V NKBM-ju so ob objavi revidiranih rezultatov tudi dodali, da so bili dobri rezultati doseženi zlasti pri kreditiranju prebivalstva, kjer je banka ohranila 9,8-odstotni tržni delež, neto obseg posojil prebivalstvu pa je znašal 772 milijonov evrov. Foto: BoBo
V NKBM-ju so ob objavi revidiranih rezultatov tudi dodali, da so bili dobri rezultati doseženi zlasti pri kreditiranju prebivalstva, kjer je banka ohranila 9,8-odstotni tržni delež, neto obseg posojil prebivalstvu pa je znašal 772 milijonov evrov. Foto: BoBo

Nova KBM je imela ob koncu lanskega leta 9,5-odstotni tržni delež, merjen po bilančni vsoti, kar je v primerjavi z letom prej za 0,2 odstotni točki več. Tržni delež pri vlogah - dolgovih do strank, ki niso banke, je ostal stabilen in je ob koncu lanskega leta znašal 10,1 odstotka. Znesek vlog je lani narasel za dobra dva odstotka in je ob koncu leta znašal 2,5 milijarde evrov.

V NKBM-ju so ob objavi revidiranih rezultatov tudi dodali, da so bili dobri rezultati doseženi zlasti pri kreditiranju prebivalstva, kjer je banka ohranila 9,8-odstotni tržni delež, neto obseg posojil prebivalstvu pa je znašal 772 milijonov evrov.

Dosežen donos na kapital pred obdavčitvijo se je v primerjavi z letom 2014 izboljšal, tako da je ob koncu lanskega leta za banko znašal 7,06, za skupino pa 4,11 odstotka. Kapitalska ustreznost banke je bila 28,07, skupine pa 25,13 odstotka.

Predsednik nadzornega sveta Peter Kukovica je povedal, da je uprava dosledno in odločno izpolnjevala načrt prestrukturiranja skupine ter izvedla številne ukrepe za izboljšanje njenega poslovanja in finančnega položaja.

Po besedah predsednika uprave Roberta Senice je rezultat skladen z načrti in ocenami za leto 2015. "Na poslovni izid celotne skupine, ki je nekoliko nižji od načrtovanega, so vplivale zlasti dejavnosti prestrukturiranja, v okviru katerih potekajo postopki likvidacije lizinških družb oziroma umik bančne dejavnosti iz neključnih trgov," je dejal Senica.

Ocena banke pri bonitetni hiši Moody's je bila lani v primerjavi s preteklim letom nekoliko boljša, tudi februarja letos je svojo bonitetno oceno banke potrdila ter ohranila pozitivne obete. S stabilnimi obeti je banko ocenil tudi Fitch Ratings.

Zniževanje števila nezaposlenih
Banka je tudi lani zniževala število zaposlenih v okviru načrta prestrukturiranja, tako da je konec leta zaposlovala 1056, v celotni skupini pa 1591 ljudi. Ob tem so za povečanje učinkovitosti uvedli nekaj organizacijskih sprememb, nadaljevali so tudi z optimizacijo poslovne mreže.

Na ravni skupine so nadaljevali konsolidacijo, usmerjeno v bančno dejavnost. Dejavnosti okoli združitve s Poštno banko Slovenije potekajo po načrtu, lani so prodali svoj delež v Moji naložbi. V skupini še ostajata KBM Infond in MPay, ki poslujeta v skladu z načrti, še vedno pa potekajo likvidacijski postopki v družbah KBM Leasing, Gorica Leasing, KBM Leasing Hrvatska in Adria Bank. Končuje se tudi prodaja KBM Banke v Srbiji, vendar naj bi zaradi zamude v Srbiji, po poročanju Financ, sklad Apollo in EBRD ter država dokončanje prodaje NKBM-ja prestavili še za en mesec.