Pod okrilje DUTB-ja je prišel tudi portoroški biser Grand hotel Palace. Foto: Uradna stran hotela
Pod okrilje DUTB-ja je prišel tudi portoroški biser Grand hotel Palace. Foto: Uradna stran hotela
DUTB
V DUTB-ju zagotavljajo, da bodo vsi upniki obravnavani pravično. Foto: BoBo
DUTB postal lastnik tretjine hotelskih kapacitet v državi

Gre za pretvorbo terjatev, ki so jih banke prenesle na družbo (DUTB), do družb, ki imajo v lasti 41 hotelov s pripadajočimi zmogljivostmi. Poleg Save Turizma sta tu še Istrabenz Turizem in Hoteli Bernardin. "DUTB ocenjuje, da bo s tem zagotovil 60-odstotno povečanje vrednosti sredstev, ki jih bo vrnil Sloveniji in njenim davkoplačevalcem," so poudarili na slabi banki.

Menijo, da je mogoče povečati prihodke, pri stroških ugotavljajo, da so bili znižani na napačnih področjih, zagotoviti je treba, da se denarni tok vloži nazaj v sektor. Predvideno je tudi, da bodo ločili dejavnosti upravljanja hotelskih blagovnih znamk in dejavnosti upravljanja nepremičnin.

DUTB je v primeru Save Turizma namreč ugotovil, da skupaj z drugimi upnicami ne bo mogel podpreti Savinega načrta finančnega prestrukturiranja te družbe. Zato se je odločil za pretvorbo in s tem v tej družbi pridobil 99,05 odstotka. Od tega bo zadržal 71 odstotkov Savinih delnic, medtem ko je nekaj manj kot 29 odstotkov že prodal svoji novoustanovljeni družbi za upravljanje premoženja.
Bo to močno udarilo Gorenjsko banko?
Na ločeni novinarski konferenci pa je glavni izvršni direktor DUTB-ja Torbjörn Mansson pojasnil, da ne nameravajo ostati dolgoročni lastniki. Kdaj in komu bo DUTB premoženje prodal, pa še ne ve. Po Manssonovih besedah je za izboljšanja poslovanja potrebnih od dve do pet let, angažirati nameravajo tudi svetovalca za to področje, napovedal je tudi, da bodo našli "dobre lastnike".

DUTB je s potezo seznanil tudi ministrstvi za finance in gospodarstvo, ki namero podpirata, je povedal Mansson. Zaradi Savinega skoraj 49-odstotnega lastništva Gorenjske banke so o načrtih obvestili tudi Banko Slovenije. Mansson pravi, da njihova poteza ne bi smela vplivati na položaj Gorenjske banke, razen ob morebitnih "napačnih presojah v smislu knjigovodskih vrednosti", o čemer pa nima podatkov.

Postopek preventivnega prestrukturiranja Save se bo s konverzijo sicer končal, Mansson pa predvideva, da bo po sestanku upnikov, ti namere ne podpirajo, prihodnji teden družba šla v prisilno poravnavo.

Tretjina hotelskih kapacitet v njihovih rokah
Slaba banka je s pretvorbo terjatev sicer postala lastnica Term 3000 v Moravskih Toplicah, Term Lendava, Term Ptuj, Term Banovci, Zdravilišča Radenci, hotelov Kempinski Palace in Lifeclass Grand v Portorožu ter hotelov Apollo, Riviera, Slovenija, Neptun in Mirna. Poleg tega so pod njihovo upravljanje prešli še nekateri drugi hoteli in apartmaji v Portorožu, Izoli, Strunjanu in Piranu, med njimi hoteli Bernardin, Histrion, Vile Park, Barka, Haliaetum, Mirta in Salinera.

Po besedah DUTB-ja gre za 30 odstotkov vseh hotelskih zmogljivosti v državi, s to potezo pa pričakujejo, da bodo zagotovili pozitivne gospodarske učinke za panogo.

Iz družbe Hoteli Bernardin so ob tem v odzivu zapisali le, da redno izpolnjujejo obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o finančnem prestrukturiranju. "Tovrstne informacije so nas presenetile in na žalost predstavljajo element negotovosti v tekočem poslovanju družbe," so še dodali.

Prav tako ni nobenega obvestila glede spremembe lastništva ali prodaji terjatev prejela uprava družbe Istrabenz turizem. Tudi oni so zapisali, da redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti, zato po njihovem mnenju ni nobenega razloga za unovčevanje zavarovanj.

V Savi DUTB-ju očitajo protipravno delovanje
Precej manj zadovoljni pa so s potezo DUTB-ja v Savi. Prepričani so, da je bilo "plenjenje delnic" Save Turizma izvedeno v nasprotju z določbami posojilnih pogodb in pogodb o zavarovanju, saj sama terjatev DUTB-ja sploh še ni dospela. Poteza slabe banke je po mnenju Save tudi v nasprotju z zakonodajo, saj sodni postopek prestrukturiranja še ni končan, zato zaseg delnic ni bilo pravno dopusten niti dovoljen.

Prav tako je bil, vztrajajo v podjetju, izveden brez ustreznih pogodbeno določenih obvestil, popolnoma pa je DUTB zanemaril tudi to, da velja moratorij za dospelost terjatev, so zapisali v odzivu za javnost.

Po njihovem mnenju je bila s tem ravnanjem Savi povzročena premoženjska škoda in odškodovani preostali Savini upniki. Zasežene delnice namreč predstavljajo pomembno premoženje Save, možnosti poplačila drugih upnikov pa so se s potezo DUTB-ja bistveno poslabšale. "Vsa komunikacija DUTB-ja s Savo je bila opravljena danes, iz nje pa ni mogoče razbrati motivov in razlogov za tovrstno ravnanje," so sklenili.

DUTB postal lastnik tretjine hotelskih kapacitet v državi