo, še poslabšala," je povedala Dobnikova. "Vsekakor nadaljujemo in verjamemo, da bomo do konca leta lahko zadevo rešili," je napovedala.

Rusi: Dražba prehitro
Ruski vlagatelji so v Sloveniji ustanovili tudi omenjeno družbo za projekt, ki naj bi oživil smučarsko središče. Dobnikarjeva je presodila, da je bila dražba prekmalu, saj da je bilo v tako kratkem času nemogoče narediti cenitve in tehnične preglede naprav. Predvideva, da bodo tehnični pregled lahko opravili v poldrugem mesecu, vzporedno pa pripravljajo tudi ekonomske analize.

Banka Hypo, katere terjatev je zavarovana s premoženjem, ki je bilo danes na prodaj, ima po mnenju Dobnikove interes, da se s premoženjem nekaj zgodi. "Dejstvo je, da so njihove stvari neprodajljive komur koli drugemu. Premoženje bo kupil ta, ki je najemnik," je dejala in dodala, da so pričakovanja Hypa glede cene visoka, da pa verjame, da bodo zbližali stališča.

Nižja izklicna cena, več zanimanja?
Upraviteljica Gibičarjeva je dejala, da tako drastično nižanje cene - izklicna cena se je na dražbi z 1,98 milijona evrov znižala na 1,14 milijona evrov - vsaj na prvi javni dražbi ni upravičeno. "Morda bo na naslednji dražbi, ko bo izklicna cena nižja, več dražiteljev," je dejala in dodala, da je bilo za nakup premoženja po njenih besedah več interesentov, tako iz Slovenije kot iz tujine. Razlogov, zakaj se niso dražbe udeležili, ni mogla navesti, dejala pa je, da ji ni znano, da bi bila med njimi morebitna previsoka cena.

Ruski interesenti so sicer na začetku tedna z bovško občino podpisali pogodbo o najemu nepremičnin na Kaninu, kjer so urejene smučarske proge. To je bil za ruske vlagatelje glavni pogoj za sodelovanje na dražbi.

Občina Bovec je pred leti družbi ATC Kanin, ki je v stečaju, dala ta zemljišča v brezplačen najem, pogodba zanj je bila podpisana do leta 2020. Vendar zaradi spremenjene slovenske zakonodaje tak najem ni več mogoč, zato so potencialni vlagatelji zaprosili za najem zemljišč pod ugodnimi pogoji.

Izklicna cena premoženja - nepremičnine, stavbne pravice in oprema - je bila nekaj več kot 1,98 milijona evrov, dražba pa je potekala z zniževanjem cene.

Dražba ATC-ja Kanin neuspešna