Adria Airways Foto: BoBo
Adria Airways Foto: BoBo

Postopka zbiranja ponudb se lahko udeležijo le tisti, ki bodo pravočasno plačali 15.000 evrov varščine, in to dokazali s pisnim dokazilom o plačilu.

Vplačana varščina velja kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Drugim ponudnikom bo znesek plačane varščine vrnjen najpozneje v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika. Pustatičnik se je ob tem zavezal, da bo vse ponudnike o izidu javnega zbiranja ponudb obvestil v 15 dneh po poteku roka za oddajo ponudb.

Fizični vpogled v dokumentacijo, povezano z blagovno znamko, sicer zaradi novega koronavirusa do preklica epidemije ni mogoč. Če se stanje do poteka roka za oddajo ponudb ne bo spremenilo, bo rok temu primerno podaljšan, je v ponudbi še zapisal stečajni upravitelj.
Stečaj Adrie, ki ga je zaradi plačilne nesposobnosti predlagalo vodstvo lastnika, nemškega sklada 4K Invest, je stekel 2. oktobra lani.

Stečajna masa letalskega prevoznika znaša okoli 6,2 milijona evrov. Več kot polovico obsega stavbna pravica na upravni stavbi na brniškem letališču, med premoženjem pa so še blagovna znamka, simulator letenja in delež v Adrijini letalski šoli.