NKBM ni več druga največja banka v državi. Foto: BoBo
NKBM ni več druga največja banka v državi. Foto: BoBo

Kot je ob objavi rezultatov povedal predsednik uprave NKBM-ja Robert Senica, so v prvih šestih mesecih letos povečali tržne deleže tako glede na bilančno vsoto kot v segmentu kreditiranja in varčevanja, spodbudni trendi pa so se nadaljevali tudi v juliju in avgustu.

"Z nadaljnjim izpolnjevanjem strateških usmeritev utrjujemo položaj ene vodilnih bank in sledimo ambicioznemu cilju naših lastnikov, mednarodnega sklada Apollo in EBRD-ja, z združitvami bank in povečanim poslovanjem v nekaj letih doseči vodilni 25-odstotni tržni delež," je dodal Senica.

Združevanja v načrtu
V skladu s tem ciljem že nekaj časa poteka postopek združevanja s Poštno banko Slovenije (PBS), za katero predvidoma že v četrtek pričakujejo vpis pripojitve v sodni register. Obenem so julija začeli pripravljalne dejavnosti za pripojitev KBS banke oziroma nekdanje Raiffeisen banke. Ko bosta oba postopka končana, bo NKBM tržni delež glede na bilančno vsoto, ki zdaj znaša približno deset odstotkov, še povečal.

Sicer pa banka odnos s strankami krepi tudi s povečanim obsegom poslovnih obiskov in dogovorov. Med drugim so v prvi polovici leta povečali obseg vlog strank, ki niso banke, tako da je ta ob koncu junija na ravni skupine znašal 3,1 milijarde evrov.

Skoraj podvojen dobiček
Celoten kapital skupine je konec junija znašal dobrih 644 milijonov evrov, kar je 3,4 odstotka več kot ob koncu lanskega leta. Ob tem skupina konec junija izkazuje visoko raven kapitalske ustreznosti v vrednosti 25,3 odstotka in dober likvidnostni položaj, ob več kot podvojenem dobičku v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je ustvarila za 75,5 milijona evrov prihodkov.

Takšen izkupiček je sicer za enajst odstotkov manjši kot v enakem obdobju lani, kar v banki pripisujejo predvsem manjšemu obsegu poslovanja na ravni skupine. V skladu z načrtom prestrukturiranja lizinške družbe, ki je v postopku likvidacije, namreč ne opravljajo več novih poslov, obenem pa je NKBM aprila prodal lastniški delež v srbski KBM banki.

V primerjavi s koncem lanskega leta se je na ravni skupine za dobro odstotno točko znižal tudi delež nedonosnih terjatev. To ostaja ena pomembnejših strateških usmeritev, od konca leta 2014 pa se je neto znesek teh terjatev znižal za dobro tretjino.

Prodaja nestrateških naložb
Kot so še spomnili v banki, poleg organskega zmanjšanja obsega nedonosnih terjatev dejavno sodelujejo tudi v programih prestrukturiranja in iskanju strateških investitorjev za podjetja v težavah. Avgusta so tako mednarodni družbi Arterium prodali svoj delež v mariborskem farmacevtskem podjetju Marifarm.

Izboljšujejo se tudi njihove bonitetne ocene. Maja letos jim je tako Fitch zvišal oceno dolgoročnega kreditnega tveganja ter oceno vitalnosti banke, ocena prihodnjih obetov pa ostaja stabilna. Obenem je agencija Moody's avgusta banko uvrstila v pregled za zvišanje obstoječe ocene, zato odločitev v povezavi s tem pričakujejo v prihodnjih mesecih.