O novi dokapitalizaciji NLB-ja 11. junija. Foto: MMC RTV SLO
O novi dokapitalizaciji NLB-ja 11. junija. Foto: MMC RTV SLO

O novi dokapitalizaciji največje slovenske banke bodo delničarji, med katerimi je daleč največji država, odločali 11. junija.

Država posredno in neposredno 90-odstotna lastnica NLB-ja
NLB je danes objavil dopolnjen dnevni red junijske skupščine. Država je posredno in neposredno sicer preko 90-odstotna lastnica banke.

Paradržavna Kad in Sod, ki sta skupaj 12,13-odstotna lastnika NLB-ja, sta v ponedeljek predlagala dopolnitev s predlogom natančne izvedbe dokapitalizacije banke.

Razdeljenost kapitala
Osnovni kapital NLB-ja, ki znaša 179,26 milijona evrov in je razdeljen na 21.479.060 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se bo z dokapitalizacijo z denarnimi vložki povečal za 83,39 milijona evrov, na 262,65 milijona evrov z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje se bo po predlogu Kada in Soda izvedlo z izdajo 9.992.313 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imel NLB po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 31.471.373 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 36,75 evra
Emisijska vrednost ene nove delnice je 36,75 evra. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic pa znaša 367,2 milijona evrov.

Povečanje osnovnega kapitala se bo izvedlo v dveh krogih. V prvem krogu se bodo nove delnice ponudile v odkup obstoječim delničarjem. Rok za vpis in vplačilo delnic v prvem krogu bo 30 dni od dneva objave prospekta.

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, bodo lahko v drugem krogu vpisali in vplačali bodisi obstoječi delničarji bodisi tretje osebe po pozivu uprave.

Posebnih omejitev pri vpisu delnic ne bo. Kot so nedavno presodili v banki, naj bi to povečanje osnovnega kapitala skupaj z drugimi predvidenimi ukrepi zadoščalo za povečanje količnikov kapitalske ustreznosti, kot jih zahteva Banka Slovenije.

Zmanjšanje članov nadzornega sveta
Na dnevnem redu skupščine je tudi zmanjšanje nadzornega sveta z 11 na osem članov. Za člane nadzornega sveta so predlagani obstoječi člani Stephan Wilcke, Miro Germ, Sašo Cunder, Gael de Pontbriand in Marianne Okland ter še Dimitrios Stratikopulos, Sergeja Slapničar in Peter Testen.

Sedanjim nadzornikom bo s skupščino namreč potekel mandat. Aprila je sicer iz osebnih razlogov odstopil predsednik nadzornega sveta Klemen Vidic, nadzornike pa do skupščine vodi Cunder.

Novi revizor?
NLB je danes objavil tudi nasprotni predlog društva MDS, ki za za revizorja za letošnje poslovno leto predlaga družbo Deloitte Revizija. Uprava in nadzorni svet za revizorja predlagata družbo Pricewaterhousecoopers (PWC), medtem ko mali delničarji menijo, da je čas za spremembo, saj PWC to nalogo neprekinjeno opravlja že deset let.