Stavba Telekoma Slovenije v Ljubljani Foto: RTV SLO
Stavba Telekoma Slovenije v Ljubljani Foto: RTV SLO

Na skupščini Telekoma Slovenije je bilo prisotnega 77,41 odstotka kapitala z glasovalno pravico.

Skupščina je odpoklicala dozdajšnjega nadzornika Igorja Rozmana, ki je bil imenovan avgusta lani.

V nadzorni svet je imenovala Iztoka Černošo, Aleksandra Igličarja, Marka Kerina in Radovana Cerjaka. Štiriletni mandat bodo začeli 22. januarja letos.

V prvotnem sklicu je bil za nadzornika predlagan Boštjan Koler, ki pa je odstopil od kandidature, zato je Slovenski državi holding (SDH) v nasprotnem predlogu predlagal Černošo, sicer direktorja v družbi 2TDK.

Telekom Slovenije ostal brez treh nadzornikov

Delničarji so nove nadzornike imenovali, potem ko so oktobra lani odstopili člani nadzornega sveta Aleš Šabeder, Barbara Cerovšek Zupančič in Bernarda Babič ter je novembra sodišče za nadomestne člane imenovalo Kolerja, Dimitrija Marjanoviča in Štefana Belingarja.

Nov način oblikovanja uprave

Skupščina je prav tako s potrebno tričetrtinsko večino sprejela spremembe statuta. Z njimi so uvedli mandatarski sistem oblikovanja uprave – predsednika uprave bo imenoval nadzorni svet, druge člane uprave pa nadzorni svet na predlog predsednika uprave, razen delavskega direktorja, ki ga bo imenoval na podlagi predloga sveta delavcev.

Spremenjeni status bo tudi določal, da bo sicer devetčlanski nadzorni svet sklepčen, če bo pri sklepanju navzočih vsaj šest članov, od tega štirje predstavniki delničarjev in dva predstavnika delavcev. Ne glede na to bo lahko nadzorni svet odločal tudi brez predstavnikov delavcev, če ti ne bodo imenovani ali če bo nadzorni svet s posebnim sklepom ugotovil, da so bili predstavniki delavcev pravilno in pravočasno vabljeni na sejo, a se seje niso udeležili. V tem primeru bo nadzorni svet sklepčen, če bo navzočih vsaj pet članov, od tega vsaj štirje predstavniki delničarjev, preostali član pa bo lahko ali predstavnik delničarjev ali predstavnik delavcev.
S spremembami statuta so omogočili tudi možnost izvedbe elektronske skupščine.