Izbor Gospodarstvo

Poudarki

  • Podpis pisma o nameri sodelovanja z Uberjem, ki ga je pred letom dni podpisal minister Koprivnikar, naj za Slovenijo ne bi imel nobenih obveznosti, a na ministrstvu vztrajno poskušajo odpraviti zakonske omejitve za Uber
Uber
Dobro leto dni po prvem hitrem poskusu "legalizacije" Uberja na ministrstvu spet poskušajo z deregulacijo poklica taksistov. Foto: Reuters
Boris Koprivnikar
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je pred dobirm letom z Uberjem podpisal pismo o nameri sodelovanja. Takrat je poudarjal, da to pismo za Slovenijo ne prinaša obveznosti, kljub temu pa se je v ozadju na ministrstvu za infrastrukturo dogajal poskus odprave zakonskih ovir za Uber tako rekoč "čez noč". Foto: BoBo
Taksi
Sindikati opozarjajo, da se v Evropi pojavljajo zakonske omejitve Uberjevega poslovnega modela. Foto: Reuters
ZSSS
Pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pričakujejo, da bo ministrstvo predlog zakona umaknilo iz javne razprave Foto: MMC RTV SLO

Dodaj v

Sindikati: Vlada z drugim poskusom uvajanja Uberja pozablja na delavce

Leto dni po poskusu odpiranja vrat Uberju "čez noč" na ministrstvu spet poskušajo
13. februar 2018 ob 06:41,
zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 15:41
Ljubljana - MMC RTV SLO

Taksisti in sindikati ob predlagani deregulaciji taksi storitev opozarjajo, da bo deregulacija poklica pod vprašaj postavila varnost potnikov in socialni položaj voznikov, problematični pa so tudi okoljski vplivi deregulacije, ki v prvi vrsti omogoča Uberju prihod na slovenski trg.

Pred dobrim letom dni je minister za javno upravo podpisal pismo o nameri za sodelovanje z družbo Uber, za katerega je po negativnih odzivih javnosti sicer zatrjeval, da za Slovenijo ne prinaša nobenih obveznosti. A kot smo takrat na MMC-ju razkrili, so sočasno uslužbenci ministrstva za infrastrukturo prejeli navodila, da naj v enem popoldnevu pripravijo spremembo Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP) tako, da bo posebej urejena možnost najema vozila z voznikom. Tudi na ministrstvu so takrat potrdili, da načrtujejo spremembo ZPCP-ja do konca leta 2016 zaradi potreb po spremembah, ki so se pokazale.

Po številnih burnih odzivih na rokohitrsko spremembo zakonodaje so na ministrstvu za infrastrukturo naredili korak nazaj ter napovedali temeljito prenovo zakonodaje na področju cestnega prometa, ki poleg taksistov ureja tudi položaj avtobusnih prevoznikov in najema vozila z voznikom. Dobro leto dni po poskusu hitre zakonske podlage je ministrstvo 17. januarja v enomesečno javno razpravo poslalo predlog za spremembe ZPCP-ja, ki med drugim podjetjem, kot je Uber, omogoča prihod na slovenski trg.

Lex Uber
Predlog zakona uvaja posebno družbo za upravljanje z javnim potniškim prometom (DUJPP), na katero bi se prenesla pooblastila ministrstva za urejanje vseh podzakonskih predpisov, koncesij in drugih zadev, povezanih z javnim potniškim prometom. Na področju prevozov s taksijem predlog omogoča posameznim občinam, da same presodijo, ali bodo uvedle obvezne licence za taksiste ali ne. Taksist iz občine, ki licenc ni uvedla, bo lahko peljal potnike v občino, ki zahteva licence, ne bo pa jih smel tam pobirati. Spoštovanja teh predpisov pa ne bodo več nadzorovali inšpektorji, temveč občinski in medobčinski redarji.

Taksisti bodo morali svojo dejavnost priglasiti DUJPP-ju in predložiti vsa dokazila za izpolnjevanje pogojev za opravljanje te dejavnosti. A že naslednji člen dodaja eno izjemo, saj določa, da se lahko taksiprevozi izvajajo brez uporabe taksimetra v primerih, "ko izvajalec ponudbo tovrstnih prevozov z informacijsko storitvijo, na podlagi katere dobi uporabnik podrobno ponudbo s predvideno ceno prevoza na ustrezno napravo, prek katere naroči prevoz, prevzame potrditev ponudbe in plača storitev prevoza. Ponudba mora zagotavljati informacijo o vstopni lokaciji, o predvideni razdalji do cilja, o predvidenem času potovanja in predvideno ceno prevoza glede na razdaljo." Tak izvajalec pa se mora prej tudi registrirati pri DUJPP-ju in upoštevati splošne akte, ki jih bo družba sprejela.

Podaljšanje delovnika za preživetje
Da je člen napisan v korist platforme, kot je Uber, je razvidno že iz same dikcije, zato so predstavniki taksistov in sindikatov zgroženi nad poskusom vpeljave nelojalne konkurence obstoječim taksistom. Taksist Mario Azinović ob tem poudarja, da v Sloveniji z ukinitvijo taksimetrov za voznike prek informacijskih platform, kot je Uber, ukinjamo nekaj, kar so na Danskem še lani uvedli. Podobne so bile tudi ugotovitve švedske komisije, ki je naredila pregled nad posledicami uvedbe tovrstnih platform in ugotovila, da z odpravo taksimetrov in dovoljenj vodi tveganja, povezana z manj kompetentnimi vozniki in s tem nižjo varnostjo v prometu. Obenem pa so ugotovili, da tovrstna praksa že tako nizke prihodke taksistov še dodatno znižuje, dodaja Azinović.

Na nevarnost dodatne prekarizacije taksistov, ki že tako ali tako večinoma svoje delo opravljajo kot smozaposleni in temu ustrezno nimajo možnosti plačanega dopusta in bolniškega dopusta, opozarjajo tudi v Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ). Generalna sekretarka Saška Kumer ob tem opozarja, da je poklic taksista že zdaj premalo reguliran, "tako da ob rednem delovniku ne zaslužijo niti za minimalno plačo, kar pomeni, da delajo več kot osem ur dnevno," s tem pa se že odpira vprašanje varnosti, saj po mnenju Saške Kumer ni nepomembno, ali se vozimo z nekom, ki delo opravlja že 12 ur ali več.

Občine bodo imele proste roke
Tudi Azinović poudarja, da s samo 8-urnim delovnikom taksist težko pokrije stroške, ki jih mora kot samozaposleni plačevati. "Moramo pokriti vzdrževanje avtomobila, zavarovanje potnikov, stroške za dispečersko službo in stroške za obratovanje s. p. -ja, kar pomeni lahko več kot 1.000 evrov mesečno," poudarja Azinović in dodaja, da v predlogu ni problematična le uvedba Uberja kot nelojalne konkurence. "Tudi možnost občinam, da same določajo, kako bodo podeljevale licence, omogoča prosto pot slabšanju našega položaja. Če se ena občina, recimo, odloči, da bo za licenco treba plačevati 1.000 evrov mesečno, potem to za taksiste pomeni praktično konec in po tem predlogu ni nikogar, ki bi občini tako potezo preprečil."

V SDPZ-ju prav tako opozarjajo, da predlog zakona vsebuje veliko nedorečenosti in nejasnosti. Tako niti niso določeni pogoji, pod katerimi bo delovala platforma, temveč to vprašanje prepušča aktom DUJPP-ja, kar je po mnenju Kumerjeve ustavno sporno "Tudi nerazumljivo se nam zdi, da se država odreka možnosti regulacije in jo prepušča samovolji lokalne samouprave." Prav tako bo nižja cena prevoza, po njenem mnenju šla na rovaš delavcev, saj že ob obstoječih tarifah taksisti težko preživijo ob običajnem osem urnem delovniku. Podobno sporna se ji zdi uvedba nove storitve najema vozila z voznikom prek spletnih platform, saj ne vsebuje minimalnih socialnih in ekonomskih standardov zaščite voznikov v odnosu do ponudnika spletne platforme.

Evropske države Uber omejujejo
Po mnenju Kumerjeve je zmotno prepričanje, da gre pri Uberju in podobnih ponudnikih za sodelovalno gospodarstvo, saj gre dejansko za multinacionalko, ki ustvarja visoke dobičke. To stališče je zavzelo tudi Evropsko sodišče v tožbi barcelonskih taksistov proti španskemu Uberju, ko je ugotovilo, da se dejavnost družbe Uber opravlja s pridobitnim namenom. "Evropa si prizadeva omejiti poslovne prakse Uberja, tako je v Nemčiji, Estoniji, Nizozemski in Veliki Britaniji položaj Uberja izenačen s položajem taksislužb, z nekaterih trgov pa se je Uber umaknil, ko so uvedli zakonske obveznosti taksimetrov oziroma niso želele prilagajati zakonodaje Uberju."

Nezanemarljive pa so, tako Kumerjeva, tudi ekološke posledice ponudb prevozov prek spletne platforme, ki ponuja prevoze po fiksni ceni, kar so ugotovili raziskovalci v Nemčiji. S tem se poveča število vozil v prometu, ki pa zaradi odsotnosti standardov lahko bistveno bolj obremenijo okolje. Da se bo ob večjih dogodkih in prometnih konicah povečalo število avtomobilov na cestah, meni tudi Azinović. "Tudi v New Yorku so ugotovili, da je ob konicah in dogodkih, ko so prevozi z Uberjem dražji, na cestah veliko več vozil, ki pač iščejo morebitne prevoze, s tem pa dodatno obremenjujejo promet in okolje."

Okoljske težave pri Uberju je izpostavil tudi Izidor Ostan Ožbolt, ki je poudaril, da Uber pri svojem poslovanju ne upošteva pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. "Uber pospešuje porabo fosilnih goriv in je ne zmanjšuje, povečuje promet v mestih in vse negativne vplive na zdravje, ki so posledica prometa." Ožbolt ob tem dodaja, da države, ki so uvedle Uber, zaznavajo padec uporabe javnega prometa, ob tem pa zaznavajo tudi povečan promet.

Mladi Plus: Uber ne prinaša delovnih mest
Prav tako v sindikatu Mladi plus nasprotujejo deregulaciji poklica taksistov, saj menijo, da gre za nov korak k prekarizaciji delavcev, je poudarila Tea Jarc. "Uber se je že umaknil s trga v Bolgariji, ker se niso želeli prilagoditi zakonodaji, ki bi jih izenačila s preostalimi taksiprevozniki, na Danskem se je umaknil po obvezni uvedbi taksimetrov, iz Madžarske, kjer niso želeli prilagoditi zakonodaje Uberju, kot to očitno nameravamo v Sloveniji." Ob tem je Tea Jarc poudarila, da Uber veliko posluje prek davčnih oaz in da je Evropsko sodišče v preteklosti že presodilo, da pri Uberju gre za izvajanje storitev prevoza, za katere morajo veljati enaka pravila kot za druge ponudnike.

Jarčeva ob tem navaja, da v Uberju veliko energije vlagajo za prepričevanje o prednosti tega sistema, ki pa so zavajajoče. "Pogosto slišimo, da Uber prinaša nova delovna mesta, kar ni res, saj so ti vozniki v prekarnem delovnem razmerju. Tu ne gre za to, da bi informacijska tehnologija prinašala nove oblike dela, saj gre dejansko za vse elemente delovnega razmerja, brez pogodbe o zaposlitvi." Po njenem mnenju je problematičen diskurz, po katerem je pomembno, da nekdo vsaj nekaj dela. "Pri Uberju pravijo, da omogočajo dodaten zaslužek upokojencem, nas pa zanima, zakaj bi nekdo, ki je v pokoju in je vse življenje plačeval prispevke, sploh moral delati."

Na problematične delovnopravne vidike opravljanja storitev je opozoril tudi Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. "Danes lahko očitno storitev opravlja kdor koli, ne glede na kakovost, in to vodi v prekarizacijo družbe. Z odsotnostjo solidarnosti pa bodo padli tudi vsi sistemi socialne države," je dejal Zorko in poudaril, da deregulacija storitev ne sme postati razlog za to, da se izogibamo temu, da so v Sloveniji plače in pokojnine prenizke. "Če imam minimalno plačo in že tako težko preživljam družino, potem res ne želim, da mi politika reče, da moram opravljati še dodatno storitev. Gre za grobe posege v posameznikov prosti čas, ki se jim je treba upreti."

SDOS: Namesto Uberja raje ščitite delavce
Zaradi vladne namere o sprejetju zakona, ki bi omogočil poslovanje Uberju, so zaskrbljeni tudi v Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS). Sekretarka Ana Jakopič je ob tem poudarila, da bi se vlada morala ukvarjati z izvajanjem zakonodaje, ki bi ščitila delavce in druge, med drugim tudi s krepitvijo inšpekcijskih služb, brez katerih pravice ostajajo mrtva črka na papirju. "Namesto krepitve pravne in socialne države smo žal pod vlado Mira Cerarja ponovno priča poskusom, tokrat celo protiustavnih, deregulacije pravic delavcev." Vlada pa se je po mnenju SDOS-a raje odločila za poglabljanje socialnega dampinga.

V SDOS zato spet opozarjajo na slab položaj državnih organov, zadolženih za nadzor, predvsem na pomanjkanje inšpektorjev pri inšpektoratu za delo in finančni upravi, zato vlado pozivajo, naj raje okrepi nadzorne organe, namesto da pospešuje fragmentacijo delovne zakonodaje. "Poslovni model Uberja ocenjujemo kot zgrajenega na izogibanju delovnopravne zakonodaje, zato takšnim izvajanjem odločno nasprotujemo," je še dodala Ana Jakopič.

Ministrstvo: Z GZS in OZS se še usklajujemo
Z vprašanji o socialnih, okoljskih in drugih pomislekih pri deregulaciji ponudnikov taksi prevozov smo se obrnili tudi na ministrstvo za infrastrukturo, kjer pa so nam v odziv poslali zgolj skupno izjavo ministrstva za infrastrukturo, Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Obrtno podjetniške zbornice Slovenije (OZS), v kateri pozdarjajo, da je cilj novele urediti pravne podlage za "za ustanovitev upravljavca javnega potniškega prometa in omogočiti izvajanje prevozov potnikov tudi s pomočjo informacijskih platform."

Tako naj bi predstavniki OZS, GZS in ministrstva za infrastrukturo že uskladili besedilo glede ustanovitve upravljavca javnega potniškega prometa, izvajanja subvencioniranih prevozov in izvajanja javnih prevozov z avtobusi, kar bo vključeno tudi v novelo zakona. Glede taksi prevozov oziroma prevozov preko informacijske skupine pa so zapisali, da "je bil sprejet dogovor, da predstavniki zbornic in ministrstva še uskladijo stališča. Zato se bo usklajevanje pripomb in predlogov nadaljevalo, saj gre za pomembni področji, ki lahko vplivata na izvajanje javnega potniškega prometa in taksi prevozov. Da bi poiskali rešitve, bo ustanovljena posebna delovna skupina, saj želi ministrstvo skupaj s predstavniki zbornic zagotoviti, da bodo enaki pogoji veljali tako za prevoznike kot njihove voznike in vozila."

Luka Lukič
Prijavi napako
Komentarji
acoschwanz
# 13.02.2018 ob 06:46
Heh.. Za Uber bomo spreminjali zakonodajo? Edini logičen zaključek je, da so na delu lobisti in "lobisti". Predvsem slednji. Z denarjem.
Zmerni
# 13.02.2018 ob 07:36
Uber mora biti izenačen z ostalimi taksisti, torej plačevanje vseh davkov... Podobno so naredili v nekaj EU državah.
Kiklop
# 13.02.2018 ob 07:10
Od vsega, kar je nujno naredit v tej državi je izgleda uber najpomembnejša stvar a ne?
pa prodat vodo nestleju, pa spravt na vse kompe microshit, pa uvest cofolo za uradno slovensko pijačo pa še ves napredek ki nam je na voljo... aja, da en pozabim na nato in eu.
vsi tisti, ki se zavzemate za vse to boste slovenijo zelo v kratkem do konca spremenili v papagaja, ki bo vreden toliko, kolikor si bo lahko kdo obrisal tace ob njega.
ajd zdej minusi na polno
Krimsky
# 13.02.2018 ob 06:55
Ideja Uberja – nas prodajati – nam
~
… niti ni tako nova, zvodniki to počnejo že tisočletja …
SamoRes
# 13.02.2018 ob 07:51
Demosten18
# 13.02.2018 ob 07:20
Pametujete vecinoma tisti, ki se v zivljenju se niste spravili dlje od kavca v dnevni sobi. Uber je SUPER stvar, v vseh drzavah v katerih sem bil uporabljam

Meni je pa všeč rikša, par centov, tisti suhi revež ki jo je 16 ur poganjal da je zaslužil za preživetje je švignil po ozkih ulicah in bil vedno točen. A ne bi to v Ljubljani raje imeli? Brezposelnih je dovolj.
endrug
# 13.02.2018 ob 06:53
Sem na Dunaju videl, kako so se taksisti popravili zaradi Uberja. Ni tako napačno imeti konkurenco, ki je tudi poceni.
Kiklop
# 13.02.2018 ob 07:27
@dStroj

dej dej... a bejž. malo poznam denimo, kao se je razprodala radenska, pa adria tehnika, kako se je demontiral litostroj, kako se ni smel izvesti notranji odkup uniona, kako se je demontirala iskra, prodajala in prodala fotona, kako se je.... spisek je dolg...
vedno se je reklo... vse je zanič, iz tega se ne da nič naredit... treba je razkosat, prodat, likvidirat...
ker potem bo bolje...
ena sama stvar pa je bila res pomembna: KAKO KANALIZIRAT DENAR NA ČIM OŽJI KROG "TA PRAVIH" PREJEMNIKOV. in ga vzet iz enih drugih žepov.
ampak ja, priznam, da nas napredek ne bo nič vprašal.
ne mi pls z jugonostalgijo
Ogroženi
# 13.02.2018 ob 07:51
Sprejem zakonodaje v korist kapitala ter hkrati v škodo posameznika bi moral biti opredeljen kot zločin - Boris Koprivnikar bi moral biti pripeljan pred preiskovalnega sodnika in zaprt. Prav tako Miro Cerar.

Zločince za zapahe!
Narod si piše svojo sodbo sam. Ali boste hlapci ali pa boste obsodili zločince iz SMC ter SD na oblasti in vzeli ljudsko pravico v svoje roke.

PS: Enkrat bo tako in tako prišlo do tega, da bomo vse te zakone v korist kapitala ukinili, okupatorje nagnali iz države in začeli znova. Je le vprašanje časa ter, kako dolgo bo trajala ta agonija.
AM
# 13.02.2018 ob 07:59
"Predlog zakona uvaja posebno družbo za upravljanje z javnim potniškim prometom (DUJPP), na katero bi se prenesla pooblastila ministrstva za urejanje vseh podzakonskih predpisov, koncesij in drugih zadev, "

Banda. Spet bo en nov direktor, pa namestnik, pa vodja.... spet se išče službe za "poslušne" kadre SMC !!
SamoRes
# 13.02.2018 ob 07:47
Cerar bo letel na volitvah, to je jasno. Čisti neoliberalni desničar, dela za elito in tuje korporacije.
To kar po EU ukinjajo in omejujejo pri nas uzakonujejo.
Kiklop
# 13.02.2018 ob 07:53
Pa še to: treba bi bilo enkrat za vselej popolnoma natančno pojasnit, kako delujejo mehanizmi "najcenejše je najboljše" v tako majhnem ekonomskem sistemu kot je Slovenija (ajd EU).
Ne strinjam se s tem, da taksisti lupijo uboge turiste, ampak to se da regulirat na drugačen način čisto uspešno.
Zgodba o spuščanju neobdavčenega Uberja v Slovenijo (bog-ne-daj-dai-mam-prav) me spominja na to, kako so naselili nilskega ostriža v Viktorijino jezero v Afriki... Ker bo proizvodnja "obogatila" lokalno prebivalstvo in posledično bo pravi razcvet... Kaj se je zgodilo? seveda zakoni ekosistema so storili svoje: nilski ostriž je pojedel vse druge ribe v jezeru, lokalno prebivalstvo je bilo zaradi tega ob ribolov in je bilo primorano da v sramotnih in katastrofalno poniževalnih razmerah dela za tujce na plantažah, kjer so čistili nilske ostriže, fileje te ribe so z avioni vozili po svetu, tudi v Ljubljano, lokalno prebivalstvo (srečnejši del) pa se je smel prehranjevati s smrdljivimi glavami ostankov... Res sreča za njih.
In epilog: navsezadnje organizatorjem posla ni bilo nič mar, in dandanes še nilski ostriž počasi propadda oz. izumira... In čez nekaj časa bodo lahko v lokalnih skupnostih nabrali denar, da bodo spet oživili Vuiktorijino jezero... če ne bo kaka vojna pobila vseh.
Conchis
# 13.02.2018 ob 08:23
V Londonu uber prepovedali, v slo se mu klanjamo. Ce je uber res tako konkurencen, zakaj ga se ni tukaj? Tudi v zg ni cenejesi od taksijev, sicer podpiram se vecjo konkurenco na tem podrocju ampak ce mora taksist imeti pregledan avto itd., enako pricakujem od uberja, res velik pogum pridt potem, ko ti napisejo zakonodajo. Sicer pa uber dela konkretno izgubo, ampak ima dovolj investicij, da se naprej skusa izrinit vse ostale z nizkimi cenami. Nekako tako kot hifer in lidl, ki prek evropske banke dobivata bistveno cenejsa posojila kot jih je nekoc nor mercator ali danes agrokor, ker se gre za klasicen prevzem trga ne pa neke sa je o super konkurenci itd. Mimogrede, veliko domacih tsksijev ponuja enako storitev kot uber z novimi aplikacijami, imate oa ze vec tujih firm, kk so identicne uberju on za razliko od velikega uberja za vstop na trg niso potrebovala nove zakobodaje....
bilzerian
# 13.02.2018 ob 08:49
a to, da ima uber milijardne izgube, to vam je znano?
verjetno tudi zato, ker ponujajo svoje storitve pod ceno, ogromne količine denarja pa porabijo za lobiranje, beri podkupovanje
Bivši uporabnik
# 13.02.2018 ob 08:43
V New York Cityju je v zacetku meseca naredil samomor taksist s 16 leti delovnih izkusenj.
Uber mu je dohodke zbil na mejo, ko ni mogel vec preziveti.

Ministra Koprivnikarja je treba poslati nazaj na kazensko klop, v naslednji sestavi pa nima vec kaj iskati v politiki, ker je navaden lakaj. Alternativno predlagam, naj vlada in poslanci ne delajo vec za placo z dodatki, temvec se jih najame prek e-platforme in placuje po vnaprej znanih ucinkih.
ma dej
# 13.02.2018 ob 06:57
težka bo v sloveniji ima taxi čez južni lobij
clio1999
# 13.02.2018 ob 07:09
v st. petersburgu smo se po prihodu usedli v prvi taxi, ki se je pojavil. imel je sicer taksimeter, ki pa se je vrtel z neverjetno hitrostjo in placali smo cca. 10 eur. kasneje smo za isto relacijo uporabljali samo se uber. cena: cca. 1-2 eur....
zoomanager
# 13.02.2018 ob 08:46
Gospod Koprivnikar je moral prejeti zelo dobro "spodbudo". Ne znam si drugace razlagati da spreminjajo zakon na kozo mulitinacionalki, ki bo eventuelno unicila cel kup delovnih mest lokalnim taksi podjetjem. Zgodba je sedaj ze dobro poznana po vsem svetu, in EU se je odlocila da bo temu naredila konec. Pri nas pa ravno nasprotno!
maja kibira
# 13.02.2018 ob 08:26
Ko je treba kateri ameriski firmi zlesti v rit bomo cez noc spremenili tudi zakone ko pa je treba poskrbeti za domace ljudi in podjetnike pa se sprejetje zakonov in sprememb vlece tudi vec kot 10 let..smo navadni hlapci v rokah tujega kapitala
AM
# 13.02.2018 ob 08:03
Se strinjam z delom, da vnaprej veš za ceno. Ni nujno, da samo prek aplikacije. Preden vstopiš v vozilo vprašaš taksista koliko bi stalo da te pripelje domov. In ko te pripelje domov, plačaš točno ta znesek. Vsak telefon omogoča, da taksist vpiše naslov in mu vrne razdalja toliko in toliko, predviden čas toliko in toliko. Taksimetra se sploh ne potrebuje !
Resnica123
# 13.02.2018 ob 07:21
Ta drzava mora vse regulirati. Kot da so uporabniki najvecji bebci. Pa pustite enkrat trgu, da resi zadevo. Ce bo izkusnja slaba bo slaba ocena in voznik bo zacel izgubljati stranke. Simpl k' pasul.
SamoRes
# 13.02.2018 ob 09:36
Skippy
# 13.02.2018 ob 09:26
@SamoRes
le zakaj so potem najbolj bogate najbolj kapitalistične države, če so to suženjske države? Zakaj celi svet dere v te države?


Najbolj bogate so res, toda za peščico najbogatejših, tisti v spodnji polovici pa so takšni reveži, da je v Sloveniji raj. Ljudje pa drvijo v ZDA zaradi kapitalistične propagande, ko pridejo tam pa delajo na plantažah. Če si se kdaj zapeljal po ZDA živijo tam ljudje v takšnih naseljih in revščini , da je pri nas vsako romsko naselje bogat zaselek. Ali pa v Angliji, tam delavski razred živi kot klošarji. Žal gremo tudi mi v to smer, rešuje nas le to, da smo si v socializmu uspeli zgraditi največ hiš in smo v Eu prvi po lastništvu, sicer bi klošarili.
AM
# 13.02.2018 ob 07:50
"Če se ena občina, recimo, odloči, da bo za licenco treba plačevati 1.000 evrov mesečno, potem to za taksiste pomeni praktično konec in po tem predlogu ni nikogar, ki bi občini tako potezo preprečil.""

Potem v tej občini ne bilo nobenega taksista več. In bi čez kakšen mesec ali dva občina hitro zmanjšala plačilo za licenco.
MarcoQ
# 13.02.2018 ob 06:58
..."tveganja, povezana z manj kompetentnimi vozniki in s tem nižjo varnostjo v prometu"

Če bi bilo to res, potem se taksisti nebi imeli česa bati, saj bi potniki raje izbirali njih, kot pa Uber. Pa vsi vemo da to ni res.

Potrošniki znamo izbrati najugodnejšo in najboljšo storitev zase. Če bi taksisti res ponujali najboljšo storitev, bi potniki ostali pri njih in se taksistom ne bi bilo treba tako zelo bali vstopa novega konkurenta.
gruzinec
# 13.02.2018 ob 09:19
demosten18
Pametujete vecinoma tisti, ki se v zivljenju se niste spravili dlje od kavca v dnevni sobi. Uber je SUPER stvar, v vseh drzavah v katerih sem bil uporabljam IZKLJUCNO slednjega, ker je transparenten (cena znana vnaprej, najkrajsa pot) in najbolj poceni. Tudi kolegi, ki živijo v tujini se vozijo z njim.
A misliš, da če bi bil ti šofer Uberja, bi se uspel s svojo plačo spraviti kam dlje od kavča v dnevi sobi ? Verjetno niti tega kavča ne bi pogosto videl, če bi hotel preživeti, pa še tvoja dnevna soba ne bi bila..
Glede nategovanja taksistov se pa da to tudi kako drugače rešiti in ne da se zbija plače vseh taksistov do minimuma...
hefe
# 13.02.2018 ob 09:18
Seveda je Uber super stvar - za uporabnike storitve.

Pa kaj potem, če zavedeni ponudnik storitve ne zasluži nič, posrednik, ki pa zase pravi, da sploh ni taksi služba, se pa kopa v denarju.
piskotoksiq
# 13.02.2018 ob 08:21
Kje je Počivalšek s kakšnim 'pametnim' komentarjem??
babooon
# 13.02.2018 ob 07:05
Čez 15 let verjetno sploh več ne bo voznikov. Tehnološkega napredka se ne bo dalo ustavit. Bolj smiselno bi bilo gledat kako se pozicionirat za naprej.
Kiklop
# 13.02.2018 ob 08:23
@piskotoksiq

privilegij njegovega poklica je, da se mu ni treba javljati ne s "pametnim" ne s kakim drugim komentarjem.
On enostavno je in sem ter tja kako s svojo poudarjeno mandibulo avtoritativno poudarjeno zabrusi javnosti.
Jon Sneg
# 13.02.2018 ob 10:51
Mogoče en dober primer je dubrovniška republika, ki je cvetela zaradi trgovine

Vedno zanimiva tema za debate:). Moje mnenje zatona Dubrovnika (in deloma tudi Benetk in Genove):

1.) Odkritje Amerike in prenos težišča iz sredozemlja na Atlantik (zaton Sredozemskih mestnih držav in pričetek razvoja nizozemskih pristanišč.
2.) Ko je Dubrovnik dokončal mestno obzidje, ni bilo več velikih novih investicij, ki bi multiplikativno učinkovale na razvoj te republike, prav tako se Dubrovniška republika ni ozemeljsko širila,..., posestva so bila le v okolici mesta (Pelješac) in od izliva Neretve ter do Boke.
.....
ni maitre
# 13.02.2018 ob 10:40
ElTorro
A niso Portugalci kapitalisti? Torej zakaj potem take razlike? Mogoče en dober primer je dubrovniška republika, ki je cvetela zaradi trgovine (ravno tako Danska in države, ki jih daješ za zgled), zakaj je propadla pa si lahko poiščeš sam.
mattyy
# 13.02.2018 ob 10:33
To pa je res konkurenca ja. Taksisti plačujejo prispevke za s.p., uber pa mimo zakona. Bravo res. Najboljše, da se za vsa dela najdejo aplikacije, vi pa potem pojdite protestirat, ker so boge plače v javnem sektorju.
Nikolaj
# 13.02.2018 ob 10:01
Uber je očitno nekomu v Sloveniji izročil veliko premoženjsko korist.
JohnSmith
# 13.02.2018 ob 09:36
Čista norost, da prilagajaš zakonodajo za izgubaško taksi firmo, katere glavna konkurenčna prednost je cenovni dumping.
ni maitre
# 13.02.2018 ob 09:30
Skippy
Zakaj pa kapitalisti selijo svojo proizvodnjo v manj razvite države ali pa zaposlujejo migrante, ki so cenejši? Profit ali čut do sočloveka?
Bivši uporabnik
# 13.02.2018 ob 08:54
Se moram strinjati s Kiklopom, ki ne govori kar na pamet.
Ker je v enem od prispevkov omenil vodo in Nestle, bi spomnil, da je na youtubu posnetek od lani novembra, kjer Trudeau odgovarja na vprasanja drzavljanov iz Ontaria. Zaradi privatiziranja ponudnikov vode in ogrevanja placujejo ljudje grozovito visoke zneske za vodo in gretje. Neka mati je povedala, da so ji poleti vodo preprosto odklopili, ker ji je zmanjkalo nekaj dolarjev za placilo racuna v visini cez tisocaka. Gospod Trudeau je pojasnil, da je to v pristojnosti oblasti v zvezni drzavi Ontario, sicer pa je odpel standardno arijo: konkurenca, vec delovnih mest in vec investicij. Ljudje so rekli, da je zdaj slabse kot pod prejsnjo vlado in da jevubrisan.
Robiland
# 13.02.2018 ob 07:33
demosten - vozijo te pa lahko tudi popolni amaterji oz. ljudje, ki morda druge slizbe ne dobijo -zaradi bogve kaksnih razlogov. Edina kvalifikacije je, da imas veljaven izpit in avto.
Jon Sneg
# 13.02.2018 ob 10:34
Bogastvo severnega dela Evrope (Skandinavija, Benelux), deloma tudi angleškega otoka leži v protestantski miselnosti (v primeru Anglije anglikanske), ki je za razliko od katoliškega juga Evrope in pravoslavnega vzhoda Evrope že od odkritja Amerike in kasneje od renesanse in humanizma razvil drugačno pojmovanje in logiko kot pretežno katoliški in pravoslavni del Evrope.
Follow Me
# 13.02.2018 ob 09:54
Tukaj se bo spet peščica mastila kot svinje pri koritu.
SamoRes
# 13.02.2018 ob 09:24
Kapitalizem je nekaterim že popolnoma spral možgane. Solidarnost, pravična družba, to so za njih neki zgodovinski artefakti, danes šteje le bogastvo, slikice izklesanih teles in dragih avtomobilov na družabnih omrežjih. Če je zato potrebno da del prebivalstva dela v suženjskih pogojih za blaginjo elite je to postalo očitno povsem sprejemljivo.
Bivši uporabnik
# 13.02.2018 ob 10:18
@gicek007,
pojdi za pol leta zivet v NYC, v katero od revnih cetrti, kjer bos redko naletel na belce.
Ti pojma nimas o revscini.
SamoRes
# 13.02.2018 ob 09:46
dStroj
# 13.02.2018 ob 09:37
Ja ste delali. Požrešne, nevarne, ekološko katastrofalne avtomobile, 40 let za evropskim standardom

A res? Poglej kako so blesteli Nemci z Audijem
http://www.multinational
monitor.org/hyper/issues/1987/05/wathen.
html
JohnSmith
# 13.02.2018 ob 09:45
@ElTorro: Dajta se prosim uskladita....ne more imeti hkrati milijardnih izgub in se kopati v denarju.

Seveda lahko in Uber je dejansko točno takšen primer. Iz poslovanja ustvarja negativen denarni tok, ima pa visoke prilive iz dokapitalizacij.
ni maitre
# 13.02.2018 ob 09:40
ElTorro
Zakaj je v Bruslju okoli parlamenta 2500+ lobističnih pisarn raznih korporacij? Verjetno za to, da ustvarjajo blaginjo? Mi smo za njih periferija, nekaj kamor seliš proizvodnjo, ker je nizek strošek dela in večji profit! Tako preprosto je to! Mi kot država nismo noben faktor glede odločanja, ker se odločajo drugi za nas! Glede pogodbe z Magno pa ni vse tako lepo, o tem je poročal Dnevnik pa so jih hitro utišali. Zakaj potem tako vneto skrivajo pogodbo v kateri je velik delež davkoplačevalskega denarja? Nimamo pravice izvedet kam gre naš denar?
ni maitre
# 13.02.2018 ob 09:26
dStroj
Tle vidiš kako smo socialistično sprani.
Mogoče pa vse le ni v konkurenci in deregulaciji...
https://www.theguardian.com/commentisfre
e/2018/jan/22/carillion-privatisation-myth-councils-pfi-contracts
https://www.bloomberg.com/news/articles/
2018-01-21/carillion-collapse-prompts-rules-on-u-k-corporate-recklessness
velenjcan
# 13.02.2018 ob 08:37
Predlog zakona uvaja posebno družbo za upravljanje z javnim potniškim prometom (DUJPP), na katero bi se prenesla pooblastila ministrstva za urejanje vseh podzakonskih predpisov, koncesij in drugih zadev,

Skladno z etičnimi načeli: minister bo poskrbel za sebe, ko ne bo več minister
Kiklop
# 13.02.2018 ob 08:06
Naj podam še link do zgodbe o nilskem ostrižu, kdor je še ne pozna:

http://www.rtvslo.si/blog/doba/celo-nilski-ostriz-ogrozen/91245
ElTorro
# 13.02.2018 ob 07:52
Pri vsem skupaj ne razumem predvsem tega, kako je taksimeter za potrošnika boljši kot vnaprej znana fiksna cena za opravljen prevoz.

Jaz pri vsem skupaj ne vidim nič kaj spornega....za opravljanje prevozov bo voznik še zmeraj potreboval licenco, s tem je zagotovljena regulacija. Platforma bo morala Fursu posredovati podatke o zaslužkih voznikov, tako da bo s tem poskrbljeno tudi za to, da se bodo od vsega skupaj plačevali tudi davki.

Ne vem, zakaj se vsi pri tem obešajo le na Uber. Je največji, ni pa edini ponudnik teh storitev. Kaj preprečuje našim taksi službam, da naredijo podobno aplikacijo?
hefe
# 13.02.2018 ob 15:21
Moti jih, da gre za pri Uberju za prekarne oblike dela, to da so praktično vsi taksisti prekarni delavci pa že leta in leta ignorirajo.

Se pravi, po tvoje, namesto, da bi uredili slabo urejeno branžo, je prav, da dodajo znotraj slabe še slabšo varianto? Res, brilijantno.
SamoRes
# 13.02.2018 ob 10:32
@ElTorro

Skandinavija je uspešna zato, ker ima poleg kapitalistične miselnosti tudi socialno naravnano državo in tam obstaja zdrav kapitalizem, ne pa naš vzhodnoevropski model, po katerem nas zasužnjuje kapital. Mi smo na začetni stopnji nekega gnilega sužnjelstniškega sistema, ko se gospodarska rast dosega izključno s sužnjelstniškimi odnosi.
Tam imajo recimo socialne pomoči tako visoke, da nobenemu izkoriščevalskemu parazitskemu delodajalcu ne pade na pamet, da bi izplačeval plačo pod mejo revščine kot pri nas.
Pri nas pa državni neoliberalni aparat prek medijev sporoča, da gospodarstvo crkne, če se zvišajo najnižje plače.
Lepo je to opisano v tem odstavku.

Spomnite se: socialno podporo so vse bolj nižali, dokler ni bila pod pragom revščine. Naj brezposelni – te lenobe! ti paraziti! – izkusijo vso bedo brezposelnosti! Naj živijo pod pragom revščine! Ko je socialna podpora enkrat tako nizka, lahko kapital s pridom zlorablja »najšibkejše člene« družbe, ali bolje rečeno: ljudje, ki živijo od socialne podpore oz. pod pragom revščine, bodo takoj sprejeli najslabše plačano delo, samo da bodo lahko živeli eno stopnjo višje – v revščini. Ljudje, ki so navdušeni nad discipliniranjem brezposelnih, in država, ki to discipliniranje izvaja, očitno ne razumejo bistva socialne države: misija socialne države je, da socialno podporo spravi na raven plač, s čimer prepreči vsa izkoriščanja, izigravanja in izsiljevanja brezposelnih delavcev. Navdušenje ljudstva nad discipliniranjem brezposelnih »lenob«, »parazitov« socialne države, se lepo ujema z neoliberalno mantro: manjša ko je socialna država, manj je parazitov! Rekel bom le to: odpravljanje socialne države je tako stalinistično in tako represivno kot postavljanje gulaga. Zakaj so Slovenci tako neumni, da sami zahtevajo ukinitev socialne države?
hefe
# 13.02.2018 ob 09:41
Če je plačilo 10 EUR dobi večji delež voznik, cca1.5 Eur je provizija za Uber in še davek cca 2 Eur.


Seveda se pa vozniku Uberja vozijo v nepokvarljivih vozilih, ki vozijo na zrak.
Kazalo