Krka največ proda v vzhodno Evropo. Foto: BoBo
Krka največ proda v vzhodno Evropo. Foto: BoBo


Kar 93 odstotkov prihodkov, to je 636,1 milijona evrov, je Krka v prvem polletju dosegla na tujih trgih. Med temi je bila z 32,1-odstotnim deležem največja prodajna regija vzhodna Evropa. Tam je Krka v prvih šestih mesecih ustvarila za skupaj 218,4 milijona evrov prihodkov, kar je dva odstotka več kot v prvem polletju lani. V Rusiji, ki je Krkin največji posamični trg, se je prodaja sicer zmanjšala za dva odstotka, na 153,2 milijona evrov.

Druga po velikosti prodaje je bila regija srednja Evropa s prodajo v znesku 161,5 milijona evrov, kar je pet odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Na Poljskem, največjem trgu v tej regiji, se je prodaja povečala za dva odstotka, na 74,7 milijona evrov.

V regiji zahodna Evropa se je polletna prodaja povečala za dva odstotka, na 146 milijonov evrov, pri čemer je največjo rast opaziti v skandinavskih državah, Italiji in Španiji ter državah Beneluksa.

V jugovzhodni Evropi je Krki uspelo prodajo povečati za 11 odstotkov, na 88,4 milijona evrov, k tej rasti pa so največ prispevale Srbija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Bolgarija in Makedonija.

Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji skupine Krka 6,5-odstotni delež, kar vrednostno pomeni 44,4 milijona evrov oz. tri odstotke več kot pred letom.

Prodaja se je povečala v vseh skupinah izdelkov in storitev. Med temi se je prodaja zdravil na recept, ki predstavljajo več kot štiri petine celotne prodaje skupine, povečala za štiri odstotke, na 568,3 milijona evrov.
100-milijonski dobiček
Vsi ocenjeni kazalniki poslovanja v prvem polletju 2018 so boljši glede na prvo polletje 2017, še ugotavljajo v Krki. Ocenjeni dobiček iz poslovanja skupine Krka v znesku 135,2 milijona evrov je bil za devet odstotkov večji kot v primerljivem lanskem obdobju, ocenjeni čisti dobiček v znesku 101,4 milijona evrov pa je bil za 11 odstotkov večji kot v enakem lanskem obdobju.

V Krki so v prvem polletju registrirali osem novih izdelkov v 18 farmacevtskih oblikah in jakostih, za naložbe pa so v tem času namenili 43 milijonov evrov. Konec junija je bilo v skupini Krka 11.212 zaposlenih, kar je štiri odstotke več kot šest mesecev prej.