Foto: Mladi za podnebno pravičnost
Foto: Mladi za podnebno pravičnost

V gibanju, poimenovanem Mladi za podnebno pravičnost, pravijo, da koraki politike in gospodarstva glede priprave projekta JEK 2 vse preveč spominjajo na reprizo projekta izgradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6), za posvetovalni referendum, napovedan za november, pa je po njihovem prepričanju še prezgodaj.

Sorodna novica Mladi za podnebno pravičnost menijo, da je prezgodaj za referendum o JEK-u 2

"Investitorji in politični predstavniki sami pravijo, da bodo vsi podatki za odločanje znani šele v roku štirih let oz. nekje do leta 2028," je pojasnil Primož Ribarič. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je po njegovih besedah tudi "precej v navijaškem tonu oz. zapisan z manipulativnim vprašanjem in tudi polresnicami".

Ker v gibanju želijo, da bi bil potek izvedbe projekta čim bolj transparenten in strokoven, so skupaj s pravniki iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja ter drugimi strokovnjaki pripravili več kot 20 konkretnih predlogov za izboljšanje okvirja upravljanja. Ti se večinoma navezujejo na vladno delovno skupino za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK 2, ki je trenutno osrednje telo vodenja in koordinacije projekta.

"S predlaganimi ukrepi se lahko zagotovi transparenten in tudi strokoven proces, javnosti pa omogoči celovito in nepristransko informiranost, zagotovi tudi legitimnost pri načrtovanju projekta ter omeji moč partikularnih interesov," je zatrdil Ribarič in ocenil, da bi z upoštevanjem njihovih predlogov lahko tudi pospešili postopke in povečali možnost pozitivnega izida referenduma.

Želijo vključitev nevladnih organizacij v delovno skupino

Med predlogi, ki so jih naslovili na vlado in ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra, je konkretna razširitev omenjene delovne skupine s štirimi predstavniki zainteresirane javnosti (iz civilne družbe oz. nevladnih organizacij, gospodarstva, lokalnih skupnosti in znanstvenoraziskovalne sfere) do konca aprila in posledična prilagoditev njenega poslovnika delovanja.

Sorodna novica Posvetovalni referendum o JEK-u 2 predvidoma novembra. Golob: Strateški projekt države.

"Ti zainteresirani deležniki bi lahko posredovali lastna mnenja, podajali pobude in postavljali vprašanje ter imeli dostop do vseh dokumentov, analiz in drugih informacij, do katerih imajo dostop drugi člani, tudi do poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov," je okvir delovanja novih članov na novinarski konferenci predstavil Izidor Ostan Ožbolt.

Več predlogov so pripravili tudi glede sodelovanja z javnostjo. Po besedah Ostana Ožbolta bi morala delovna skupina skupaj s predstavniki zainteresirane javnosti mesečno seznanjati javnost s potekom projekta. Zavzemajo se tudi za pripravo okvira komuniciranja o referendumu, ki bi ga morali potrditi tako člani skupine kot zainteresirani deležniki. Z namenom zagotavljanja splošne javnosti in medijev do dostopa in pregleda informacij, povezanih s projektom JEK 2, pa predlagajo vzpostavitev spletne strani z bistvenimi informacijami.

Ministrstvu za okolje predlagajo organizacijo in izvedbo javnih regionalnih razprav za najširšo javnost, v okviru katerih bi na objektiven način predstavljali dva možna scenarija razvoja elektroenergetskega sistema pri nas – enega temelječega zgolj na obnovljivih virih energije, drugega pa na kombinaciji obnovljivih virov in jedrske energije.

Za več analiz in študij

Med predlaganimi ukrepi je tudi priprava več razpisov za izvedbo analiz in študij, pri pripravi katerih bi delovna skupina sodelovala s Slovenskim državnim holdingom (SDH). Med njimi bi bila izvedba analize natančnosti ocenjevanja stroškov in koristi preteklih elektroenergetskih projektov z zaključki in priporočili, izvedba analize tveganj, upoštevajoč med drugim spremembo cene projekta, spremembo tržne cene električne energije, povišanje stroškov, gradnjo skladišča za visoko radioaktivne odpadke in spremembo energetske mešanice v Evropi, ter izvedba neodvisnega in strokovnega pregleda opravljenih analiz. Te revizije bi morale biti opravljene še pred referendumom in predstavljene javnosti.

Skladno s predlogi predstavnikov gibanja naj člani delovne skupine in zainteresirani deležniki pripravijo tudi razpis za študijo, ki identificira možnosti o tem, kako minimizirati negativne okoljske in družbene posledice gradnje JEK-a 2 skozi celotno dobavno verigo (od pridobivanja goriva do gradnje) ter hkrati pozovejo pristojno ministrstvo in vlado k predstavitvi ukrepov za zagotovitev, da JEK 2 ne bo negativno vplival na širjenje rabe obnovljivih virov v Sloveniji.