Projekt vodi družba Gen energija. Foto: BoBo
Projekt vodi družba Gen energija. Foto: BoBo

Pristojno ministrstvo od za zdaj edinega investitorja v projekt JEK 2 pričakuje objavo mednarodne recenzije vhodnih parametrov ekonomske analize investicije v novo jedrsko elektrarno. To recenzijo so v družbi napovedali že maja ob predstavitvi omenjene analize, trenutno pa preverjajo interes pri ustreznih mednarodnih ustanovah, je novinarjem v Ljubljani povedal generalni direktor Gena energije Dejan Paravan.

Dejan Paravan. Foto: BoBo/Borut Živulović
Dejan Paravan. Foto: BoBo/Borut Živulović

Zahtevajo več podatkov

Obenem v družbi računajo, da bo do referenduma, predvidoma že zgodaj jeseni, javno objavljena tudi pobuda za postopek državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za JEK 2. Trenutno čakajo na pripombe in zahtevane popravke ministrstev za okolje, podnebje in energijo ter za naravne vire in prostor. Te bodo nato vnesli v gradivo.
Ministrstvo, pristojno za energetiko, od Gena energije pričakuje tudi recenzirano študijo potresne varnosti lokacije JEK-a 2. Ugotovitve neodvisne mednarodne recenzije obsežne študije, ki poteka že od 2015, bodo predvidoma znane septembra.

Med zahtevanimi dokumenti so tudi revidirana aktualna študija poplavne varnosti za Nuklearno elektrarno Krško, prilagojena sosednji lokaciji za JEK 2, ter predvideni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti.

Sorodna novica Gen energija intenzivno pripravlja teren za izgradnjo nove jedrske elektrarne

Že izdelana je študija priključitve JEK-a 2 na elektroenergetski sistem, javnosti so jo predstavili maja. V Genu energiji medtem pripravljajo razpis za analizo povezanih in posrednih vplivov investicije v JEK 2 za nacionalno gospodarstvo. Tudi ta je namreč med zahtevami ministrstva.

Zadnji dve zahtevi sta ocena finančnih in varnostnih tveganj, povezanih z uvozom jedrskega goriva za nov jedrski objekt, ter priprava dokumenta o predvidenem ravnanju z odpadki iz JEK-a 2 ter s tem povezanimi stroški.

Paravan napoveduje, da bodo podatki do referenduma pripravljeni in objavljeni na že vzpostavljeni posebni strani. Volivci bodo tako lahko informirano odločali, ali projekt nadaljevati ali ne, meni. Kot omenjeno, je več analiz že narejenih, nekaj pa jih je v pripravi oz. bo za njihovo pripravo treba izvesti javni razpis.

"Ni torej res, da ne vemo ničesar," je dejal prvi mož Gena energije. "Ni pa tudi res, da vemo vse," je dodal. Po njegovih zagotovilih vedo že zelo veliko, o nekaterih zadevah 100 odstotkov, o drugih 80 odstotkov. Slika pa mora biti povsem jasna do končne investicijske odločitve, ob pozitivnem razpletu dogodkov predvidene v letu 2028.

Kaj pravijo parametri predvidene lokacije

Ena izmed možnih različic Jeka 2. Foto: GEN Energija
Ena izmed možnih različic Jeka 2. Foto: GEN Energija

Ena izmed analiz je že dostopna javnosti. V družbi Gen energija na podlagi niza študij potresne varnosti, opravljenih v zadnjih desetletjih, izpostavljajo, da parametri predvidene lokacije omogočajo varno obratovanje in proizvodnjo energije.

V Genu energije so namrečob nekaterih pomislekih opozorilih v domači in tuji javnosti glede potresne varnosti lokacije Jeka 2 v pogovoru z novinarji v Ljubljani poudarili, da so v okviru skupine Gen tako za delovanje obstoječega Neka in v pripravah na projekt Jek 2 v zadnjih desetletjih naročili niz študij.

Pri tem so sodelovali s svetovno uveljavljenimi strokovnimi ustanovami in uglednimi strokovnjaki ter za vse te raziskave naročili tudi domače in mednarodne recenzije in revizije. Že leta 1994 in nato še v 2004 je Nek tako naročil verjetnostni analizi potresne nevarnosti za lokacijo obstoječe nuklearke v Krškem.

Številne analize na isto temo

Od leta 2008 do 2011 je ob tem potekal projekt geotehničnih, geoloških in seizmoloških raziskav za morebitno novo jedrsko elektrarno v Krški kotlini. Ob zaključku projekta je eden izmed štirih partnerjev, francoski inštitut IRSN, izrazil pomisleke glede seizmološke zmožnosti preloma Libna na območju. Označil jo je kot aktivno prelomnico in predlagal izvedbo analiz nevarnosti površinskih pretrgov oz. prelomov (PFDHA).

Čeprav ostali domači in tuji partnerji projekta po besedah projektnega inženirja in strokovnjaka za potresno varnost pri Genu energiji Aleša Jamška niso izrazili podobnih pomislekov, je Gen energija naročila analizo PFDHA in njeno mednarodno neodvisno recenzijo.

Leta 2013 je sledila analiza PFDHA in, tako Jamšek, ugotovila, da tako za vzhodno kot zahodno lokacijo v Krškem obstajajo izjemno majhna oz. zanemarljiva tveganja za preseganje pomikov na površju za inženirske potrebe. To pomeni, da je verjetnost ena proti milijon, da bo na površju dosežen pomik enega milimetra oziroma ena proti 10 milijonov, da bo pomik dosegel pet centimetrov.

"Gre za tako majhne verjetnosti, da so se tako izvajalci študije kot neodvisni mednarodni recenzenti strinjali, da je nevarnost zanemarljiva in ne predstavlja tveganja za obstoječo in tudi ne za novo jedrsko elektrarno," poudarjajo v Genu energiji.

Od leta 2015 pa v treh fazah poteka obsežen projekt analize PSHA. Trenutno je v teku tretja faza, to je mednarodna recenzija. Njene ugotovitve naj bi bile znane septembra.

Poleg tega je Jamšek danes novinarjem predstavil tudi izsledke dodatnih geoloških, geotehničnih in seizmoloških analiz v širši Krški kotlini. Ti kažejo, da je območje, predvideno za Jek 2, z vidika potresne aktivnosti ustrezno, poudarjajo v Genu.

Eno najbolj geološko raziskanih območij Slovenije

Glede na vse izvedene študije je Krška kotlina po navedbah pristojnih na Genu energiji danes najbolj geološko, geotehnično in seizmološko raziskano območje v Sloveniji in širši regiji. Po besedah prvega moža Gena Paravana analize kažejo, da parametri omogočajo varno obratovanje in proizvodnjo energije v Neku ter varno projektiranje, gradnjo in obratovanje Jeka 2.

Bodo pa te specifične parametre lokacije morali v študijah izvedljivosti upoštevati trije potencialni ponudniki reaktorske tehnologije za Jek 2 - francoski energetski velikan EDF, ameriški Westinghousa, katerega tehnologija je v obstoječi krški nuklearki, ter korejski KHNP.

Slovenija sicer na karti potresne nevarnosti Evrope velja za območje zmerne potresne nevarnosti, pri čemer je jugovzhodna Slovenija eno od štirih potresno najbolj aktivnih območij v državi. A v Genu istočasno izpostavljajo, da se od trenutno 440 delujočih jedrskih elektrarn po svetu več kot 80 objektov nahaja na območjih zmernih ali visokih potresnih nevarnosti, obratujejo pa varno.

Izjema je bila elektrarna v japonski Fukušimi, ki pa je varno prestala uničujoč potres leta 2011, a je nato veliko jedrsko nesrečo povzročil cunami, katerega nevarnost so pri zasnovi objekta podcenjevali. Danes se pri zasnovi reaktorjev upošteva razne potencialne nevarnosti, tako notranje kot zunanje, tudi sočasno učinkovanje več tveganj, npr. potresa in poplav, so še pojasnili v Genu.