Ministrstvo za finance je prvič izdalo zakladno menico po 0-odstotni obrestni meri, kar pomeni, da bo država vlagateljem plačala le glavnico. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Ministrstvo za finance je prvič izdalo zakladno menico po 0-odstotni obrestni meri, kar pomeni, da bo država vlagateljem plačala le glavnico. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

V okviru dražbe trimesečnih zakladnih menic z oznako TZ157 je bilo prek primarnih vpisnikov podanih 15.000 lotov ponudb, od česar jih je ministrstvo sprejelo 5.000 v skupni vrednosti pet milijonov evrov. Ponudbe so bile podane v razponu obrestne mere med nič in 0,06 odstotka letno.

Na dražbi šestmesečnih zakladnih menic z oznako SZ77 v prvi izdaji pa je bilo prek primarnih vpisnikov podanih 7.000 lotov ponudb, od česar jih je ministrstvo sprejelo prav tako 5.000 v vrednosti pet milijonov evrov. Ponudbe za šestmesečno menico so bile podane v razponu obrestne mere med nič in 0,29 odstotka letno.

Slovenija je danes prav tako izdala še za 42,18 milijona evrov 12-mesečnih zakladnih menic, za katere bo plačala nominalno letno obrestno mero 0,25 odstotka.