Vročanje poteka prek portala eDavki. Foto: FURS
Vročanje poteka prek portala eDavki. Foto: FURS

Elektronsko vročanje dokumentov, ki ga je s 1. januarjem 2016 uvedel takrat prenovljeni zakon o davčnem postopku, je obvezno za vse pravne osebe in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Prav tako lahko Furs prek sistema eDavki vroča dokumente tudi fizičnim osebam, a le tistim, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem. To storijo z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov, so sporočili s Fursa.

Kaj že vročajo
Doslej so zavezancem elektronsko vročali dokumente, ki so kreirani v zalednih sistemih, kar pomeni, da se izdajajo množično za več zavezancev hkrati in se v celoti nanašajo na posamezno področje oz. vrste davkov. Takšni dokumenti so denimo obvestila o pobotih, opomini, sklepi o izvršbi, različna obvestila in potrdila ter odločbe o odmeri davka na vodna plovila ali nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Kaj bo po novem
Po prvomajskih praznikih pa bo finančna uprava začela elektronsko vročati tudi dokumente, izdane v postopkih davčnega nadzora, kot tudi druge dokumente, ki jih v upravnem postopku izdaja individualno, nanašajo pa se na različne vrste davkov, carin oz. drugih dajatev.

Ko Furs pripravi dokument za vročanje, ga naloži v zavezančev portal v eDavkih, kjer ga čaka tudi sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu. Če zavezanec posreduje elektronski naslov, pa informacijo o odloženem dokumentu prejme tudi po elektronski pošti.

Elektronska vročitev se šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.