Reforme, izvedene v času krize, se bodo državam na dolgi rok izplačale, je dejal Angel Gurria, generalni sekretar OECD-ja. Foto: EPA
Reforme, izvedene v času krize, se bodo državam na dolgi rok izplačale, je dejal Angel Gurria, generalni sekretar OECD-ja. Foto: EPA
Denar
OECD Sloveniji predlaga, da se izplačilu druge polovice plačnih nesorazmerij odpove. Foto: MMC RTV SLO

Krize so izjemna priložnost za izvedbo zahtevnih reform. Te priložnosti ne bi smeli izpustiti iz rok.

Angel Gurria, generalni sekretar OECD-ja
Študenti
OECD je tako kot leto prej ponovil priporočilo o uvedbi šolnin in njihovem odplačevanjo s pomočjo študentskih kreditov. Foto: BoBo
OECD: Brez reform ne bo napredka

Razlika v razvitosti v primerjavi z najuspešnejšimi članicami Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) glede na bruto domači proizvod, ki jo je Slovenija v časih pred krizo uspešno zmanjševala, je znova v trendu povečevanja, ugotavlja poročilo. Ta razkorak je skoraj izključno posledica zaostajanja Slovenije pri produktivnosti dela, dodaja OECD.

Sloveniji je sicer uspelo napredovati na področju upravljanja državnega premoženja, negativni pa so neuspešni poskusi uveljavitve pokojninske reforme in sprememb delovnopravne zakonodaje.

OECD priporoča umik države iz slovenskega gospodarstva ob hkratnem oblikovanju pregledne in natančne strategije za upravljanje državnega premoženja. Nujna je tudi prožnejša zakonodaja na področju dela, kjer OECD predlaga skrajšanje odpovednih rokov in zmanjšanje administrativnih ovir pri odpuščanju.

OECD: Odpovejte se izplačilom plačne reforme
Država naj se tudi odpove izplačilu preostale polovice za odpravo plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. Organizacija namreč ugotavlja, da je plačna reforma v preteklosti povzročila nesorazmeren dvig plač javnih uslužbencev.

Sindikati: Vladi tega priporočila ni treba upoštevati
Na to priporočilo OECD-ja se je že odzval del sindikatov javnega sektorja. Drago Ščernjavič, vodja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja, je dejal, da se OECD s tem priporočilom vmešava v sodne postopke v Sloveniji. Prav njihov sindikat (Sindikat državnih organov Republike Slovenije) je namreč zaradi neizplačil tretje in četrte četrtine odprave plačnih nesorazmerij sprožil postopke pred ustavnim, delovnim in socialnim sodiščem.

"Izplačilo ni več v rokah politike, ampak v rokah sodišč," je dejal Ščernjavič, ki vladi priporoča, da tega priporočila ne upošteva, saj se bo sicer nadaljevalo nepravno stanje. Branimir Štrukelj, predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja, pa je spomnil, da je OECD enako predlagal že lani, in dodal, da vladi druge polovice izplačil v skladu z dogovorom ni treba izplačati do časov višje gospodarske rasti, zato ga v času krize ne pričakuje. OECD sicer meni, da je bolje, da se Slovenija izplačilu popolnoma odpove, kot pa da ga prelaga na čas gospodarske rasti.

Zvišati upokojitveno starost, zmanjšati predčasno upokojevanje
Slovenija bi morala po mnenju OECD-ja omejiti predčasno upokojevanje in zvišati zakonsko določeno upokojitveno starostno mejo. Na tem področju bi bilo dobro tudi izboljšati finančne spodbude za podaljševanje delovne dobe, pri indeksaciji pokojnin pa več poudarka nameniti inflacijskim vplivom.

OECD je znova predlagal tudi vpeljavo šolnin v visokošolskih ustanovah, ki bi jih študentje lahko odplačevali s pomočjo študentskih posojil, glede na dohodke. To bi po mnenju organizacije izboljšalo učinkovitost visokega šolstva. OECD še predlaga, da bi dostopnost do štipendij in ugodnosti študentskega statusa vezali na študijski uspeh.

OECD: Kriza je izjemna priložnost za zahtevne reforme
Poročilo o strukturnih reformah za okrepitev gospodarske rasti 2012 je v petek predstavil generalni sekretar OECD-ja Angel Gurria. Dejal je, da je treba v času gospodarske negotovosti dajati prednost ukrepom, ki spodbujajo rast in pomagajo ustvarjati nova delovna mesta. Gurria je dodal, da so krize "izjemna priložnost za izvedbo zahtevnih reform", ki je "ne bi smeli izpustiti iz rok". Reforme bi po njegovem dopolnile fiskalno disciplino in makroekonomske politike za stabilizacijo razmer in na dolgi rok vzdržno gospodarsko rast.

Krize so izjemna priložnost za izvedbo zahtevnih reform. Te priložnosti ne bi smeli izpustiti iz rok.

Angel Gurria, generalni sekretar OECD-ja
OECD: Brez reform ne bo napredka