Sistem plač v javnem sektorju je prenormiran in premalo fleksibilen, so se strinjali sodelujoči na predstavitvi poročila OECD-ja. Foto: BoBo
Sistem plač v javnem sektorju je prenormiran in premalo fleksibilen, so se strinjali sodelujoči na predstavitvi poročila OECD-ja. Foto: BoBo

V sistemu plač v javnem sektorju so bile sicer narejene neke spremembe, vendar ta še vedno ostaja nefleksibilen, ne omogoča delegiranja nalog pristojnim in ne dovoljuje določene stopnje avtonomije, ki jo znotraj javnega sektorja želijo spodbujati, je pojasnila Caroline Varley, vodja pregleda za Slovenijo pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj.

OECD ne predpisuje, le predlaga
Ob tem OECD sicer ugotavlja, da ni nobene potrebe po pripravi novega plačnega sistema, le obstoječega je treba nadgraditi in izboljšati, je pojasnila generalna direktorica direktorata za organizacijo in kadre na ministrstvu za javno upravo Mojce Ramšak Pešec. Varleyja pa je dodala, da OECD nič ne predpisuje, ampak samo ponujajo podatke in navajajo priporočila, na podlagi katerih se lahko Slovenija sama odloči, kakšni bodo nadaljnji koraki. "Na Sloveniji je, da sprejme ustrezne ukrepe," je dejala.

Sistem potrebuje določene mehanizme
Kot pojasnjuje Ramšak Peščeva, v OECD-ju med drugim priporočajo, da se v sistem vgradijo mehanizmi, ki bodo omogočali ureditev plač glede na javnofinančne zmogljivosti in makroekonomske kazalnike.

V enotnem plačnem sistemu je treba omogočiti tudi upoštevanje specifičnosti posameznega dela in večjo fleksibilnost pri določitvi plače posamezniku ob nastopu ali spremembi delovnega mesta in napredovanju. Prav tako pa je treba določiti, kaj je predmet normiranja in kolektivnega dogovarjanja ter v kolikšnem delu višino plače prepustiti menedžerjem.

Sistem je bolj transparenten, a prenormiran
V razpravi ob predstavitvi poročila je bilo, kot je pojasnila Ramšak Peščeva, slišati različna mnenja, skupno stališče pa je bilo, da je nov plačni sistem prinesel boljšo organizacijo in transparentnost, da pa je prenormiran in premalo fleksibilen. V razpravi so med drugim sodelovali ekonomist Jože Mencinger, nekdanji minister za javno upravo Gregor Virant, direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle, predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Janez Posedi iz pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja.