Pogajanja med SDRES-om in poslovodstvom Premogovnika Velenje se bodo nadaljevala v ponedeljek zjutraj. Foto: BoBo
Pogajanja med SDRES-om in poslovodstvom Premogovnika Velenje se bodo nadaljevala v ponedeljek zjutraj. Foto: BoBo

Golob je povedal, da je opozorilna stavka napovedana tudi v hčerinski družbi HTZ, kjer pa Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) ni reprezentativni sindikat, zato je stavka nezakonita.

Tudi za napoved stavke v Premogovniku Velenje Golob meni, da je nezakonita. SDRES do zdaj namreč ni poslal niti sklepa o ustanovitvi stavkovnega odbora, niti sklepa o napovedani stavki, niti drugih potrebnih dokumentov, iz katerih bi izhajala zakonitost napovedane stavke. Ocenjuje tudi, da zahteve SDRES-a niso dovolj konkretizirane, da bi jih lahko imeli za zakonito stavkovne. "Njihove stavkovne zahteve sploh niso zahteve, ampak zgolj želje," meni Golob.

Okrog 65 odstotkov zaposlenih bo na dan stavke delalo
Zaposlene je sicer pozval, da se glede svoje prisotnosti na delu v torek izrečejo s podpisom posebne izjave. Približno 65 odstotkov zaposlenih se je že izreklo, da bo na dan napovedane stavke delalo, skoraj 23 odstotkov zaposlenih je v teh dneh odsotnih zaradi bolezni oz. koriščenja dopusta, tako da do zdaj ni bilo vrnjenih zgolj 12 odstotkov izjav.

"Če delodajalec ne bo razpolagal s podatkom, koliko delavcev bo na navedeni dan prisotnih na delovnem mestu, delovnega procesa ne bo mogel organizirati, še manj pa bo lahko zagotovil varnost delovnega procesa in varnost delavcev na delu, k čemur ga zavezujeta tako delovnopravna in rudarska zakonodaja kakor tudi zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu. Zaradi navedenega posledično ne bi mogli organizirati delovnega procesa, zaradi česar bi bil delodajalec primoran vsem delavcem, zaposlenim v Premogovniku Velenje, odrediti dopust, proizvodnjo pa za ta dan ustaviti," je pojasnil Golob.

Golob stavkovne zahteve ocenil na devet milijonov
Znova je poudaril, da se o zahtevah, ki poleg SDRES-a zadevajo tudi druge socialne partnerje v skupini Premogovnik Velenje, poslovodstvo še vedno pogaja in dogovarja v okviru skupnih pogajanj za spremembo podjetniških in panožnih kolektivnih pogodb. O vseh zahtevah, ki jih je SDRES naslovil na Premogovnik Velenje, so se s SDRES-om pogajali na več skupnih sestankih, pripravili so jim tudi konkretne predloge, do katerih pa se vse do danes še niso opredelili.

Po Golobovih besedah je likvidnostni položaj v prvih štirih mesecih letos v Premogovniku Velenje izjemno zahteven, saj trenutni likvidnostni primanjkljaj znaša 5,1 milijona evrov. Razloga za to sta izpad prodaje in proizvodnje premoga v višini 3,1 milijona evrov ter izplačilo uspešnosti za leto 2017 v višini okoli dva milijona evrov. Dodatni vpliv na likvidnost v letu 2018 bo imel remont bloka šest v Termoelektrarni Šoštanj, ki je predviden maja in junija. V času remonta bodo namreč prodali mesečno za približno pet milijonov evrov premoga, kar pomeni dodatni primanjkljaj v višini pet milijonov evrov v vsakem mesecu remonta.

"Za zagotavljanje likvidnosti v letu 2018 nam mesečno manjka med šest in 10 milijonov evrov," je povedal Golob, ki je šest stavkovnih zadev SDRES-a finančno ovrednotil na devet milijonov evrov.

Glede izplačila letošnjega regresa in efektivnega delovnega časa, tako pravi Golob, so socialnim partnerjem že posredovali predlog dogovora, o katerem pa pogajanja še tečejo. Regresni zahtevek za izplačilo efektivnega delovnega časa za nazaj pa bi Premogovnik Velenje ponovno pahnil v insolventnost, v kateri so bili zadnjič leta 2015.

Hočejo izplačilo regresa in ureditev delovnega časa
Bećarević pa je v izjavi za medije povedal, da vztrajajo pri ureditvi efektivnega delovnega časa in izplačilu regresa, o drugih stavkovnih zahtevah pa so se pripravljeni pogajati v okviru panožne kolektivne pogodbe.

Dejal je, da je 835 zaposlenih v Premogovniku Velenje podprlo efektivni delovni čas, ki bi trajal sedem ur in 45 minut, 15 minut pa bi imeli delavci na voljo, da se preoblečejo v zaščitna oblačila in se umijejo po koncu izmene. Tudi SDRES podpira ta predlog, zahteva pa tudi poračun plač za zadnjih pet let iz naslova efektivnega delovnega časa. "Uprava Premogovnika Velenje pa zahteva, da se temu plačilu odpovemo," je dejal Bećarević.

Dodal je še, da če do 16. aprila do 24. ure ne bo dosežen dogovor s poslovodstvom Premogovnika Velenje, bo v torek opozorilna stavka.