Ministrstvo pravi, da javno naročilo poteka po odprtem postopku; po navedbah Darsa temelji na funkcionalni specifikaciji in je tehnološko nevtralno. Foto: EPA
Ministrstvo pravi, da javno naročilo poteka po odprtem postopku; po navedbah Darsa temelji na funkcionalni specifikaciji in je tehnološko nevtralno. Foto: EPA

Ministrstvo za promet je pojasnilo, da mednarodnega razpisa za elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku, ki ga je Družba za avtoceste v RS (Dars) objavila 8. avgusta, ni mogoče prekiniti tudi zato, ker se izteka življenjska doba sedanjega sistema in ker ta sistem tudi ne ustreza evropsko določenim tehničnim specifikacijam.

Ministrstvo je v današnjem odzivu zapisalo, da je zasnova elektronskega cestninjenja opredeljena v vladnem akcijskem načrtu z dne 2. junija letos in je skladna tudi z zakonodajo in usmeritvami EU-ja na področju cestninjenja, vključno z nastajajočim evropskim elektronskim cestninjenjem (EETS).

Poleg tega je vzpostavitev novega sistema nujna, dodaja ministrstvo, tudi zaradi skorajšnjega izteka življenjske dobe obstoječega elektronskega cestninskega sistema Darsa in dejstva, da ne ustreza veljavnim tehničnim specifikacijam, opredeljenimi s predpisi EU-ja.

Ministrstvo navaja tudi, da se po sedanjem sistemu za vozila, ki presegajo največjo dovoljeno maso 3,5 tone, cestnini le okrog 60 odstotkov cestninskega omrežja. "To pomeni tudi določeno posredno diskriminacijo uporabnikov cestninskega omrežja, predvsem pa nepotreben finančni izpad Darsa, ki upravlja in vzdržuje cestninsko omrežje," so zapisali.

Trditev, da naj bi bilo za vzpostavitev elektronskega cestninskega sistema na podlagi zakona o poroštvu namenjenih 173 milijonov evrov, ne drži, pravi ministrstvo in dodaja, da bo sredstva za vzpostavitev novega sistema cestninjenja zagotovil Dars v okviru svojih lastnih sredstev, zakon o poroštvu pa je po njihovih navedbah zgolj pravna podlaga za morebitno financiranje odstranitve cestninskih postaj, prilagoditev voziščnih konstrukcij in izboljšanje infrastrukture za področje nadzora cestninjenja.

Ministrstvo še pravi, da javno naročilo poteka po odprtem postopku ter po navedbah Darsa temelji na funkcionalni specifikaciji in je tehnološko nevtralno. Ker si na ministrstvu po lastnih navedbah prizadevajo za preglednost postopkov javnega naročanja, pozivajo, naj se kakršni koli konkretni pomisleki glede domnevnih nepravilnosti v okviru postopka izvedbe navedenega javnega naročila naslovijo na Dars kot naročnika projekta.

Kot je znano, je poslanska skupina SDS-a v sredo vlado in ministra za promet Patricka Vlačiča pozvala k prekinitvi omenjenega mednarodnega razpisa in predlagala, naj se sistem začne uvajati, ko bo o tem sprejeta ustrezna odločitev na ravni EU-ja.