Sindikat poštnih delavcev Slovenije KS90 najbolj skrbi napovedana nova sistemizacija delovnih mest, ki je zaenkrat še zavita v tančico skrivnosti. Foto: BoBo
Sindikat poštnih delavcev Slovenije KS90 najbolj skrbi napovedana nova sistemizacija delovnih mest, ki je zaenkrat še zavita v tančico skrivnosti. Foto: BoBo

Sindikat in Pošta sta se dogovorila tudi za začasen dvig nadomestila za prehrano in za dodatne zaposlitve, ki bi razbremenile preobremenjene delavce. S Pošte so ob tem sporočili, da bodo za dvig dodatkov v enem letu namenili 1,1 milijona evrov, za dodatne zaposlitve in dvig nadomestila za prehrano pa 4,5 milijonov evrov na letni ravni.

Dvig nadomestila za prehrano bo veljal do nove sistemizacije delovnih mest, ki ga bodo obravnavali oktobra. Ob obravnavi sistemizacije delovnih mest pa bodo tudi potekla pogajanja glede ohranitve dviga nadomestila ali pa dviga plač.

Med čakanjem na reprezentativnost sklenjen drug dogovor
Dogovor je Pošta Slovenije s Sindikatom delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije sklenila v času, ko je Sindikat poštnih delavcev Slovenije (SPS) KS90 izločen iz pogajanj. Pri Pošti so namreč podvomili o reprezentativnosti sindikata, ki ima sicer več kot 600 članov, a je trenutno v postopku dokazovanja svoje reprezentativnosti pred ministrstvom. V tem času pa pri pogajanjih ne sodeluje.

Jabolko spora med SPS in Pošto je bila prav napovedana nova sistemizacija dela, saj se v SPS, kot smo že poročali, bojijo, da bi se v novi sistemizaciji nekaterim delavcem položaj znatno poslabšal, prav tako pa jih moti, da načrtovanje reorganizacije poteka v okviru delovnih skupin, brez sodelovanja sindikata.

Pošta: Dogovor velja za vse zaposlene
Na Pošti so poudarili, da trenutno sklenjen dogovor velja za vse zaposlene v Pošti Slovenije, saj je Sindikat delavcev prometa in zvez pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije reprezentativni sindikat. "Pošta Slovenije pa bo nadaljevala sindikalni dialog tudi z drugimi tremi sindikati v podjetju," so navedli.

V Sindikatu delavcev prometa in zvez so ob tem navedli, da bodo budno spremljali zaveze delodajalca, saj se je Pošta zavezala za 111 novih zaposlitev v dostavi. Poslovodstvo pa je napovedalo tudi, da si bo v primeru preseganja načrta poslovanja prizadevalo ponovno vplačevati 20 evrov premije dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2018.

Po navedbah vodstva Pošte Slovenije so zaposleni lani med drugim dobili izplačano tudi poslovno uspešnost. Poleg stroškov plač so za zaposlene v zadnjih petih letih namenili še za več kot 6,7 milijona evrov sredstev, in sicer za službeno obleko, zdravstvene storitve, svetovanje, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, promocijo zdravja na delovnem mestu, za sredstva, namenjena nakupu očal za delo z računalnikom, za storitve pooblaščenca za mobing in psihološka svetovanja, za izobraževanja, za socialna izplačila in za novoletno obdaritev otrok.