Foto: Reuters
Foto: Reuters

Pobuda družbe Petrol se nanaša na vladno spremembo uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je bila sprejeta na dopisni seji vlade 30. novembra, oziroma uredbo iz junija, ki je regulacijo cen pogonskih goriv podaljšala še za eno leto.

Sprememba predvideva novo, znižano višino maksimalno dovoljene marže za določene naftne derivate, kar ima neposreden negativni vpliv na poslovanje družbe in skupine Petrol, so decembra sporočili iz družbe.

V Petrolu so poudarili, da takšna marža ne odraža realnih tržnih razmer in ne omogoča rentabilnega poslovanja, še posebej na manj gosto poseljenih območjih, pri čemer je pridobitnost temelj gospodarske dejavnosti, kot to priznava praksa ustavnega sodišča.

Vlada je mnenja, da je predlog pobudnika za odpravo uredb nedopusten in predlaga ustavnemu sodišču, da predlog zaradi neizpolnjevanja procesnih predpostavk za vsebinsko obravnavo zavrže. "Podredno pa vlada predlaga ustavnemu sodišču zavrnitev predloga za odpravo uredb, ker bi z odpravo predpisov lahko nastale večje, težko popravljive škodljive posledice za slovensko družbo," so še zapisali na vladi.