Preteklo leto je bilo najuspešnejše v štiriletni zgodovini DUTB-ja. Foto: BoBo
Preteklo leto je bilo najuspešnejše v štiriletni zgodovini DUTB-ja. Foto: BoBo

"Leto 2017 je bilo za Družbo za upravljanje terjatev bank DUTB leto izjemnih dosežkov v vseh pogledih: dobro, transparentno in učinkovito poslovanje je prineslo rekordne finančne rezultate," je v letnem poročilu zapisal glavni izvršni direktor DUTB-ja Imre Balogh.

DUTB je v letu 2017 s prodajo sredstev in upravljanimi odplačili dolga ustvaril 434,7 milijona evrov prilivov, kar predstavlja 21,5 odstotka prenosne vrednosti vseh sredstev, to je več kot dvakratnik zakonsko določenega cilja 10 odstotkov.

Dobiček prinesli tudi Celovški dvori in soseska Nokturno
Medtem ko je glavnina prilivov še vedno prišla iz posojilnega portfelja, je skoraj 100 milijonov evrov prilivov prišlo iz nepremičninskega portfelja. "Tu izstopata predvsem veliki stanovanjski soseski Celovški dvori in Nokturno, ki sta bili lani skoraj v celoti prodani, poleg tega pa je bilo prodanih tudi veliko trgovinskih in poslovnih prostorov," so navedli.

Pri prestrukturiranju dolžnikov je DUTB uspešno končal prodajni proces Cimosa in nekatera znatna refinanciranja, kjer je prejel celotno bruto izpostavljenost, gre za primere skupine Vizija, Sava Turizem, Sava TMC, Ilana in drugi. Število končanih primerov prestrukturiranja se je v tem letu podvojilo, skupaj s primeri v izhodnih postopkih jih je dokončanih ali blizu konca skoraj 40 odstotkov.

DUTB predčasno poplačal nekaj dolgov
Presežna likvidnost je DUTB-ju omogočila, da je med letom izvedel več predčasnih poplačil dolga, na koncu leta pa je poplačal tudi zadnji dve preostali obveznici, izdani ob prenosu sredstev na DUTB. Del poplačila je moral biti refinanciran, pogoji pa so veliko ugodnejši od preteklih, kar nadalje znižuje načrtovane odhodke iz financiranja in omogoča DUTB-ju večjo fleksibilnost v prihodnjem upravljanju dolga.

Konec leta 2017 je bilo individualno vrednotenih 672 primerov, 58 s prevladujočo strategijo prestrukturiranja in 614 primerov s prevladujočo strategijo unovčevanja zavarovanj. Število primerov se je v primerjavi s koncem leta 2016 zmanjšalo za osem odstotkov, vrednostno pa za 30 odstotkov.

To po navedbah DUTB-ja kaže na trend hitrejše unovčitve večjih primerov, medtem ko številni primeri manjših vrednosti ostajajo v portfelju DUTB-ja. Poštena vrednost predstavljenih primerov znaša 649,8 milijona evrov, kar predstavlja 16 odstotkov celotne bruto izpostavljenosti v skupnem znesku skoraj štiri milijarde evrov.

DUTB je v letu 2017 dodatno kupil terjatve do šestih obstoječih dolžnikov v vrednosti 3,8 milijona evrov (bruto vrednost 22,2 milijona evrov) in kratkoročno posojilno financiral pet družb v skupni vrednosti 4,7 milijona evrov.