Boris Popovič se v odstopni izjavi sklicuje na 27. člen junija letos uveljavljenega zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Foto: MMC RTV SLO
Boris Popovič se v odstopni izjavi sklicuje na 27. člen junija letos uveljavljenega zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Foto: MMC RTV SLO

Do imenovanja novega člana bo nadzorni svet Luke Koper, za kar je pristojna skupščina delničarjev družbe, deloval z osmimi člani, kar še vedno zagotavlja sklepčnost organa nadzora.

Nadzornikom koprske družbe predseduje Janez Požar z ministrstva za promet, interese kapitala zastopajo še Bojan Brank, Marko Simoneti, Jordan Kocjančič in Tomaž Može, interese zaposlenih pa Mladen Jovičič, Stojan Čepar ter Nebojša Topič.

Popovič se sklicuje na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Popovič se v odstopni izjavi sklicuje na 27. člen junija letos uveljavljenega zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta poklicnim funkcionarjem prepoveduje članstvo oz. opravljanje dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah ter političnih strankah.