Foto:
Foto:

Uprava NKBM-a je na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila, da so delnice preknjižili v registru Klirinško-depotne družbe.

Po odobritvi vlade in Urada za varstvo konkurence je NKBM ta mesec od Banke Slovenije prejel še dovoljenje za pridobitev 55-odstotnega kvalificiranega deleža v kapitalu poštne banke in odločbo o izdaji dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala NKBM-a s stvarnim vložkom.