Vlada Marjana Šarca na seji. Foto: BoBo

Vlada je kot skupščina Slovenskega državnega holdinga (SDH) potrdila naložbeni dokument za naložbo v družbo Istrabenz Turizem. Zdaj bo lahko Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) ustanovila namensko družbo in nanjo prenesla delnice Istrabenza Turizma. Namenska družba bo zametek Državnega turističnega sklada, so sporočili iz vlade.

V naložbenem dokumentu, ki ga je pripravil SDH, so izkazani dolgoročne sinergije in gospodarski učinki, ki jih bodo imele naložbe v namensko družbo. "Ugotovljeno je bilo, da povezovanje turističnih družb v državni lasti omogoča povečevanje EBITDA-ja, povečevanje prihodkov in posledično tudi povečevanje vrednosti portfelja turističnih družb v državni lasti," so zapisali v vladi.

Vlada se je februarja kot skupščina DUTB-ja odločila za zaseg delnic Istrabenza Turizma, ki ima v lasti šest hotelov na Obali, in slabi banki naložila, da po sprejetju naložbenega dokumenta ustanovi namensko družbo in nanjo prenese delnice Istrabenz Turizma.

"Ta namenska družba bo predstavljala zametek za oblikovanje Državnega turističnega sklada (State Hospitality Fund), ki je ključen za nadaljnjo konsolidacijo slovenskega turizma," je navedla vlada.

Vlada je konsolidacijo naložb v turizmu predvidela v strategiji razvoja turizma. Namen je, da bi izboljšali poslovanje teh turističnih podjetij, v drugem koraku pa bi, kot pravi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, lahko sledila "premišljena" privatizacija.

Na turistični sklad naj bi poleg Istrabenza Turizma prenesli tudi lastništvo Save Turizma, Hotelov Bernardin, Adrie Turističnega podjetja, Hita, Thermane, Uniturja in Term Olimia.