Uber je v številnih državah po svetu sprožil proteste taksistov in ne nazadnje tudi tožbe. Delovanje Uberja namreč odpira številne pravne dileme tudi z vidika delovnopravne in davčne zakonodaje. Foto: MMC RTV SLO
Uber je v številnih državah po svetu sprožil proteste taksistov in ne nazadnje tudi tožbe. Delovanje Uberja namreč odpira številne pravne dileme tudi z vidika delovnopravne in davčne zakonodaje. Foto: MMC RTV SLO
Boris Koprivnikar
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je s podpisom pisma o nameri z Uberjem zavezal, da bo njegovo ministrstvo koordiniralo "posodobitve" predpisov, ki bi se morali prilagoditi "sodobnim poslovnim modelom." Foto: BoBo

Mednarodno podjetje Uber je družba, katere osnovna dejavnost temelji na povezovanju zasebnih voznikov in uporabnikov, ki potrebujejo prevoze. Zaradi tega je prihod podjetja Uber v državah po vsem svetu sprožal proteste taksistov in ne nazadnje tudi tožbe. Podjetje Uber ima po vsem svetu odprtih več kot 150 tožb, povezanih z zakonitostjo tovrstne dejavnosti. Plačani prevozi z zasebniki namreč odpirajo številna pravna vprašanja z vidika spoštovanja delovnopravne in davčne zakonodaje ter zakonodaje s področja varnosti.

V večini evropskih držav težavo za Uber predstavlja dejstvo, da tovrstne prevoze lahko opravljajo le vozniki, ki pridobijo ustrezno licenco. Med te države sodi tudi Slovenija, na kar so ob podpisu pisma o nameri opozorili tako sindikati kot tudi obrtna zbornica. Težavo predstavlja zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), ki med drugim določa pogoje za pridobitev licence, slednja je pomembna tudi z vidika povračile škode v primeru nesreče, saj zavarovalnice škode ne krijejo, če prevoz opravlja voznik brez ustrezne licence.

En dan za pripravo sprememb zakona
A te težave so se na ministrstvu za infrastrukturo zavedali že pred Koprivnikarjevim podpisom pisma o nameri. Tako je po naših informacijah le dan pred podpisom pisma vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko pri ministrstvu za infrastrukturo svojim sodelavcem na ministrstvu naročil, naj po naročilu ministra do naslednjega dne pripravijo spremembe ZPCP-2, tako da bo posebej urejena možnost najema vozila z voznikom. Sodelavci ministrstva so tako morali v enem dnevu poleg osnutka členov pripraviti še oceno stanja in razloge za spremembe, ter poiskati dve državi v EU-ju, po katerih ureditvah, bi se Slovenija lahko zgledovala.

Na ministrvo za infrastrukturo smo zato naslovili vprašanja v zvezi s spremembami ZPCP-2, kjer so potrdili, da je priprava spremembe zakona predvidena do konca letošnjega leta. O razlogih za pripravljanje sprememb pa so podali pomenljiv odgovor: "Pri izvajanju obstoječega zakona so se pokazale potrebe po spremembah ali podrobnejši ureditvi na področjih urejanja subvencioniranih prevozov dijakov in študentov, pristojnosti vodenja in upravljanja gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov v Integriranem javnem potniškem prometu ter taksi dejavnosti".

Spreminjanje zakonov bo usmerjalo Koprivnikarjevo ministrstvo
Konkretneje na naša vprašanja o vsebini sprememb zakona na ministrstvu niso podali odgovora niti niso odgovorili na vprašanje, kdaj so se začele aktivnosti za spremembo ZPCP-2. Tudi glede datuma objave predloga nismo prejeli konkretnih odgovorov, je pa iz pisma o nameri, ki ga je z Uberjem podpisal minister Koprivnikar, razvidno, da bosta Uber in Slovenija do konca leta podpisala memorandum o sodelovanju in da bo Slovenija z Uberjem sodelovala pri "dialogu o tem, kako ustvariti najnaprednejše okolje, za razvoj poslovnih modelov sodelovalnega gospodarstva v Evropi".

Ministrstvo za javno upravo bo skladno s pismom o nameri prevzelo tudi usmerjanje prizadevanj za "posodobitev nacionalnih predpisov in zmanjšanje administrativnih ovir", ne glede na to, da gre za predpise, ki niso v pristojnosti ministrstva za javno upravo. Prvi administrativni predpis, ki bo deležen "posodobitve", pa bo tako ZPCP-2, katerega spremembe kljub navedbam ministrstva za javno upravo, da Slovenija s pismom o nameri ne prevzema nobene dolžnosti, so morali sodelavci ministrstva za infrastrukturo pripraviti v pičlem enem popoldnevu.