Finančno ministrstvo je znova pozvalo k zaščiti največje slovenske banke NLB. Foto: BoBo
Finančno ministrstvo je znova pozvalo k zaščiti največje slovenske banke NLB. Foto: BoBo

Stališče Slovenije, ki ga je glede postopkov pred hrvaškimi sodišči v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami potrdila tudi vlada, je znano in ostaja nespremenjeno. Ti postopki so v nasprotju s slovenskim ustavnim redom, poleg tega pa predstavljajo jasno kršitev prava EU-ja in mednarodnopravnih obveznosti Hrvaške.

Ministrstvo za finance
Hrvaško ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo NLB-ja in tako pritrdilo, da je NLB pravna naslednica Ljubljanske banke. Foto: BoBo

Hrvaško ustavno sodišče je, kot je v četrtek prva poročala TV Slovenija, zavrnilo pritožbi na izgubljeno tožbo zoper nekdanjega hrvaškega varčevalca. Šlo naj bi za tožbo v znesku 250 evrov. Na ministrstvu za finance so pojasnili, da gre za sodbo, izdano maja 2015, v takratnem postopku pa je bil na podlagi pravnomočne sodne odločbe dosojeni znesek izterjan z računa NLB pri hrvaški banki.

"Stališče Slovenije, ki ga je glede postopkov pred hrvaškimi sodišči v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami potrdila tudi vlada, je znano in ostaja nespremenjeno. Ti postopki so v nasprotju s slovenskim ustavnim redom, poleg tega pa predstavljajo jasno kršitev prava EU-ja in mednarodnopravnih obveznosti Hrvaške," so navedli na ministrstvu. Ob preučitvi dozdajšnjih sodb se jim porajajo dvomi o tem, ali so hrvaška sodišča zares opravila ustrezno vsebinsko obravnavo posameznih primerov.

Protest z diplomatsko noto
V odzivu na ravnanje Hrvaške je Slovenja že večkrat protestirala, nazadnje z diplomatsko noto 5. junija, v kateri je izrazila tudi pričakovanje, da ne bo prišlo do zasega premoženja LB-ja ali NLB-ja. "Z vidika načel dobrososedskih odnosov in lojalnega sodelovanja med članicami EU-ja je še posebej sporno, da se sistematična diskriminacija NLB-ja na Hrvaškem nadaljuje tudi v času pobude Slovenije za mediacijo Evropske komisije," so poudarili na ministrstvu.

Bo posredovala Evropska komisija?
Slovenija ostaja osredotočena na priložnost, da se s posredovanjem Evropske komisije (EK) reševanje dolgotrajnega vprašanja prenesenih deviznih vlog premakne z mrtve točke. Resnost hrvaških kršitev pa zahteva preučitev tudi drugih možnosti za zagotovitev spoštovanja mednarodnega prava in zakonodaje EU-ja ter slovenskega ustavnega reda. "V tem pogledu je odločitev hrvaškega ustavnega sodišča dodatna okoliščina, ki jo bo treba upoštevati. To velja tudi v povezavi s sklepi skupščine NLB-ja, da mora banka nadaljevati dejavnosti glede vlaganja pravnih sredstev in zaščite premoženja," so dodali.

Država je namreč na začetku aprila na skupščini NLB-ja prek SDH-ja upravi banke naložila sprejetje ukrepov za zaščito njenega premoženja na Hrvaškem – da bo zagotovila, da bo v primerih obstoječih oz. morebitnih novih pravnomočnih sodb hrvaških sodišč zoper LB in NLB glede prenesenih deviznih vlog v celoti spoštovan vladni sklep iz julija 2015 in februarja letos, da izpolnjevanje sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog nekdanjega LB-ja ni skladno s slovenskim pravnim redom in mednarodnimi pogodbami, ki sta jih sklenili Slovenija in Hrvaška.

Izpodbijanje pred mednarodnimi sodišči
Upravi banke so tudi naložili, da mora nadaljevati izpodbijanje sodnih odločb na vseh instancah na Hrvaškem in pred mednarodnimi sodišči, izvesti ustrezne ukrepe upravljanja s premoženjem NLB-ja z namenom, da se možnost prisilne izterjave prepreči oz. omeji na minimum, pri upravljanju pa v okviru veljavnih predpisov upoštevati slovenske interese.

NLB so pred sodbami hrvaških sodišč želeli dodatno zaščititi tudi z dopolnitvijo ustavnega zakona, a je ustavna komisija DZ-ja na podlagi pravnih mnenj predlog zavrnila.

Stališče Slovenije, ki ga je glede postopkov pred hrvaškimi sodišči v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami potrdila tudi vlada, je znano in ostaja nespremenjeno. Ti postopki so v nasprotju s slovenskim ustavnim redom, poleg tega pa predstavljajo jasno kršitev prava EU-ja in mednarodnopravnih obveznosti Hrvaške.

Ministrstvo za finance