Pivovarna Laško je vložila tožbo zoper svojega nekdanjega generalnega direktorja Boška Šrota, s katero bo zahtevala povrnitev škode, ki ji je bila povzročena z izčrpavanjem družbe zaradi menedžerskega odkupa. Foto: MMC RTV SLO
Pivovarna Laško je vložila tožbo zoper svojega nekdanjega generalnega direktorja Boška Šrota, s katero bo zahtevala povrnitev škode, ki ji je bila povzročena z izčrpavanjem družbe zaradi menedžerskega odkupa. Foto: MMC RTV SLO

Podlaga za odškodninske tožbe je lanska posebna revizija vodenja poslov skupine Pivovarna Laško, ki je razkrila vrsto poslovno nepotrebnih poslov, poslovodstva odvisnih družb pa so delovala na podlagi "ustnih navodil" Šrota, poroča Dnevnik.

"Predvidevamo, da je Boško Šrot kot lastnik končne obvladujoče družbe Atka Prima zaradi svojega položaja kot direktor Pivovarne Laško lahko sprejemal poslovne odločitve, ki so koristile predvsem družbam, katerih solastnik je bil in jih je tudi posredno obvladoval, to sta Center Naložbe in Infond Holding, medtem ko ti posli niso bili poslovno potrebni in niso prinašali koristi manjšinskim lastnikom skupine Pivovarna Laško," so ugotovili v družbi BDO Revizija.

Tožile bi lahko tudi druge družbe
Po Dnevnikovih informacijah je zato pričakovati, da bodo odškodninske tožbe zoper Šrota vložile tudi preostale družbe iz skupine Pivovarne Laško, ki so bile s financiranjem menedžerskega odkupa še mnogo bolj oškodovane od matične družbe, zlasti Pivovarna Union in Radenska.

Posojila in preplačane delnice
Ker vsi sodni postopki še niso končani, bodo v Pivovarni Laško dokončno škodo, nastalo zaradi izčrpavanja, še ugotovili. Za zdaj naj bi v svojem odškodninskem zahtevku terjali odškodnino zaradi posojil, ki jih je dajala Infondu Holdingu in Centru Naložbam ter zaradi nakupa delnic Thermane od Infonda Holdinga. Skupna vrednost danih posojil skupaj z obrestmi do konca leta 2009 je znašala 7,9 milijona evrov, v letnem poročilu za leto 2009 pa je Pivovarna Laško razkrila, da ta niso bila vrnjena.

Pivovarna Laško je leta 2008 od Infonda Holdinga prav tako kupila petino družbe Thermana za 6,8 milijona evrov. Ocenjena tržna vrednost kupljenih delnic pa je konec leta 2009 znašala le še 1,5 milijona evrov. Skupna škoda, ki jo je s temi posli imela pivovarna, torej znaša okoli 13,2 milijona evrov, ta številka pa upošteva le obresti do konca leta 2009.