V Združenju bank Slovenije ves čas opozarjajo, da morajo biti vsa pravila za izvedbo jasna. Po mnenju ministrstva je večina dilem že rešenih. Foto: EPA
V Združenju bank Slovenije ves čas opozarjajo, da morajo biti vsa pravila za izvedbo jasna. Po mnenju ministrstva je večina dilem že rešenih. Foto: EPA

"Dialog z bankami in Banko Slovenije glede implementacije interventne zakonodaje in na njej temelječih podzakonskih aktov poteka. Ministrstvo je ob tem bankam že podalo odgovor na njihovo temeljno vprašanje, in sicer da je na podlagi zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije covida-19 poroštvo primarno izplačljivo v denarju," so povedali na ministrstvu za finance. Na podlagi interventne zakonodaje so po navedbah ministrstva ustrezne pravne podlage tako že podane.

Strani sicer še usklajujeta nekatere podrobnosti. Vlada je sredi maja sprejela uredbi, ki določata nekatera pravila glede državnih poroštev, uredba, s katero se bodo opredelila merila, pogoji in kriteriji za izdajo obveznic v primeru unovčitve poroštva, pa je v pripravi. V Združenju bank Slovenije ves čas opozarjajo, da morajo biti vsa pravila za izvedbo jasna, saj gre za zakon, ki ureja nove obveznosti, po mnenju ministrstva pa je večina dilem rešenih.

Evropska centralna banka (ECB) je ob tem opozorila, da država pri sprejemanju zakona ni spoštovala obveznosti posvetovanja. Na ministrstvu so povedali, da so ECB z osnutkom zakona seznanili ter da bodo njeno mnenje glede vprašanj načina izplačila poroštva ustrezno naslovili pri pripravi uredbe glede kriterijev in meril za izdajo obveznic.