Iz objavljenih podatkov o poslovanju skupine in matične družbe Pivovarna Laško v prvih devetih mesecih letos je razvidno, da je finančni položaj skupine še vedno zelo resen. Foto: MMC RTV SLO
Iz objavljenih podatkov o poslovanju skupine in matične družbe Pivovarna Laško v prvih devetih mesecih letos je razvidno, da je finančni položaj skupine še vedno zelo resen. Foto: MMC RTV SLO

Kapitalska družba (Kad) je na Pivovarno Laško naslovila zahtevo za sklic skupščine delničarjev Laškega. Kad je sicer 7,06-odstotni lastnik pivovarne.

"Pivovarna ima izrazito potrebo po dodatnih virih"
V Kadu ocenjujejo, da ima Pivovarna Laško zaradi obstoječe strukture kapitala izrazito potrebo po dodatnih virih. Upravo pivovarne je Kad tako pozval, da skliče skupščino čim prej, vsekakor ne kasneje kot v dveh mesecih od prejema zahteve, sicer bodo uveljavili svoje korporacijske pravice.

Iz objavljenih podatkov o poslovanju skupine in matične družbe Pivovarna Laško v prvih devetih mesecih letos je razvidno, da je finančni položaj skupine še vedno zelo resen. Kapital skupine je konec septembra znašal 155 milijonov evrov, finančni dolg pa znaša 389,7 milijona evrov. Konec septembra je skupina izkazovala tudi primanjkljaj obratnega kapitala v višini 38,6 milijona evrov.

Delničarji tudi o prodaji Mercatorja
Pivovarna Laško bi po oceni Kada kljub morebitni uspešni odprodaji finančnih naložb in poslovno nepotrebnega premoženja, še vedno ostala prezadolžena. S povečanjem trajnih virov, ki jih je moč zagotoviti z dokapitalizacijo, bi družba omogočila ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja svojim lastnikom. Dodatni viri bi imeli tudi ugoden učinek na vrednost delnice oz. lastniškega premoženja, navajajo v Kadu.

Kad prav tako predlaga, da se delničarji na skupščini seznanijo tudi z vsebino pogodbe o prodaji in prenosu delnic družbe Mercator.