Foto: BoBo/Bor Slana
Foto: BoBo/Bor Slana

Vlada je oblikovala delovne skupine za področja gospodarstva, turizma in kmetijstva, financ in davkov, trga dela in šolstva, nevladnih organizacij ter lokalne samouprave za pomoč pri pripravi drugega svežnja ukrepov. Te so do danes pripravile predloge, ki bodo podlaga smernicam za nove vladne ukrepe, ki morajo biti po besedah uradnega govorca vlade Jelka Kacina uveljavljeni do konca aprila.

Bistvo drugega svežnja bosta zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu ter nujni popravki in dopolnila prvega svežnja ukrepov. Vse delovne skupine so skušale v pogovore zajeti čim več zainteresirane javnosti in tako ta teden med drugim prisluhnile gospodarstvenikom, sindikatom, nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim ipd.

DZ je prvi sveženj ukrepov oz. zakon, s katerim bo država pomagala prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi epidemije novega koronavirusa, sprejel 2. aprila. Ukrepi so vredni tri milijarde evrov, veljali pa bodo od razglasitve epidemije 13. marca do konca maja, morda mesec dni dlje.