Slovensko gospodarstvo temelji na izvozu. Foto: Reuters
Slovensko gospodarstvo temelji na izvozu. Foto: Reuters
Industrijski robot
Največje povečanje je bilo v sektorju predelovalna dejavnost in rudarstvo. Foto: EPA

Uvoz je bil na drugi strani vreden 5,65 milijarde evrov, kar na letni ravni pomeni znižanje za 1,1 odstotka, je sporočil državni statistični urad. Presežek v blagovni menjavi s tujino je za prve tri mesece letošnjega leta znašal 382,9 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 106,8-odstotna.

Marca se je obseg blagovne menjave v primerjavi s tretjim lanskim mesecem zmanjšal: izvoz je bil nižji za 0,3 odstotka in je znašal 2,17 milijarde evrov, uvoz pa je zdrsnil za 0,8 odstotka, na 2,04 milijarde evrov. Kljub temu je vrednost blagovne menjave marca v primerjavi s povprečjem za leto 2015 na obeh straneh narasla: pri izvozu za 8,8 odstotka, pri uvozu pa za 5,4 odstotka, poudarjajo statistiki.

V blagovni menjavi s tujino je bil marca dosežen presežek za 133,9 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 106,6-odstotna.

Glavne trgovinske partnerice
V tretjem letošnjem mesecu je Slovenija največ trgovala s svojimi glavnimi trgovinskimi partnericami - Nemčijo, Italijo, Avstrijo in Hrvaško -, presežek pa je ustvarila z višjim izvozom tako v države članice EU-ja kot tudi v tretje države v primerjavi z uvozom iz teh držav.

Večina blagovne menjave je znova odpadla na države članice EU-ja, s katerimi je Slovenija ustvarila 76,7 odstotka vrednosti vsega izvoza in 79,7 odstotka vrednosti vsega uvoza. Vrednost blaga, izvoženega v države članice EU-ja v marcu, je bila 1,67 milijarde evrov, kar je za 1,6 odstotka manj kot marca lani. Vrednost uvoza iz teh držav pa je znašala 1,62 milijarde evrov oz. 2,7 odstotka manj kot pred letom dni.

Vrednost blaga, izvoženega v države, ki niso članice EU-ja, se je marca povečala za štiri odstotke, na 507 milijonov evrov. Vrednost uvoza iz teh držav se je okrepila za 7,4 odstotka, na 414,4 milijona evrov.
Povečanje industrijske proizvodnje
Vrednost industrijske proizvodnje v Sloveniji je bila v prvih treh mesecih letos v primerjavi z eistim akim obdobjem lani višja za 5,6 odstotka. Marca se je na mesečni ravni znižala za 0,7 odstotka, na letni pa zvišala za 4,4 odstotka, je v ločeni objavi sporočil urad.

V prvih treh mesecih se je vrednost proizvodnje v predelovalnih dejavnostih in rudarstvu zvišala za 7,1 odstotka in 7,6 odstotka, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa se je znižala za 5,8 odstotka.

Marca je bila vrednost industrijske proizvodnje za 0,7 odstotka nižja kot februarja. V predelovalnih dejavnostih je bila nižja za 0,9 odstotka, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 1,9 odstotka in v rudarstvu za 7,4 odstotka.