Vsako težko vozilo, ki bo po 1. aprilu 2018 uporabljalo slovenske avtoceste in hitre ceste, bo moralo biti opremljeno s posebno napravo DarsGo. Foto: Dars
Vsako težko vozilo, ki bo po 1. aprilu 2018 uporabljalo slovenske avtoceste in hitre ceste, bo moralo biti opremljeno s posebno napravo DarsGo. Foto: Dars
Uporabniki morajo za registracijo vozila v sistem in pridobitev naprave predložiti prometno dovoljenje in dokazilo o emisijskem razredu EURO, za vozila, registrirana v Sloveniji, pa le prometno dovoljenje. Foto: MMC RTV SLO/EPA

Avtoprevozniška podjetja pozivamo, naj se čim prej registrirajo v sistem DarsGO in pridobijo naprave ter se tako izognejo morebitnim čakalnim vrstam ob prehodu na novi sistem cestninjenja ter visokim globam, če bodo na avtoceste in hitre ceste zapeljali brez naprave.

Dars
Naprava bo s pomočjo mikrovalovne tehnologije komunicirala s 127 cestninskimi portali na avtocestnem omrežju, kar bo podlaga za obračun cestnine za posamezen cestninski odsek. Uporabniki bodo cestnino tako plačevali po dejansko prevoženi razdalji in glede na onesnaženje zraka, ki ga povzroči njihovo vozilo. Foto: BoBo
Avtocesta
Po slovenskih avtocestah vozi 80 odstotkov tujih tovornih vozil. Foto: Pixabay
Administrativni stroški za registracijo vsakega vozila in personalizacijo naprave DarsGo znašajo 10 evrov z DDV-jem. Foto: Reuters
Z oglasom za sistem Dars Go so polepili tudi stranice približno 100 slovenskih tovornjakov, ki vozijo tako po slovenskih kot tudi po avtocestah v okoliških državah. Foto: Dars

S 1. aprilom 2018 bo uvedeno elektronsko cestninjenje za vse težke tovornjake na slovenskih avtocestah in hitrih cestah, do takrat pa se morajo tovornjakarji registrirati v sistem in pridobiti posebno OBU-napravo (poimenovano DarsGo) za obračunavanje cestnine.

Dars novi cestninski sistem za težka vozila uvaja zaradi večje pretočnosti prometa in bolj poštenega zaračunavanja cestnine. V novem sistemu bodo namreč uporabniki cestnino plačevali po dejansko prevoženi razdalji (načelo 'uporabnik plača') in glede na onesnaženje zraka, ki ga povzroči njihovo vozilo (načelo 'onesnaževalec plača').

Na Darsu so za MMC pojasnili, da število registriranih raste – trenutno jih je okoli 40 tisoč. Večina že registriranih je domačih uporabnikov, sledijo tovornjakarji iz Romunije, Madžarske, Poljske in Hrvaške.

"Predvidevamo, da bo treba z napravo DarsGo za delovanje sistema opremiti v prvih mesecih 80.000 tovornih vozil. Ob tem pa posebej poudarjamo, da gre izključno za oceno, ker v obstoječem starem sistemu vozila ni bilo treba registrirati, zato točnega podatka, koliko različnih vozil uporablja naše cestninske ceste, nimamo," odgovarjajo.

Naročenih in dobavljenih je bilo sicer 150 tisoč naprav DarsGo, skladno s pogodbo pa izvajalec lahko dobavi še dodatne naprave.

Pet minut, če je zraven vse potrebno
Kot pojasnjujejo na Darsu, so registracije mogoče na sedmih matičnih servisih DarsGo, prek zaledne pisarne in spletne strani, od začetka februarja naprej še na 60 lokacijah na bencinskih servisih (Petrola, OMV, MOL) na avtocesti, predvidoma od marca naprej pa bodo te mogoče še na skoraj 70 bencinskih servisihv zunaj avtocest. Za razmeroma veliko registracij v sistem DarsGo posredujejo podatke tudi izdajatelji bencinskih kartic (EuroShell, DKV, UTA …).

"Domači avtoprevozniki v večini pridobivajo naprave neposredno z naročilom v zaledni pisarni in na matičnih servisih, tuji pa naročajo prek spletnega portala ali jih pridobijo na enem od servisov DarsGo, množično jih naročajo tudi prek nekaterih izdajateljev bencinskih kartic," pravijo na Darsu, kjer uporabnikom znotraj EU-ja naprave pošiljajo tudi po pošti, tisti zunaj EU-ja pa jih bodo lahko že pripravljene prevzeli na eni izmed lokacij matičnih servisov DarsGo.

Registracija uporabnika in vozila na servisu DarsGo poteka tako, da uporabnik predloži uslužbencu podatke in dokazila o vozilu, ki jih ta vnese v sistem, skenira dokumente ter po plačilu administrativnih stroškov 10 evrov izda personalizirano napravo DarsGo.

"V povprečju traja postopek za eno vozilo pet minut, če ima voznik vse potrebne dokumente," zagotavljajo na Darsu.

Pa vendar - posamezni bencinski servisi ob vstopu v Slovenijo bodo verjetno v prihodnje osrednja točka za urejanje vsega potrebnega za tuje voznike tovornjakov. Ali to pomeni, da bomo v prihodnjih tednih tam priča veliki gneči in zastojem?

Novost oglašujejo tudi na tujem
"Slovenija je ena najbolj tranzitnih držav v Evropi. Na odseku primorske avtoceste med Ljubljano in Razdrtim, ki je prometno eden najbolj obremenjenih s tovornim prometom, znaša povprečni letni dnevni promet več kot 7000 težkih tovornih vozil (na dan). Zavedamo se, da struktura uporabnikov težkih vozil kaže, da jih je velika večina iz tujine," priznavajo tudi na Darsu, kjer pa vseeno pravijo, da posebnih težav ne pričakujejo, saj so storili veliko, da bi prehod na novi sistem potekal čim bolj tekoče tudi za tujce.

Glede morebitnih jezikovnih ovir pojasnjujejo, da vozniki sistem razumejo, saj je zelo podoben avstrijskemu, za pomoč uslužbencem, ki izdajajo naprave DarsGo, pa so pripravili tudi prevode najpogostejših izrazov in pojasnil v 21 jezikih.

Tudi tuji vozniki so bili na številne načine obveščeni, kako poteka registracija, kaj potrebujejo, kakšni so stroški, pravijo. "Tuje avtoprevoznike obveščamo z neposredno pošto, ki smo jo že večkrat v preteklih mesecih poslali na več tisoč naslovov. Na posameznih cestninskih postajah delimo informativne zloženke v 10 jezikovnih različicah. Zadnji konec tedna pred uvedbo novega sistema pa načrtujemo tudi terensko informiranje voznikov težkih vozil, ki se bodo takrat ustavili na naših avtocestnih počivališčih," naštevajo.

Prav tako so na nadvoze nad avtocestami in hitrimi cestami namestili približno 30 informativnih transparentov v slovenski in angleški različici, na Radiu Si - Radio Slovenia International, ki je edini tujejezični radijski program v Sloveniji, objavljajo informativni oglas v angleškem jeziku s pozivom k čimprejšnji registraciji v sistem.

Obvestili so tuja avtoprevozniška združenja in veleposlaništva tujih držav v Sloveniji, informativni oglas so objavili v približno 50 spletnih medijih v desetih državah, s pomočjo zunanjega izvajalca so z oglasom za sistem Dars Go polepili tudi stranice približno 100 slovenskih tovornjakov, ki vozijo tako po slovenskih kot tudi po avtocestah v okoliških državah.

Stacionarni in mobilni nadzor
Kako se bo izvajal nadzor nad (ne)uporabniki sistema? Odkrivanje neskladnosti se bo preverjalo z nadzornimi portali, ki bodo uporabljali t. i. DSRC-tehnologijo, ki bo vzpostavila komunikacijo z napravo DarsGo v vozilu; s klasifikacijskim sistemom za štetje števila osi vozila ter z videonadzornim sistemom za branje registrskih tablic in zajemom slike celotnega vozila, tudi s 27 mobilnimi nadzornimi enotami oz. vozili, v katere bo vgrajena podobna oprema kot na nadzornih portalih, pravijo na Darsu.

Sistem nadzora bo omogočal, da se bodo kršitve odkrivale in sankcionirale v realnem času. Cestninski nadzorniki bodo kršilce ustavili in zoper storilce prekrška uvedli prekrškovni postopek oziroma jim bodo plačilne naloge pošiljali po pošti. "V sistemu ne bo anonimnih uporabnikov, zato bo lahko izstavljen račun za neporavnano cestnino. Neplačani računi bodo izterjani na podlagi mednarodnih mehanizmov za izterjavo," opozarjajo.

Med 800 in 2000 evri kazni
In kakšne bodo kazni za kršilce? Skladno z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o cestninjenju (ZCestn-A) je za večino storjenih prekrškov odgovoren posameznik – voznik, v nekaterih primerih prekrškov pa je odgovorna tudi pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in njihova odgovorna oseba.

Nekateri primeri prekrškov: če je v tovornjaku motilec signala za sistem nadzora, če voznik prevozi točko cestninjenja z OBU-napravo neustreznega emisijskega razreda ali z vozilom, katerega registrska številka ni enaka zapisu na OBU-napravi ...

Globe znašajo od 800 evrov za voznika do 2.000 za pravno osebo.

Računajo na 20 milijonov evrov več
Nov cenik cestnine za uporabo cestninskih cest sicer še ni uradno sprejet, saj mora zeleno luč zanj dati še vlada, kar pa naj bi se zgodilo še ta teden.

V Darsu vseeno predvidevajo, da se bodo prihodki od cestninjenja vseh vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone (težka vozila) v novem sistemu DarsGo – ob zdajšnjem obsegu tovornega prometa na naših avtocestah – postopno zvišali.

Elektronski cestninski sistem v prostem prometnem toku namreč omogoča cestninjenje vseh odsekov avtocest in hitrih cest, medtem ko v obstoječem sistemu to ni mogoče, saj se vozniki težkih vozil posameznim cestninskim postajam lahko izognejo, prav tako pa niso cestninjeni vsi odseki. "Rčunamo, da bodo prihodki do približno osem odstotkov višji od dozdajšnjih, predvsem na račun cestninjenja na tistih odsekih, ki jih pač zdaj v ta cestninski sistem ni bilo mogoče vključiti," pravijo.

"Če bodo prihodki po začasnih in nedokončnih podatkih za leto 2017 dosegli približno 250 milijonov evrov, je teh osem odstotkov na celoletni ravni, torej za leto 2019, približno 20 milijonov evrov," računajo na Darsu.

Avtoprevozniška podjetja pozivamo, naj se čim prej registrirajo v sistem DarsGO in pridobijo naprave ter se tako izognejo morebitnim čakalnim vrstam ob prehodu na novi sistem cestninjenja ter visokim globam, če bodo na avtoceste in hitre ceste zapeljali brez naprave.

Dars