Foto:
Foto:

Dosedanji predsednik uprave Viktor Lenče je bil imenovan za člana uprave, v upravi pa ostaja tudi Jožica Capuder. Nadzorniki so se seznanili tudi s poročilom finančnega poslovanja v letu 2004 in potrdili delitev dobička v rezerve.

V letu 2004 je PBS dosegel 110 milijard tolarjev bilančne vsote in 128 milijonov tolarjev dobička pred obdavčitvijo. Letos imajo v načrtu, ki so ga potrdili tudi že nadzorniki, predvideno 12-odstotno rast bilančne vsote, dobiček pa naj bi dosegel 250 milijonov SIT. PBS se je NKBM-u priključil lansko jesen.