Izbor Gospodarstvo
Vsako težko vozilo, ki bo po 1. aprilu 2018 uporabljalo slovenske avtoceste in hitre ceste, bo moralo biti opremljeno s posebno napravo DarsGo. Foto: Dars
Uporabniki morajo za registracijo vozila v sistem in pridobitev naprave predložiti prometno dovoljenje in dokazilo o emisijskem razredu EURO, za vozila, registrirana v Sloveniji, pa le prometno dovoljenje. Foto: MMC RTV SLO/EPA
       Avtoprevozniška podjetja pozivamo, naj se čim prej registrirajo v sistem DarsGO in pridobijo naprave ter se tako izognejo morebitnim čakalnim vrstam ob prehodu na novi sistem cestninjenja ter visokim globam, če bodo na avtoceste in hitre ceste zapeljali brez naprave.       
 Dars
Naprava bo s pomočjo mikrovalovne tehnologije komunicirala s 127 cestninskimi portali na avtocestnem omrežju, kar bo podlaga za obračun cestnine za posamezen cestninski odsek. Uporabniki bodo cestnino tako plačevali po dejansko prevoženi razdalji in glede na onesnaženje zraka, ki ga povzroči njihovo vozilo. Foto: BoBo
Avtocesta
Po slovenskih avtocestah vozi 80 odstotkov tujih tovornih vozil. Foto: Pixabay
Administrativni stroški za registracijo vsakega vozila in personalizacijo naprave DarsGo znašajo 10 evrov z DDV-jem. Foto: Reuters
Z oglasom za sistem Dars Go so polepili tudi stranice približno 100 slovenskih tovornjakov, ki vozijo tako po slovenskih kot tudi po avtocestah v okoliških državah. Foto: Dars

Dodaj v

Še mesec do novega cestninjenja za tovornjake, večina registriranih pa je domačih

Odštevanje do uvedbe novega sistema
28. februar 2018 ob 06:36
Ljubljana - MMC RTV SLO

Domači avtoprevozniki množično hitijo z registracijami v nov sistem elektronskega cestninjenja, toda kaj pa tuji? Slovenija je namreč ena najbolj tranzitnih držav v Evropi, kar 80 odstotkov tovornjakov na naših avtocestah je tujih.

S 1. aprilom 2018 bo uvedeno elektronsko cestninjenje za vse težke tovornjake na slovenskih avtocestah in hitrih cestah, do takrat pa se morajo tovornjakarji registrirati v sistem in pridobiti posebno OBU-napravo (poimenovano DarsGo) za obračunavanje cestnine.

Dars novi cestninski sistem za težka vozila uvaja zaradi večje pretočnosti prometa in bolj poštenega zaračunavanja cestnine. V novem sistemu bodo namreč uporabniki cestnino plačevali po dejansko prevoženi razdalji (načelo 'uporabnik plača') in glede na onesnaženje zraka, ki ga povzroči njihovo vozilo (načelo 'onesnaževalec plača').

Na Darsu so za MMC pojasnili, da število registriranih raste – trenutno jih je okoli 40 tisoč. Večina že registriranih je domačih uporabnikov, sledijo tovornjakarji iz Romunije, Madžarske, Poljske in Hrvaške.

"Predvidevamo, da bo treba z napravo DarsGo za delovanje sistema opremiti v prvih mesecih 80.000 tovornih vozil. Ob tem pa posebej poudarjamo, da gre izključno za oceno, ker v obstoječem starem sistemu vozila ni bilo treba registrirati, zato točnega podatka, koliko različnih vozil uporablja naše cestninske ceste, nimamo," odgovarjajo.

Naročenih in dobavljenih je bilo sicer 150 tisoč naprav DarsGo, skladno s pogodbo pa izvajalec lahko dobavi še dodatne naprave.


Pet minut, če je zraven vse potrebno
Kot pojasnjujejo na Darsu, so registracije mogoče na sedmih matičnih servisih DarsGo, prek zaledne pisarne in spletne strani, od začetka februarja naprej še na 60 lokacijah na bencinskih servisih (Petrola, OMV, MOL) na avtocesti, predvidoma od marca naprej pa bodo te mogoče še na skoraj 70 bencinskih servisihv zunaj avtocest. Za razmeroma veliko registracij v sistem DarsGo posredujejo podatke tudi izdajatelji bencinskih kartic (EuroShell, DKV, UTA …).

"Domači avtoprevozniki v večini pridobivajo naprave neposredno z naročilom v zaledni pisarni in na matičnih servisih, tuji pa naročajo prek spletnega portala ali jih pridobijo na enem od servisov DarsGo, množično jih naročajo tudi prek nekaterih izdajateljev bencinskih kartic," pravijo na Darsu, kjer uporabnikom znotraj EU-ja naprave pošiljajo tudi po pošti, tisti zunaj EU-ja pa jih bodo lahko že pripravljene prevzeli na eni izmed lokacij matičnih servisov DarsGo.

Registracija uporabnika in vozila na servisu DarsGo poteka tako, da uporabnik predloži uslužbencu podatke in dokazila o vozilu, ki jih ta vnese v sistem, skenira dokumente ter po plačilu administrativnih stroškov 10 evrov izda personalizirano napravo DarsGo.

"V povprečju traja postopek za eno vozilo pet minut, če ima voznik vse potrebne dokumente," zagotavljajo na Darsu.

Pa vendar - posamezni bencinski servisi ob vstopu v Slovenijo bodo verjetno v prihodnje osrednja točka za urejanje vsega potrebnega za tuje voznike tovornjakov. Ali to pomeni, da bomo v prihodnjih tednih tam priča veliki gneči in zastojem?

Novost oglašujejo tudi na tujem
"Slovenija je ena najbolj tranzitnih držav v Evropi. Na odseku primorske avtoceste med Ljubljano in Razdrtim, ki je prometno eden najbolj obremenjenih s tovornim prometom, znaša povprečni letni dnevni promet več kot 7000 težkih tovornih vozil (na dan). Zavedamo se, da struktura uporabnikov težkih vozil kaže, da jih je velika večina iz tujine," priznavajo tudi na Darsu, kjer pa vseeno pravijo, da posebnih težav ne pričakujejo, saj so storili veliko, da bi prehod na novi sistem potekal čim bolj tekoče tudi za tujce.

Glede morebitnih jezikovnih ovir pojasnjujejo, da vozniki sistem razumejo, saj je zelo podoben avstrijskemu, za pomoč uslužbencem, ki izdajajo naprave DarsGo, pa so pripravili tudi prevode najpogostejših izrazov in pojasnil v 21 jezikih.

Tudi tuji vozniki so bili na številne načine obveščeni, kako poteka registracija, kaj potrebujejo, kakšni so stroški, pravijo. "Tuje avtoprevoznike obveščamo z neposredno pošto, ki smo jo že večkrat v preteklih mesecih poslali na več tisoč naslovov. Na posameznih cestninskih postajah delimo informativne zloženke v 10 jezikovnih različicah. Zadnji konec tedna pred uvedbo novega sistema pa načrtujemo tudi terensko informiranje voznikov težkih vozil, ki se bodo takrat ustavili na naših avtocestnih počivališčih," naštevajo.

Prav tako so na nadvoze nad avtocestami in hitrimi cestami namestili približno 30 informativnih transparentov v slovenski in angleški različici, na Radiu Si - Radio Slovenia International, ki je edini tujejezični radijski program v Sloveniji, objavljajo informativni oglas v angleškem jeziku s pozivom k čimprejšnji registraciji v sistem.

Obvestili so tuja avtoprevozniška združenja in veleposlaništva tujih držav v Sloveniji, informativni oglas so objavili v približno 50 spletnih medijih v desetih državah, s pomočjo zunanjega izvajalca so z oglasom za sistem Dars Go polepili tudi stranice približno 100 slovenskih tovornjakov, ki vozijo tako po slovenskih kot tudi po avtocestah v okoliških državah.

Stacionarni in mobilni nadzor
Kako se bo izvajal nadzor nad (ne)uporabniki sistema? Odkrivanje neskladnosti se bo preverjalo z nadzornimi portali, ki bodo uporabljali t. i. DSRC-tehnologijo, ki bo vzpostavila komunikacijo z napravo DarsGo v vozilu; s klasifikacijskim sistemom za štetje števila osi vozila ter z videonadzornim sistemom za branje registrskih tablic in zajemom slike celotnega vozila, tudi s 27 mobilnimi nadzornimi enotami oz. vozili, v katere bo vgrajena podobna oprema kot na nadzornih portalih, pravijo na Darsu.

Sistem nadzora bo omogočal, da se bodo kršitve odkrivale in sankcionirale v realnem času. Cestninski nadzorniki bodo kršilce ustavili in zoper storilce prekrška uvedli prekrškovni postopek oziroma jim bodo plačilne naloge pošiljali po pošti. "V sistemu ne bo anonimnih uporabnikov, zato bo lahko izstavljen račun za neporavnano cestnino. Neplačani računi bodo izterjani na podlagi mednarodnih mehanizmov za izterjavo," opozarjajo.

Med 800 in 2000 evri kazni
In kakšne bodo kazni za kršilce? Skladno z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o cestninjenju (ZCestn-A) je za večino storjenih prekrškov odgovoren posameznik – voznik, v nekaterih primerih prekrškov pa je odgovorna tudi pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in njihova odgovorna oseba.

Nekateri primeri prekrškov: če je v tovornjaku motilec signala za sistem nadzora, če voznik prevozi točko cestninjenja z OBU-napravo neustreznega emisijskega razreda ali z vozilom, katerega registrska številka ni enaka zapisu na OBU-napravi ...

Globe znašajo od 800 evrov za voznika do 2.000 za pravno osebo.

Računajo na 20 milijonov evrov več
Nov cenik cestnine za uporabo cestninskih cest sicer še ni uradno sprejet, saj mora zeleno luč zanj dati še vlada, kar pa naj bi se zgodilo še ta teden.

V Darsu vseeno predvidevajo, da se bodo prihodki od cestninjenja vseh vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone (težka vozila) v novem sistemu DarsGo – ob zdajšnjem obsegu tovornega prometa na naših avtocestah – postopno zvišali.

Elektronski cestninski sistem v prostem prometnem toku namreč omogoča cestninjenje vseh odsekov avtocest in hitrih cest, medtem ko v obstoječem sistemu to ni mogoče, saj se vozniki težkih vozil posameznim cestninskim postajam lahko izognejo, prav tako pa niso cestninjeni vsi odseki. "Rčunamo, da bodo prihodki do približno osem odstotkov višji od dozdajšnjih, predvsem na račun cestninjenja na tistih odsekih, ki jih pač zdaj v ta cestninski sistem ni bilo mogoče vključiti," pravijo.

"Če bodo prihodki po začasnih in nedokončnih podatkih za leto 2017 dosegli približno 250 milijonov evrov, je teh osem odstotkov na celoletni ravni, torej za leto 2019, približno 20 milijonov evrov," računajo na Darsu.

Tina Hacler
Prijavi napako
Komentarji
Demosten18
# 28.02.2018 ob 06:52
Kdaj se bo pa dejansko kaj storilo v smeri, da se tezke tovornjake umakne iz regionalnih cest, kjer je promet zanje sicer prepovedan, ampak nadzora ni pa nobenega. In potem se razni Romuni in Madzari izognejo AC ter cijazijo po regionalkah, ovirajo promet in unicujejo ceste? Ravno zadnjic cesta Ljubljana-Medvode-Kranj, dva Romuna, ki sta kasneje celo obstala na Medvoskem klancu lepo mirno mimo policijske-inkasnatne kontrole, ki je sicer v grmovju merila hitrost. 200 metrov za znakom, na katerem sicer pise, da je promet za tezka tovorna vozila-prepovedan...
jozu
# 28.02.2018 ob 06:50
...zastoji bodo še naprej vse dokler neboste odstranili cestninskih postaj,...
Gaius Julius
# 28.02.2018 ob 07:58
Malo off-topic, ampak vseeno: na prvi sliki je na nadvozu oglasni pano, ki je v nasprotju z našo zakonodajo. Zakon o javni rabi slovenščine v prvem odstavku 23. člena pravi, da, kadar gre za oglaševanje, predstavitev dejavnosti ter druge oblike obveščanja, ki je namenjeno tudi tujcem in kadarkoli se slovenščina pojavlja skupaj s tujim jezikom, različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena.

Da ne bo kdo mislil, da zagovarjam takšne neumnosti - na tem primeru je namreč jasno, da je treba obvestiti predvsem tuje voznike, naši so v glavnem že nekaj časa seznanjeni. Če pa je slučajno kdo od vas moral v preteklosti inšpekciji plačevati kazen, ker je imel na panoju pred lokalom z veliko napisano FREE WI-FI brez prevoda, si lahko zdaj da duška in prijavi DARS :)
sosman
# 28.02.2018 ob 07:48
Znake za prepovedan tovorni promet se večinoma ignorira, sploh od kakih lokalcov, cesta se veselo uničuje, policija pa miži in piše položnice tistim, ki vozijo 2km/h prehitro.
Acta Sanctorum
# 28.02.2018 ob 07:33
Skippy, če bi poznal kakega šoferja tovornjaka, bi vedel, da imajo navodilo nadrejenega, da se morajo cestninam izogibati. In ja dejstvo je, da je na regionalkah, tudi tam kjer jih ne bi smelo biti, preveč tovornjakov. Vsi pa tudi ne dostavljajo pohištva iz Lesnine.
RTzabava
# 28.02.2018 ob 07:52
Mihatirs
Pa saj se ne vozijo z tovornjaki v službo, si zelo slabo prebral članek
Ed Rush
# 28.02.2018 ob 07:49
mihatris, za osebna vozila se nič ne spremeni.
Lunatix
# 28.02.2018 ob 08:12
Če se ne motim, so tudi rekli, da zaradi goljufivih tovornjakarjev navadni državljani plačujemo dražjo vinjeto, kot je sicer bi...Torej to pomeni, da bomo potem plačevali cenejšo vinjeto? Hmmm...
Demosten18
# 28.02.2018 ob 07:24
@Skippy

Haha, spet ti... pamet si pa z veliko zlico pojedel, ane?

Da ti odgovorim...po tej cesti se vozim DNEVNO in skoraj ne mine dan, ko se ne cijazimo za kakim Romunom, Turkom ali pa Madzarom. In na tej relaciji nikakor ni toliko podjetij, da bi potrebovali dnevne dostave iz cele Evrope. Itak se pa, ker smo pac obsojeni na to, vozimo za njimi in lahko ti garantiram, da se do Kranja ne ustavijo. In, kot verjetno ves, obstaja AC Ljubljana-Kranj s cestninsko postajo Torovo, ki se ji na tak nacin izognejo.
jokl
# 28.02.2018 ob 12:14
@serznoz
1. april že danes: glede na to, koliko portalov na dolenjski in gorenjski avtocesti, kjer se vozim malo več, je še neopremljenih, bi moral hiteti tudi Darsov izvajalec, pa se celo zimo ni nič dogajalo. Sem prepričan, da bodo začetek morali prestaviti.
Kaj pametuješ, če ne veš za kaj se gre. Vsi portali so opremljeni, le da so tisti, ki tebi izgledajo opremljeni, nadzorni, ker imajo ANPR kamere (cca. 15 jih je po vsej Slo), tisti tvoji "neopremljeni" imajo pa samo majhne mikrovalovne senzorje...
vplaznik
# 28.02.2018 ob 11:15
nemesis999 tuji naj gredo pa čez avstrijo!

Dars pobere več kot 70% prihodkov od cestnin tovornjakov, večina je tujih. Če misliš da bo cena vinjete ista ko se bodo tovornjaki preusmerili čez Avstrijo se prekleto motiš. Hrvati ki nimajo tovornega prometa so želeli uvesti vinjeto in so prišli do cene 400 evrov za letno, da bi se jim splačalo. Brez tovornjakov ni vinjet, upam da se tega zavedate.
FileFinder
# 28.02.2018 ob 08:39
Dobro jutro.Nisem darsovec, da ne bo pomote.
Ta naprava, če bo seveda delovala, verjetno bolj odvisno od celega sistema, je prav gotovo nekaj najboljšega, kar se uporabe tiče. Mislim na velikost. Če bi bile vse take, bi lahko imeli 50 takih v kabini, pa se ne bi poznalo. Za razliko od drugih držav, kjer so aparati po 20 x večji. Enkrat za spremembo jih peljemo "scat" in to vso Evropo...
ElTorro
# 01.03.2018 ob 09:21
@Greg
Tovornjakov ne moremo spraviti na vlake.
Kot prvo, bi morali vložiti kar nekaj milijard v posodobitev infrastrukture in povečanje kapacitet.
Kot drugo, smo premajhni - kamion potrebuje tri ure da pride čez našo državo po dolgem (V-Z) ali pol ure do dve uri počez (S-J).

Kakor koli urediš nakladanje in razkladanje, bo zgolj čakanje vsaj doseglo, če ne konkretno preseglo čas vožnje po cesti. Ko dodamo še čas vožnje po železnici, se slika še slabša.

Če uvedeš kakršno koli obvezo, pa smo tako majhni, da nas ni pretirano težko zaobiti. Vzhodnjaki gredo pač preko Avstrije, "balkanskega" prometa pa na relaciji Gruškovje-Šentilj pa itak nima smisla dajati na tire, ker če nekomu rečeš da mora za pol ure s ceste na železnico je kot da ga j.... v glavo.
ElTorro
# 28.02.2018 ob 20:51
@costes
Če bi vsaj malo vedel, o čem govoriš bi vedel, da v bistvu oni s cestninami sponzorirajo našo vožnjo z osebnimi avtomobili po ac.

Za to, da vozijo po regionalkah, pa je odgovorna izključno policija, ki ne vrši dovolj pogosto kontrole tovornega prometa po teh cestah.
kritik101
# 28.02.2018 ob 07:03
Baje bo težka, ker sistem dela ali ne dela.
Seveda so namesto preverjenih sistemov, ki že leta delujejo (da ne govorimo o satelitskem cestninjenju) raje izbrali, no ja, saj vemo koga. Naše.
zapravico
# 01.03.2018 ob 08:34
Ne vem zakaj rabijo toliko časa za odstranitev cestninskih postaj.Če bi to dali v izvedbo privat firmi garantiram,da jih v enemu mescu ne bi bilo več,tako pa se bodo “državne “ firme futrale še dve leti
Alex8
# 28.02.2018 ob 14:22
Pa ena ura na avtocesti je manj emisij kot ena ura po Ljubljani v gužvi.
ronzi
# 28.02.2018 ob 12:19
KONČNO...hvala bogu...nej Štajerci začnejo plačevat tok kot dejansko onesnažujejo in uporabljajo avtocesto, ko se vsak dan v LJ pripeljejo v službo!
To pomeni da ste v lj nesposobni,da morajo z cele Slovenije prit delat namesto vas???
Skippy
# 28.02.2018 ob 07:15
@Demosten18
eh daj no. 2 tuja tovornjaka si videl, pa že sklepaš, da se vozita naokrog. Kako zdaj ti veš, da nista dobavljala kateremu podjetju?
ElTorro
# 01.03.2018 ob 11:14
Dokler mu je ceneje in hitreje poslati s kamionom mimo Slovenije, tega ne bo pošiljal z vlakom, pa lahko mi prepovemo kaj hočemo...
slovannn
# 28.02.2018 ob 11:10
Ja, bo več tovornjakov na necestninsk cestah ker bodo plačljive obvoznice okoli Ljubljane, Mariboribora, Kopra.............torej tam, kjer je potrebna vinjeta, cestninskih postaj pa ni bilo ali se jim jd dalo izogniti..................sedaj bo treba vsak kilometer plačati tudi za vozil nad 3500 kg skupne teže, dosedaj si se recimo od Ivančne Gorice pa do Vodic (Domžal) peljal brezplačno, pa je to čez 40 kilometrov.......
Neikius
# 28.02.2018 ob 09:23
@zapravico: Ker pobira denar DARS ne direkt država se mi zdi, da ne izginja tako kot bi sicer...
ElTorro
# 28.02.2018 ob 18:01
Če bi pravilno porabilili denar od tranzita bi imeli vsi korist, ker pa vodilni nimajo vizije, pa vsi pluvajo čez tranzit

Porabijo ga za odplačevanje kreditov, ki so jih vzeli za gradnjo avtocest.
Kakšna bi bila bolj pravilna poraba tega denarja?
ElTorro
# 28.02.2018 ob 17:26
@savica
Zavrč-Ptuj in Ormož-Ptuj nista namenjeni izogibanju cestnine ampak izogibanju gneče na meji v Gruškovju.

Kateri cestnini pa se danes izogne kamion, ki se pelje na teh dveh relacijah namesto recimo čez Gruškovje?
srka
# 28.02.2018 ob 12:16
In kako te bodo dobili če tega ne boš imel?
galoper
# 18.03.2018 ob 10:28
"...ter po plačilu administrativnih stroškov 10 evrov izda personalizirano napravo DarsGo."

Šofer bo prevzel personalizirano napravo DarsGo za tovorno vozilo? Šofer lahko upravlja več vozil, vsako ob svojem času, torej naprava ne more biti personalizirana ampak le nalovljena na določeno vozilo.
Poslovno načelo "kupec ima vedno prav", je v tem primeru opuščeno. Morda bo kdo peljal čez Slovenijo prvič, zadnjič in nikoli več in zato ne bi hotel Darsove naprave ampak bi plačal cestnino kar, na primer na bencinskem servisu z gotovino. Podoben sistem imajo Madžari za osebna vozila, -tovornih ne vozim. Že v Sloveniji lahko plačaš cestnino, ne rabiš nobene elektronske opreme ali vinjete in mirno voziš brez ustavljanja.
cairns
# 11.03.2018 ob 21:33
Demosten18
Kdaj se bo pa dejansko kaj storilo v smeri, da se tezke tovornjake umakne iz regionalnih cest, kjer je promet zanje sicer prepovedan, ampak nadzora ni pa nobenega.

To se dogaja tudi v kraju kjer jaz živim. Prometni znaki za prepoved vožnje tovornjakov, a policaj ne reagira. Naslednjič ga bom fotografiral in sliko poslal na MNZ. Za policaja ni tako majhnega prekrška da mu ne bi bilo potrebno reagirat. Vsaj opozoril bi kršitelja. Pa še večjo plačo zahtevajo. Vsakemu policaju ki ne reagira ob očitnem prekršku pa bi morali odvzeti najmanj 10% plače.
topol
# 02.03.2018 ob 07:05
Še nekaj o tovornjakih na vlakih. SBB Cargo je lani naredil 245 miljonov frankov izgube. V zadnjih 15 letih je neprestano v sanaciji in skupna izguba presega miljardo frankov. V naslednjih par letih nameravajo zmanjšati zaposlene za 800 ljudi in zmanjšati število industrijskih tirov, kjer pobirajo blago za 170. Na teh tirih dnevno poberejo največ dva vagona, kar se ne splača. Želijo jih ukinit ali pa subvencijo kantona.
ElTorro
# 01.03.2018 ob 19:48
Iz Makedonije na Nizozemsko traja čez Madžarsko pol urce več kot čez Slovenijo...
topol
# 01.03.2018 ob 18:42
Poglejte. Tudi ob avtocesti živijo ljudje. Včasih bi bilo potrebno tudi malo zdrave pameti in dovoliti tudi več voženj po regionalnih cestah. Zakaj bi prebivalci ceste dveh cesarjev in rudnika prenašali še hrup prometa iz Štajerske za Gorenjsko? Mengeš ne bi tovornjakov, delajo naj pa 50 km več drugje po Sloveniji?
Izogibanje pa ima tudi svoje meje. Iz Makedonije na Nizozemsko bo po obvozih prekleto dolgo trajalo. Saj se da, pa ne počnejo tega.
Haloo
# 01.03.2018 ob 11:06
@ElTorro - Ukrajinc Romun Madžar Slovenec, ki ima robo za zahod naloži v zabojnike le te na vlak in šibaj za Anglijo Francijo Avstrijo Portugalsko.....
Stvar logistike in preseganje lagodnosti...
Greg
# 28.02.2018 ob 21:22
Če bomo hoteli spraviti tovornjake na vlake,bo treba najprej dobiti direktorja, SŽ, ki bo znal po mizi udariti pa red narediti, pa državo, ki bo zgradila primerno infrastrukturo in to omogočila Ga ni junaka, ki bi čakal recimo dan dva na vagonu, kdaj bo vlak odpeljal. Tako ne gre v tem poslu.
savica
# 28.02.2018 ob 15:01
Dokler MINISTRSTVO ZA PROMET ne zapre obvozne ceste, denimo Zavrč-Ptuj; Ptuj-Ormož in druge, po katerih v izogib cestnini, dnevno vozi na stotine tujih težkih tov.vozil je besedičenje o pravičnem elektronskemu cestninjenju neprimerno in nekorektno. Oglejte si te ceste, tudi skozi dvoje novih krožišč v Markovcih, kjer jih dnevno uničujejo tuji šleperji, predvsem Hrvati iz znanih razlogov se ve. Človek se ne more znebiti občutka, da nekdo na prometnemu ministrstvu namerno miži, saj je denar sveta vladar.
Nha Trang
# 28.02.2018 ob 11:06
Na lokalnih cestah bo več tovornjakov. Ko bo to uvedeno še za osebna vozila, bo pri nas kot na Madžarskem ali Hrvaškem (prazne AC in zabasane lokalne).
nemesis999
# 28.02.2018 ob 09:48
tuji naj gredo pa čez avstrijo!
Haloo
# 28.02.2018 ob 08:13
Tržaška cesta je zasedena s tovornjaki, ki se izogibajo cestninske postaje na Logu.
Sedaj se bodo izognili avtocesti v celoti.
(al pa ne:)
bzbox
# 01.03.2018 ob 19:46
@Demosten18

Gotovo se izogibajo Torovemu na poti v Kranj v Savo.
sonce12
# 28.02.2018 ob 17:04
Dost slab, da nemorejo objavit cen, ki jih itak vedo, samo skrivajo, ker se bo cestnina verjetno občutno podražila. Glede objav težko rečem koliko jih drugi opazijo, ampak podobno kot pred časom o oglaševanju z reševalnim pasom, na počivališčih o tem ne duha ne sluha, nad AC tisti plakati pa itak v slovenščini. Tale ki je v članku je izjema v angleščini. Če bi pravilno porabilili denar od tranzita bi imeli vsi korist, ker pa vodilni nimajo vizije, pa vsi pluvajo čez tranzit
ronzi
# 28.02.2018 ob 12:17
Pa zaboga,dajte jm zravn še brošuro o umikanju na ac v primeru zastojev...
amigo
# 28.02.2018 ob 09:37
S temi EURO normami pri tovornjakih verjetno ni nič boljše kot pri osebnih avtomobilih. Na testu super na cesti pa 20 krar več NOx.
zapravico
# 28.02.2018 ob 08:30
Mene samo zanima kam bo spet izginil ta denar
criminy
# 28.02.2018 ob 08:26
Zanima me, kdaj bo zunaj uraden cenik? Upam, da ne 28. marca.
a.orhidejca
# 28.02.2018 ob 08:05
Demosten18: briga državo za to.
costes
# 28.02.2018 ob 18:47
romune, turke in ostale truckerje bi bilo treba na ro-ro vlak posedit in cao..jaz ne mislim za njihovo unicevanje regionalk in ac placevat..naj oni SZ sponzorirajo in se cistejsi zrak bomo imeli..
AM
# 28.02.2018 ob 10:46
Upam, da bodo kaznovali vse, ki ne bodo imeli avtomatskega cestninjenja.

Se bodo tujci izmuznili ??
serznoz
# 28.02.2018 ob 08:30
1. april že danes: glede na to, koliko portalov na dolenjski in gorenjski avtocesti, kjer se vozim malo več, je še neopremljenih, bi moral hiteti tudi Darsov izvajalec, pa se celo zimo ni nič dogajalo. Sem prepričan, da bodo začetek morali prestaviti.
savica
# 28.02.2018 ob 09:35
FARSA!
,,Sistem nadzora bo omogočal, da se bodo kršitve odkrivale in sankcionirale v realnem času. Cestninski nadzorniki bodo kršilce ustavili in zoper storilce prekrška uvedli prekrškovni postopek oziroma jim bodo plačilne naloge pošiljali po pošti. "V sistemu ne bo anonimnih uporabnikov, zato bo lahko izstavljen račun za neporavnano cestnino. Neplačani računi bodo izterjani na podlagi mednarodnih mehanizmov za izterjavo," opozarjajo.,,
Hallo, več kot polovico kazni tujcem sploh ni izrečeno in za večino izrečenih ni nobenih pravnih dokazov, potrditev ali kaj podobnega. Sploh to velja za Balkan in Vzhodno Evropo.

POANTA:
Edini, ki bodo kaznovani, bodo SLOVENCI, ker naš pravno finančni sistem nadzora, čez mejo sploh ne deluje. Romuni se že smejijo.
mihatirs
# 28.02.2018 ob 08:14
Hvala bogu, da se je začel odvijat v to smer-zaenkrat za tovorjenjake...v roku 4ih let pride še za osebna vozila
Seneca
# 28.02.2018 ob 07:26
Upam, da bo to kmalu tudi za osebna vozila, da vsak pošteno plača glede na prevožene km!
amigo
# 28.02.2018 ob 12:10
Če se peljete do Ljubljane, ugotovite da so AC v velki meri že uničene. Še posebno slab je odsek od Trojan do Ljubljane. SCT kvaliteta pač.
Kazalo