Foto: Radio Koper/2TDK
Foto: Radio Koper/2TDK

S tem se je seznanila vlada na četrtkovi seji, na kateri je pregledala tudi informacije o izvajanju drugih največjih infrastrukturnih projektov v državi, in sicer v projektih tretja razvojna os, druga predorska cev cestnega predora Karavanke in Potniški center Ljubljana. Informacije je za vlado pripravilo ministrstvo za infrastrukturo.

V projektu drugi tir so do konca junija sklenili dva časovna aneksa, enega finančnega, enega finančnega in časovnega ter enega zaradi prenosa investitorstva z direkcije za infrastrukturo na družbo 2TDK v skupni vrednosti 1,15 milijona evrov brez DDV-ja. Projektno podjetje 2TDK je 22. julija zaradi nepredvidenih del pri gradnji dostopnih cest z izvajalci, konzorcijem podjetij Kolektor CGP in Euro-Asfalt, podpisalo še aneks za 1,21 milijona evrov brez DDV-ja.

Sorodna novica Golob umiritev inflacije napoveduje septembra: Cilj je, da bi jo ohranili pri desetih odstotkih

Zaradi dviga cen in iz naslova nepredvidenih in dodatnih del pa je bilo do sredine leta podanih tudi 13 zahtevkov za sklenitev aneksa v skupni vrednosti 7,13 milijona evrov brez DDV-ja, ki jih je družba DRI že potrdila. Ob tem je bilo zaradi istih razlogov podanih še 26 zahtevkov za sklenitev aneksa v vrednosti 18,04 milijona evrov, ki pa so v fazi obravnave pri družbi DRI. Podanih je bilo tudi 30 najav zahtevkov, katerih vrednosti še niso določene.

Aneksi na drugih projektih

Medtem so v projektu tretja razvojna os sklenili 128 aneksov; 63 časovnih, 45 finančnih, 14 časovnih in finančnih ter šest zaradi sprememb kadrov, zastopnikov, podizvajalcev. Njihova skupna vrednost znaša 3,9 milijona evrov, so navedli v gradivu, ki ga je obravnavala vlada.

V projektu Karavanke so do konca letošnjega junija sklenili 17 aneksov, od tega po pet časovnih in finančnih, dva časovna in finančna ter pet zaradi sprememb kadrov, zastopnikov oz. podizvajalcev. Njihova skupna finančna vrednost je 250.000 evrov.

Projekt Potniškega centra Ljubljana pa je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije in gradbenih dovoljenj. Odprta so še nekatera vprašanja pridobivanja zemljišč in stavbnih pravic. Zelo pomembno bo vprašanje prometne ureditve tega območja in morebitna poglobitev tirov, so še zapisali.

Zahtevki za anekse na drugem tiru