Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta prodala 2,5 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je osem odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Foto: BoBo
Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta prodala 2,5 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je osem odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Foto: BoBo

Po navedbah Petrola je bil dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) 122,5 milijona evrov višji za 11 odstotkov. Skupina je 63 odstotkov EBITDA ustvarila s prodajo naftnih derivatov, 20 odstotkov s prodajo trgovskega blaga, devet odstotkov z energetskimi in okoljskimi sistemi, pet odstotkov s prodajo utekočinjenega naftnega plina, tri odstotke pa s prodajo in trgovanjem s preostalimi energenti.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta prodala 2,5 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je osem odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. V Sloveniji so jih prodali 1,22 milijona ton oz. sedem odstotkov več kot v lanskem obdobju, od tega 1,16 milijona ton tekočih goriv. Prodaja pogonskih goriv (motornih bencinov in dizelskega goriva) je bila višja za sedem odstotkov.

Večja prodaja na tujih trgih
Na trgih jugovzhodne Evrope se je prodaja proizvodov iz nafte povečala za dva odstotka na 569.100 ton, glavnino prodaje predstavljajo dizelsko gorivo in motorni bencini. Na trgih EU-ja so prodali 690.700 ton proizvodov iz nafte, 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Prodaja zemeljskega plina se je na ravni skupine povečala za odstotek na 838.000 megavatnih ur (MWh), prodaja utekočinjenega naftnega plina pa za osem odstotkov na 113.400 ton.

S prodajo trgovskega blaga je skupina v devetmesečju ustvarila 398,8 milijona evrov prihodkov, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Konec septembra 2017 je skupina poslovala prek 492 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 316, na Hrvaškem 106, v Bosni in Hercegovini 37 ter v Srbiji, v Črni gori in na Kosovu po 11.

Matična družba Petrol je ustvarila 2,75 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje oz. 25,1 odstotka več kot v lanskih prvih devetih mesecih. Čisti dobiček je porasel za 27,1 odstotka na 49,2 milijona evrov.

Vodstvo je zadovoljno
Vodstvo je s poslovanjem zadovoljno. "Skupina Petrol bo nadaljevala z aktivno prodajno politiko, optimizacijo vseh poslovnih procesov ter učinkovitim upravljanjem s tveganji. Z doseženimi rezultati skupina Petrol uspešno sledi zastavljenim ciljem," sta v objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze zapisala predsednica nadzornega sveta Nada Drobne Popovič in predsednik uprave Tomaž Berločnik.