Družba Industrija usnja Vrhnika je po neuspešni dokapitalizaciji objavila stečaj. Foto: MMC RTV SLO
Družba Industrija usnja Vrhnika je po neuspešni dokapitalizaciji objavila stečaj. Foto: MMC RTV SLO
IUV-ju pošle moči

Neuspešnost dokapitalizacije so v družbi konec decembra tudi uradno potrdili, kar pomeni, da Industrija usnja Vrhnika ni prejela svežih finančnih sredstev, s katerimi bi lahko rezrešila svoje likvidnostne težave, so sporočili iz družbe.

Zanimanja za dokapitalizacijo od zunaj ni bilo, največji lastnik IUV-ja, Slovenska odškodninska družba, ki ima v lasti 78,5-odstotni delež družbe, pa se za dokapitalizacijo ni odločila, saj naj ta ne bi bila ekonomsko upravičena in ne bi pripomogla ne h kratkoročni ne h dolgoročni rešitvi družbe IUV.

Kaj bo z delavci IUV-ja
Zaradi stečaja je ogroženih okoli 640 delavcev, ki so bili že novembra na prisilnem dopustu, saj podjetje ni uspelo zagotoviti surovin za delo. Podjetju, ki je bilo od septembra v prisilni poravnavi, dobavitelji brez predujemov pri naročanju surovin teh niso več pošiljali. Sindikat delavcev je že opozarjal, da nekateri delavci zaradi zaostankov pri izplačevanju plač nimajo niti za hrano, zato se mnogi obračajo na Rdeči križ, za plačilo položnic pa najemajo posojila.

Podjetje je o stečaju že obvestilo delavce, lastnike, lokalno skupnost in zavod za zaposlovanje, s katerim bodo reševali nastali položaj, ki je po navedbah družbe za vse delavce "zelo kritičen". IUV sicer trdi, da se "reševanje zdravih jeder" nadaljuje. Program temelji na ohranitvi do polovice zaposlenih, več informacij pa naj bi bilo znanih januarja.

Likvidnostne težave podjetja naj bi nastale, ko se je IUV odločil za rekonstrukcijo podjetja. Namesto tradicionalne proizvodnje usnja s kromom naj bi se preusmerili v predelavo, prijazno do okolja. Še poleti so tako obljubljali, da bo po rekonstrukciji prišlo do normalne, optimalne proizvodnje.

A. K. K.

IUV-ju pošle moči