V društvu Mirna cesta pričakujejo, da se bo promet zmanjšal na raven iz leta 2002. Foto: BoBo
V društvu Mirna cesta pričakujejo, da se bo promet zmanjšal na raven iz leta 2002. Foto: BoBo

Krajani so dolgo opozarjali na nevzdržne razmere, zlasti po vstopu Hrvaške v EU, ko se je tovorni promet še povečal. Društvo Mirna cesta je večkrat organiziralo proteste in dalj časa opozarjalo pristojne na potrebo po spremembi prometne ureditve. Pri svojih prizadevanjih so bili uspešni, saj bo direkcija za infrastrukturo s prvim junijem omejila tranzitni tovorni promet na cestah Postojna–Jelšane in Kozina–Starod ter ga preusmerila na avtocestno omrežje, ki predstavlja varnejšo cestno povezavo z boljšimi prometno-tehničnimi elementi.

"Z novo prometno ureditvijo želimo izboljšati varnost in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva," so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo. Omejitev bo veljala za daljinski tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone iz Italije v države, kot so Hrvaška, BiH, Srbija, Severna Makedonija, Bolgarija, Črna gora, Romunija in obratno.

Izjema bodo tovorna vozila, ki bodo prihajala iz Italije in bodo imela za cilj istrsko, primorsko-goransko in liško-senjsko županijo (torej bodo tovor tam razkladale oz. je tam sedež prevoznikovega podjetja) ter obratno. Prav tako ne bo omejen promet težkih tovornih vozil, ki natovarjajo v Sloveniji in vozijo na Hrvaško ali v prej omenjene oddaljene države in obratno. Znotraj območja omejene uporabe državne ceste bo dovoljen lokalni promet v skladu zakonom o cestah, ki predpisuje, da je v primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit dovoljena uporaba te ceste za lokalni promet.

Daljinski tranzitni promet težkih tovornih vozil iz Italije proti celinskemu delu Hrvaške in drugim državam se bo s tem preusmeril na avtocesto Kozina–Ljubljana–Obrežje, ki je v tem primeru varnejša vzporedna cestna povezava z boljšimi prometno-tehničnimi elementi.

Kot so poudarili na ministrstvu, se daljinski tranzitni tovorni promet težkih tovornih vozil na omenjenem območju preusmerja izključno zaradi izboljšanja varnosti in kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva, ne zaradi dodatnih prihodkov iz naslova cestninjenja, zato se pri reševanju problematike tranzitnega tovornega prometa z morebitnimi dodatnimi prihodki niso ukvarjali.

Na leto za 150.000 tovornih vozil manj

Predsednik društva Mirna cesta Dejan Dodič je spomnil, da so aktivnosti za zmanjšanje oz. ustavitev težkega tranzitnega prometa proti Starodu začeli pred enim letom, pri čemer so opozarjali na nevzdržne življenjske razmere ob omenjeni prometnici. Nad informacijo o omejitvi tranzitnega tovornega prometa so bili tako člani društva kot prebivalci navdušeni, "saj jim je uspelo z argumenti prepričati pristojne, da takšna prometna ureditev ni vzdržna za normalno življenje". Po Dodičevih besedah pričakujejo, da se bo s tem ukrepom število tovornih vozil zmanjšalo z 287.000 v letu 2017 na raven iz leta 2002, ko je bilo na cesti 111.000 težkih tovornih vozil. "S takšno količino tovornih vozil je življenje ob cesti še vzdržno. Ocenjujemo, da je tudi varnost prometa še sprejemljiva," je dodal.