Subvencije so namenjene manjšim kmetijam. Ministrstvo pričakuje okoli 4.000 prijav. Foto: Aljoša Masten
Subvencije so namenjene manjšim kmetijam. Ministrstvo pričakuje okoli 4.000 prijav. Foto: Aljoša Masten
Dejan Židan
Kmetijski minister Židan se zavzema za podporo manjšim kmetijam s slabšimi naravnimi danostmi. Foto: BoBo


Upravičenci bodo deležni po 5.000 evrov, ki jim jih bodo izplačali v dveh obrokih. Majhnih kmetij je v Sloveniji okoli 6.500, z omenjenimi sredstvi pa bi predvidoma lahko podprli 4.000 majhnih kmetij. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja prispeva 75 odstotkov sredstev javnega razpisa, 25 pa državni proračun, je na medijski konferenci povedal kmetijski minister Dejan Židan.

Gre za ukrep, ki se v Sloveniji uvaja prvič. Z njim želijo, tako Židan, pomagati kmetijam, ki so posebej "pomembne in ogrožene", torej tiste, ki kmetujejo na območjih z omejenimi dejavniki.

Majhne kmetije skrbijo za večjo biotsko pestrost in preprečujejo zaraščanje površin, obenem pa zaradi majhnosti večinoma ne kandidirajo na investicijskih razpisih.

Omejitve za kandidaturo
Na razpisu lahko kandidirajo kmetije, ki imajo med tremi in šestimi hektarji polj ali od šest do 12 hektarjev travinja ter obenem najmanj tri in ne več kot 15 glav velike živine.

Židan pričakuje, da bo najmanj 4.000 kmetij uspešno kandidiralo na razpisu, ki bo objavljen v petek, vloge pa bodo sprejemali od 6. novembra do konca januarja.

Na kmetijskem ministrstvu predvidevajo, da bodo kmetje sredstva večinoma namenili za investicije, za nakup novih tehnologij in podobno. "Kmetje morajo ohraniti račun, da dokazujejo, da gre za investicijo, s tem bodo oproščeni plačila dohodnine. Gre za zelo fokusirano skupino kmetij, vse smo naredili, da bi bilo administriranja manj," je izpostavil Židan.

Razpis je poenostavljen, kmetje bodo oddali samo elektronsko vlogo prek svojega kmetijskega svetovalca. Pisanje vloge vključno s poslovnim načrtom naj bi trajalo okoli pol ure. Tudi pri poslovnem načrtu gre za predizpolnjen obrazec.

Kmetija dobi z odločbo 70 odstotkov sredstev, po najpozneje 36 mesecih pa še preostalih 30 odstotkov.

"Slovenija mora zaradi splošne danosti nuditi pogoje za različne načine kmetovanja. Zaradi geografske pestrosti in biotske raznolikosti moramo obdržati v funkciji tudi majhne in srednje kmetije," je poudaril Židan.

Ob tem je pojasnil, da je Slovenija pri črpanju sredstev Programu razvoja podeželja zelo uspešna, saj je iz novega programskega obdobja počrpala slabo četrtino, torej četrt milijarde evrov sredstev.