Foto: Radio Koper/2TDK
Foto: Radio Koper/2TDK

Slovenski državni holding je iz nadzornega sveta Darsa odpoklical Roberta Rožiča, ki je odpoklican tudi s funkcije predsednika nadzornikov 2TDK, Štefana Šumaha, Jožeta Zimška in Jožeta Oberstarja. Novi štirje nadzorniki so Metod Dragonja, Nevenka Hrovatin, Janko Kramžar in Andrej Šušteršič, je poročala Alenka Terlep za Radio Slovenija. V nadzornem svetu ostajata Anton Guzej in Pavle Hevka, ki ostaja tudi na položaju generalnega direktorja 2TDK.

V nadzorni svet 2TDK je vlada imenovala Hildo Pipan, ki bo tudi predsednica nadzornega sveta, Anito Goršek, Aleksandra Srdića, Miho Gostišo in Mateja Čepeljnika. V nadzorni svet je tako od 23. septembra letos do 22. septembra 2027 imenovala tri predstavnike infrastrukturnega in dva predstavnika finančnega ministrstva. Pipan, Goršek in Srdić bodo v nadzornem svetu predstavljali prvega, Gostiša in Čepeljnik pa drugega. Čepeljnik bo tudi namestnik predsednice nadzornega sveta.

Enako funkcijo je Čepeljnik opravljal tudi v odpoklicanem nadzornem svetu. Poleg njega je vlada odpoklicala dozdajšnjega predsednika nadzornikov Roberta Rožiča, Petra Pungartnika, Andreja Špengo in Aleša Logarja.

Podjetje 2TDK sicer vodi dvočlanska uprava, generalni direktor družbe Hevka in direktor Božo Emeršič. Hevka, ki je zamenjal pivovarja Dušana Zorka, je na čelu 2TDK od leta 2020, ena prvih potez pod njegovim vodstvom pa je bil izbor izvajalcev za gradnjo drugega tira, v katerem so bili izločeni kitajski izvajalci.

Kot je še poročal Radio Slovenija, imenovanje novih nadzornikov običajno pomeni tudi menjavo uprave. A tokratna menjava nadzornikov po virih Radia ne pomeni konca mandata Hevke na čelu 2TDK-ja, ki naj bi za zdaj užival polno zaupanje.

Projekt drugega tira poteka kljub vrsti težav s covidom, čakanjem na delovna dovoljenja in velikimi podražitvami materialov in energentov. Neupoštevanje teh podražitev pa naj bi odneslo dozdajšnje nadzornike. Rožič gradiva o večmilijonskih podražitvah projekta drugi tir ni uvrstil na dnevni red seje nadzornega sveta, ker naj ne bi bile strokovno utemeljene. Odpoklicani Rožič pa meni, da gre za politično menjavo nadzornikov, je še poročal Radio Slovenija.