Delavcem Steklarske nove med letoma od 2005 do 2008 niso bili plačani prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, pa tudi za zdravstveno zavarovanje ne. Foto: MMC RTV SLO
Delavcem Steklarske nove med letoma od 2005 do 2008 niso bili plačani prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, pa tudi za zdravstveno zavarovanje ne. Foto: MMC RTV SLO
Vlada
Premier Pahor je poudaril, da mora za neplačevanje prispevkov biti nekdo odgovoren. Foto: MMC RTV SLO

Kot je znano, vodstvo Steklarske nove med letoma 2005 in 2008 ni plačevalo prispevkov od plač niti v pokojninsko niti v zdravstveno blagajno. Delavci Steklarske nove so v začetku tedna premierja Boruta Pahorja pozvali, naj izpolni svojo obljubo, da jim bo država poplačala neplačane prispevke za zavarovanje. A sta tako vlada kot Kapitalska družba pojasnili, da so delavci zadeve očitno narobe razumeli, saj za kaj takšnega ni podlage, to so namreč obveznosti, ki jih je kot zavezanec dolžna plačati Steklarska nova, in ne njen lastnik.

Neizplačane plače in prispevki prednostne terjatve le za zadnje tri mesece
Ministri so se nato na vladni seji pogovarjali o sklepu, da bi delavcem neplačane prispevke poplačala država prek Kapitalske družbe ali katere druge ustanove. V okviru tega je potekala tudi razprava o možnosti, da bi z morebitnimi spremembami zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju terjatvam iz naslova neizplačanih plač in neplačanih prispevkov priznali status prednostnih terjatev.

Minister za pravosodje Aleš Zalar je pojasnil, da takšnim terjatvam obstoječa zakonodaja sicer priznava status prednostnih terjatev, a samo za odbobje zadnjih treh mesecev pred začetkom stečaja. Steklarska nova je v stečaju od maja letos. Podaljšanje tega obdobja in uveljavitev tega določila za nazaj pa bi pomenilo protiustavnost, je dejal Zalar, saj bi posegalo v pravice drugih upnikov, ki nimajo terjatev s statusom prednostne terjatve. Vlada je tako z dnevnega reda umaknila spremembe zakona o finančnem poslovanju, po katerih bi za prednostne terjatve veljale plače in nadomestila plač za zadnjih 12 mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.

Lukšič: Zakaj se država ni odzvala, ko so se neplačevanja prispevkov izvajala?
Ob obravnavi težav delavcev Steklarske nove se je spet odprlo vprašanje odgovornosti, kar sta izpostavila tako premier Pahor kot minister za šolstvo in šport Igor Lukšič. Pahor je dejal, da bi moral za neplačevanje prispevkov biti nekdo odgovoren, Lukšič pa se je ob tem še vprašal, zakaj se država ni odzvala takrat, saj plač ni mogoče izplačati, če niso plačani tudi prispevki.